Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 29.03.2011
 

Møtereferat fra styremøte 29.03.2011.

 

Sted:  Brannstasjonen Rennesøy

Tid:   Tirsdag 29. mars, kl. 0930 – 14:00  

 

Disse møtte:     Leiv Sigmund Trevland, Sven Kåre Hagevik, Ole-Martin Nordstrand, Rolf B. Eide, Øystein Fonnes, Bjørn Tore Aase og Lise Peterson.

Fravær: Ingen

Saker

Ansvar

 

Sak 01.03.11 Konstituering av nytt styre

-         Leder ønskte velkommen til nye og ”gamle” styremedlemmer.

-         Ole-Martin må få til et møte med tidligere sekretær for innføring i diverse rutiner ang. web tilganger og lignende  

 

Vedtak:

Styret er konstituert

 

 

 

 

 

Ole-M.

 

 

Sak 02.03.11 Referat frå siste styremøte

 

-         Det er fortsatt registrert problemer med påmelding til kurs i tilsyn med farlig stoff i Stavanger 13.-14.april. Flere av de som har meldt seg på via sidene til DSB er ikke komt med på deltakerlisten. For å unngå missforståelser kom styret frem til at de kommunene i Rogaland og evt. Sunnhordland som ikke var representert på deltakerlisten skulle kontaktes per tlf. Ole-Martin gir tilbakemelding til Leiv etter telefonrunde i forhold til behovet for reservasjon av rom og mat.

 

-         Det har vært dialog mellom representanter fra styret og hotell Maritim i Haugesund ang Generalforsamling i NBLF 2013. Noe usikkert om det er etablert formell avtale (skriftlig) om reservasjon av nødvendige lokaler, rom for overnatting og lignende. Leiv tar kontakt med Odd J. Bådsvik og Audun Matre for avklaring, og tar evt kontakt med hotellet om dette mangler.

 

-         Leiv melder inn til sentralstyret at det vil bli stilt spørsmål under GF 2011 om hvor arbeidet med seniorpolitikken/seniorgruppen står i forhold til vedtak under GF 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole-M./ Leiv

 

 

 

 

 

 

Leiv

 

 

 

Leiv

 

Vedtak:

-         Ole-Martin undersøker om ytterligere feil i deltakerlisten og informerer Leiv ifht. behovet for overnatting.

-         Leiv sørger for reservasjon/formell bekreftelse med Hotell Maritim  ang GF 2013.

-         Leiv tar opp seniorpolitikken og informerer sentralstyret i forkant av GF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 03.03.11 Referatsaker

Ingen referatsaker

 

 

 

Sak 04.03.11 Oppsummering etter årsmøte

-         På oppmøte å bedømme er kombinasjonen seminar og årsmøte noe som bør videreføres til neste år.

-         Gjennomføring av årsmøte gikk veldig greit.

-         Referat er utarbeidet og er sendt Per Arne Lindvik og Odd J. Bådsvik for kontroll og signering.

 

Vedtak:

Ole-Martin sørger for at protokollen blir lagt ut på NBLF`s hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole-M.

 

Sak 05.03.11 Godkjenning av nye medlemmer

Følgende har søkt om medlemskap i brannbefalslaget

-         Arnt Tore Laupstad, Underbrannmester- Egersund brannvesen

-         Tor Åsmund Hovda, Brannsjef - Hjelmeland brannvesen

 

Vedtak:

Søknadene godkjent. Det må sendes ut et velkomstskriv og jubileumsbok til nye medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Ole-M./ Rolf

 

 

Sak 06.03.11 Aktivitetsplan 2011- 2012

Flere av lagets medlemmer har etterlyst aktivitetsplan for 2011-2012. Dette gjelder både seminar og innsatslederkurs. Følgende ble diskutert under styremøte ang tema og tidspunkt for gjennomføring:

-         Seminar 1-2011 – Eksplosjonsfarlig stoff. (Avholdt 29.03)

 

-         Seminar 2-2011 – Plast i bygningsmateriale.

Lise og Sven K. får ansvaret for å finne forelesere som kan være med på seminaret siste del av mai evt tidlig i juni i sør- fylket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise / Sven K.

 

 

-         Seminar 3-2011 – Brannsikkerhet i landbruksbygg.

Ett tema som har hatt en del fokus i sør- fylket, men som er komt inn som ønske fra medlemmer i nord- fylket. Lise i samarbeid med Øystein kontakter potensielle forelesere for oppsett av interessant program. Seminaret bør arrangeres i nord- fylket i løpet av oktober. Det bør undersøkes om dette er ett tema av interesse for medlemmene i Hordaland brannbefalslag.  

 

-         Seminar 4-2011 – Brannetterforskning sammen med politi, elektrisitetstilsyn og evt. forsikringsselskap.

Seminaret bør arrangeres i nov./des. i nord- fylket. (En må unngå kollisjon med brannvernuka tidlig i desember). 

 

Årsmøte 2012 for Rogaland brannbefalslag kombineres med seminar. Det er interesse for å ha EIS som tema i seminaret. Årsmøte og seminaret avholdes i sør- fylket 15.mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Lise/ Øystein

 

 

 

Sven K./ Øystein

 

 

 

 

Sak 07.03.11  Skadestedslederkurs

Styret vil be kursutvalget om at det blir planlagt og tilrettelagt for gjennomføring av kurs i løpet av september. Leiv tar kontakt med representanter i komiteen.

 

 

Vedtak:

Innsatsleder kurs blir forsøkt gjennomført i september.

 

 

 

 

Leiv

 

 

 

 

 

Sak 08.03.11 Øvingsvognen

Audun Matre har fått i oppdrag å spørre Ole-Martin Nordstrand om muligheten for å overta som vognkontakt. Ole-Martin tar dette opp med Adun.

 

Det er ikke fakturert for bruk av øvingsvognen i 2010. Dette gjelder både til bruk i 6.klasseundervisning og andre grupper. Ole-Martin undersøker om det finnes dokumentasjon for bruk i 2010 som kan faktureres.

 

 

 

Ole-M.

 

 

Ole-M./ Rolf

 

Sak 09.03.11 Eventuelt

-         Endringer i sammensetning av styret må meldes til Enhetsregisteret.

-         Gjennomgang av økonomi og GF 2013 må settes opp som faste saker i styremøter.

 

 

Rolf

 

Ole-M.

 

Leiv S. Trevland                      Ole-Martin Nordstrand           

leder                                       referent

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann