Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 25.05.2011
 

Referat fra styremøte 25.05.2011

 

Sted:                Rennesøy brannstasjon

Tid:                  Onsdag 25.mai 2011, kl. 09:30

 

Disse møtte:     Leiv Sigmund Trevland, Ole-Martin Nordstrand, Øystein Fonnes, Bjørn Tore Aase og Lise Peterson.

Fravær:            Sven Kåre Hagevik Rolf B. Eide

           

Saker

Sak 1.04.11    Referat saker

Leiv fikk i oppgave å etterlyse fremdrift og evt. resultat av arbeidet med “seniorsaken”, jfr. siste del av vedtak under GF 2009 på Lillehammer:

“Generalforsamlingen ber for øvrig styret se nærmere på hvordan pensjonister kan engasjeres mer i fremtiden”.

Med unntak noe e-post korrespondanse og notater er det ikke blitt gjort noe med vedtaket. Engasjement fra medlemmer ble etterlyst på GF 2011.

 

Sak 2.04.11    Kasserer informerer

Kasserer var ikke med på styremøtet, men tilsendt regnskap pr. 21.05.2011 ble gjennomgått.  

 

Sak 3.04.11    GF – 2013

                        Diverse erfaringer fra GF 2011 i Brønnøysund ble gjennomgått.

Leiv har fått bekreftet at booking av hotell Maritim fra 24-26 mai 2013 er ok. Leiv kontakter hotellet for avklaringa om “gangen” i arrangementet.

                                   

Forhold som ble diskutert og som det må jobbes med:

- Hvordan er ansvarsfordelingen mellom NBLF og RBL hva angår program?

- Er det tanker om å få ett program med “rød tråd”, evt. er dette noe vi kan få til?

Leiv kontakter NBLF v/Haagenrud for avklaring.

- Forhold som ble diskutert under styremøte ang ledsagerprogram; Info/program til ledsager, mulige destinasjoner/aktiviteter, ikke for tett program, gjerne felles mat med deltakere(lunsj), transport av ledsager og deltakere til/fra samt under GF.   

- Innhenting av priser og muligheter for både ledsager og deltakere bør komme i gang. Potensielle reisemål som kom opp; Bokkøy, Gruvemuseet, By vandring Skudeneshavn, Panorama film Haugalandet, Ryvarden fyr, Dokken

Leiv undersøker priser og muligheter knytt til de ulike reisemål.

 

Sak 4.04.11    Status aktivitetsplan for 2011 – 2012

Arbeidet med å få på plass en aktivitetsplan er komt i gang, men en del avklaringer gjenstår. Målet er at sekretæren kan få sendt ut planen til lagets medlemmer før sommerferien.

                       

Avklaringer som gjenstår:

Seminar 2 – Plast i byggemateriale.

Ser ut til å bli avholdt 15. eller 22.sep. i lokalene til HRS. Mangler noen avklaringer med potensielle forelesere.

Lise informerer sekretær når dato er avklart.

 

Seminar 3 – Brann og brannsikkerhet i driftsbygninger.

Seminaret bør gjennomføres siste del av oktober. Lise syr sammen det faglige programmet. Øystein ordner det praktiske med gjennomføring og undersøker muligheten for gjennomføring av seminaret ved HSH i Haugesund.

 

Seminar 4 – Brannetterforskning  

Øystein retter forespørsel til Politiet v/Barane og Eidesen i Haugaland kraft og gjerne representant fra forsikringsselskap om muligheten for innlegg.

 

Utrykningslederkurs

Ole-Martin kontakter kursutvalget v/Rolf Sandslett for å avklare sted og tid. Tittelen på kurset må avklares. Innsatsleder/Skadestedsleder kurs bør kanskje endres til Utrykningslederkus?

 

Sammen med aktivitetsplanen bør det sendes påminning om muligheten for å låne øvingshengeren.

 

Sak 5.04.11    Øvingshengeren

Vognkontakt har gått igjennom og oppdatert deler av permen i øvingshengeren, (kontakt info, fylleprosedyrer, førstehjelpsutstyr osv).

Vognkontakt har bestilt mer skum til påfylling av apparatene, men fikk i oppgave av styret å undersøke hvilket skum som vil være fornuftig å bruke i forhold til miljø og penger.

Vognkontakt undersøker hvordan avtalen mellom NBLF og Gjensidige er i forhold til betaling av 6.klasse undervisning. Det må også avklares om Gjensidige dekker bruk av ulikt øvingsutstyr som enkelte brannvesen har anskaffet på egenhånd.

Kasserer orden med fakturering for 6.klasseundervisning til NBLF med bakgrunn i dokumentasjon utarbeidet av vognkontakt.      

 

Ymse

Hjemmesiden til laget ligger nede. Ole-Martin kontakter Sivertsen for å finne alternative løsninger på problemet.

Arkivansvarlig (Ole-Martin) informerte styret om at arkivet til laget per i dag består av to fulle kasser med ringpermer, samt en 5-6 kasser med jubileumsboka for laget. Arkivet er kun i bruk ved spesielle anledninger og arkivar meinte det burde være mulig å få lagret dette i ett av de kommunale arkivene i Rogaland.

Styrets medlemmer ble oppfordret til å tenke på evt. alternativer.

 

 

Leiv S. Trevland - Ole Martin Nordstrand
Leder - Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann