Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 17.06.2011
 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 17. juni 2011.

Sted:               Gardermoen

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Dag Botnen

Knut Birger Bakken

Ståle Fjellberg

Stein Gjøsund

Geir Johan Hanssen

Tor-Inge Henriksen

 

Frafall:          

Trygve Lennavik

Stein Gjøsund

Eyvind Aakerman

 

Berit Moe var med under siste del av møtet.

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 38/11       Referat fra styremøte 28.04.11

Ingen anmerkninger, referat godkjent.

Sak 39/11       Konstituering av styret.

Etter generalforsamlingen i Brønnøysund har Nils Erik vært i kontakt med Trygve om sekretærfunksjonen i NBLF. På grunn av jobbsituasjonen ønsker Trygve en annen funksjon i styret.

NEH har vært i kontakt med medlemmene i valgkomiteen og foreslått Knut Birger Bakken som ny sekretær i styret noe valgkomiteen ikke var imot. Dette var det også enighet om på styremøte. 

All post til NBLF skal til styrets sekretær for videre distribusjon. Adresseendring må ordnes og det må sendes ut et infoskriv til våre forbindelser.

 

Noen navneendringer i forbindelse med arbeidsområder /faste representasjoner etc.

Arbeidsområder:

Gjensidige sentralt: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Skoleprosjektet: Steing Gjøsund og Dag Botnen

Lover, forskrifter og standarder: Ståle Fjellberg, Geir Johan Hanssen og Tor Inge Henriksen

Internasjonale kontakter: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Tunellgruppe: Ståle Fjellberg, Knut Birger Bakken og Geir Johan Hanssen

IUA: Geir Johan Hanssen og Ståle Fjellberg

TAF: Guttorm Liebe (Term. gruppe for akutt forurenseing)

Nødnett og samband: Eyvind Aakermann, Per Ole Sivertsen og Geir Johan Hanssen

 

Faste representasjoner:

Norges Brannskoles klagenemd: Stein Gjøsund, vara Anne Hjort

Norsk Brannvernforening rådet: Knut Birger Bakken, vara Janne Hovdenakk

FEU: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Nordisk ledergruppe: Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

Dette må revideres i forbindelse med håndbok 2011 – 2013

 

Sak 40/11       Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa v/Haagenrud: NEH utarbeider et skriv som skal sendes til alle kretslagene. Hvert kretslag utnevner en seniorrepresentant. Seniorrepresentantene inviteres til landsrådsmøte til høsten. Landsrådsmøte blir tema på neste styremøte.

Arkiv: Dette er et arbeid som må fortsettes. Jack har gjort noe i forhold til gamle dokument, men dette må gjennomgås før det eventuelt skal oversendes riksarkivet. Guttorm kan være rett mann til å se gjennom dette sammen med eventuelt andre.  

Uniformsreglement: Det kreves et møte til før sluttproduktet kan presenteres.

 
Sak 41/11       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Nødnett skal bygges i hele Norge. Dette er en viktig sak som må følges opp i forhold til brukerbetaling, sambandsreglement etc. Dette blir kostbart for brannvesenet og det er ting som tyder på at brukerbetalingen blir revidert.

 
Sak 42/11       Utvelgelse av kandidater til studieuke

Det har kommet inn 7 søkere til deltagelse på de Nordiske brannbefals studiedager. De som ble valgt er: Øyvind Johansen fra Fredrikstad, Johnny Skjerping fra Lærdal og Øystein Solstad fra Tromsø.

 

Sak 43/11       Høring kursplan for 110 operatører.

NBLF er positiv til opplæringsbok i internopplæring for 110 operatører. Per Ole gir svar på vegne av NBLF. 

 

Sak 44/11       Utmerkelser

NEH tok opp dette med utmerkelser til de som har gjort en ekstra innsats for NBLF eller brann Norge. Møtet ble enige om at det skal lages en sølv- og en gullnål. Dag tar saken og ordner dette.

Det ble også enighet om at NBLF skal lage noen profileringsartikler. (genser/t skjorter m/NBLF logo.

Tor Inge tar saken.

 

Sak 45/11       Orienteringssaker

Telesikkerhet: Geir utarbeider et  notat til neste styremøte. Justisministeren har nedsatt en gruppe som skal se på dette. Gruppa bør få vite at NBLF også er opptatt av dette.   

FEU møte: Det er FEU møte i Luxenburg i september. Neste år skal Norge være vertskap.

 

Sak 46/11       Eventuelt

·        Høringsrapport om boligbrannsikkerhet: Høringsfrist er 1. oktober. Ståle følger opp.

·        Økonomi: Dag gikk gjennom utgifter til NBLF i forbindelse med generalforsamlingen.   Dag og Geir må gå gjennom dette sammen da det kan se ut som noe er betalt 2 ganger.

·        Eldreprosjektet: Det er flere brannvesen som ikke har gitt tilbakemelding på regnskap etc. Hvert enkelt brannvesen skal levere en kort rapport / redgjørelse for hva pengene er brukt til og hvordan de ligger ann.

·        Eldreprosjektet / videotilbud: Dag har fått tilbud fra “Filmprodusentane” og gikk gjennom dette på styremøte. Dag går videre med tilbudet og undersøker om det kan lages korte snutter med div. forebyggende informasjon.

 
Utdanningsutvalget

Berit Moe er NBLF sin representant i Brannutdanningsutvalget og hun var på styremøte for å orientere om jobben så langt. Brannutdanningsutvalget jobber med NOU-en og dette er et svært mandat som skal være ferdig i til 01.01.2012. Det var meningen at SINTEF også skulle bistå i deler av arbeidet, men har ikke mulighet til å bistå arbeidet. Fokus i gruppen har vært hva slags nivå utdanningen skal legges på og spesielt dette med heltid/deltid. Heltid er nok forholdsvis uproblematisk. Det er en større utfordring på deltid. Det er ikke sikkert det er praktisk mulig med samme utdanning for heltid/deltid. Mangfold i brannvesenet har også fokus i gruppa. Per Ole, Geir og Knut Birger var på møte hos DSB den 15 juni angående fremtidig brannutdanning i Norge så NBLF er godt representert. Fagskolemodellen ser ut til å være den mest aktuelle modellen i fremtidig brannutdanning i Norge. Det er viktig med dialog mellom styret og Berit i det videre arbeidet.   

             

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann