Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 15.03.2011
 

ÅRSMØTE 2011

 

I forkant av årsmøtet ble det avholdt seminar om eksplosjonsfarlig stoff. Erik Bleken og Axel Proet – Høst fra DSB var foredragsholdere. 34 medlemmer samt en gruppe studenter fra HSH møtte på seminaret.

 

REFERAT ÅRSMØTE

 

Sted: Høyskolen Stord/Haugesund, auditorium B, Haugesund

Tid: Tirsdag 15. mars 2011, kl. 13:45 – 15:00

Oppmøte: 25 stk

 

Sak 1 Åpning og konstituering av årsmøtet

Leiv Sigmund Trevland ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer til innkallingen.

 

Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Leif Sigmund Trevland – ordstyrer

Ole-Martin Nordstrand - referent

Odd J. Bådsvik og Per Arne Lindvik - kontroll og underskriving av referat.

 

Sak 3 Årsmeldinger;

Styret

Ble gjennomgått av Trevland.

Styret beklagde lav seminar aktivitet i 2010. Noe av årsaken til dette var høy aktivitet i 2009 i samband med 30 års jubileet til laget. Styret inviterte medlemmene til å komme med innspill på emner/tema til kommende seminar.

Ellers ble det kommentert at det var 2 og ikke 3 nye støttemedlemmer i lager som det stod i årsmeldingen.

 

Vognkontakt

Ble gjennomgått av Audun Matre.

Årsmøtet ble enige om at styret må vurdere om noe kan gjøres for at flere brannvesen tar i bruk vognen i sitt forebyggende arbeid.

 

Årsmøtet bad styre om at det blir sendt formelt takkebrev til Schou-Andersen for sponsing av nye skumapparat til øvingshengeren.

 

Kursutvalg

Ble gjennomgått av Audun Matre.

 

Utvalget beklagde at det ikke var arrangert kurs siden sist årsmøte, og bad om innmelding på kursbehov. Arbeidet med å arrangert innsatslederkurs i løpet av 2011 er påbegynt, men om og når er ikke bestemt.

 

Det kom innspill på aktivitetskallender i forhold til at kurs bør være klarlagt tidlig på året slik at de respektive brannvesen og medlemmer har mulighet for å sette av tid og penger til å kunne delta. 

 

Sak 4 Regnskap 2010

Ble gjennomgått av kasserer Rolf B. Eide.

 

Det er ikke registrert inntekter på bruk av øvingshengeren i 2010. Dette skyldes manglende fakturering både for bruk til 6.klasseundervisning og andre grupper.

 

To medlemmer fikk tildelt studiestipend i 2010. Rolf B. Sandslett for studie av klimabaserte hendelser og Alf Egil Krohn for skogbrann. Begge ”studentene” har sagt seg villig til å dele resultat av studien med resten av laget.  

 

Sak 5 Budsjett 2011

Ble gjennomgått av kasserer Rolf B. Eide

 

Styret foreslo å sette av kr. 10.000,- til generalforsamlingen som skal arrangeres i Haugesund år 2013, og at det dermed ikke blir sett av penger til stipend for 2011.

Ingen innvendinger mot dette i årsmøtet.

 

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingenter for 2011

Årsmøtet var enig om at kontingenten ikke skulle endres.  

 

Sak 7 Innkomne saker

Ingen saker registrert

 

Sak 8 Valgkomiteens forslag til styr:

Leder: Leiv Sigmund Trevland Suldal brannvesen valgt for 2 år

Nestleder: Sven Kåre Hagevik Brannvesenet Sør-Rogaland IKS valgt for 1 år

Sekretær: Ole-Martin Nordstrand Tysvær brannvesen valgt for 2 år

Kasserer: Rolf B. Eide Pensjonist 1 år igjen

Styremedl..: Øystein Fonnes Haugesund brannvesen 1 år igjen

1. varamedl.: Bjørn Tore Aase Eigersund brannvesen valgt for 1 år

2. varamedl.: Lise Peterson Brannvesenet Sør-Rogaland IKS valgt for 1 år

 

Valgkomité: Oddvar Krakk Vindafjord brannvesen valgt for 1 år, Odd J Bådsvik Haugesund valgt for 2 år og Audun Matre Karmøy brann- og redningsvesen valgt for 3 år   

Revisorer: Arild Olsen Brannvesenet Sør-Rogaland IKS valgt for 1 år og Knut-E. Reinsnos Brannvesenet Sør-Rogaland IKS valgt for 1 år

 

Styret foreslo at vervet som arkivar skulle legges til sekretær vervet.

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Annet

·        Årsmøtet bad styret om at vedtektene blei sent til alle medlemmer pr e-post.

 

·        Rolf B. Eide blei utnevnt til nytt æresmedlem.

 

·        Trevland informerte om at arbeidet med planlegging av NBLF`S generalforsamling i 2013 er påbegynt. Generalforsamlingen vil bli avholdt ved Rica Maritim i Haugesund.

 

·        Per Arne Lindvik informerte om at Høgskolen Stord/Haugesund er i dialog med NBLF om å få oppgradert undervisningsopplegget for

branningeniører med blant annet å kunne tilby et valgfag som tilsvarende Forebyggende v/NBSK. Det jobbes med å få dette til som en prøveordning høsten 2011/våren 2012, og på sikt som en permanent tilbud ved HSH.

 

Referent

Ole-Martin Nordstrand

 

 

Kontroll

Odd Johannes Bådsvik og Per Arne Lindvik

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann