Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Brønnøysund
Dato: 02.05.2011
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 28. april 2011.

Sted: Brønnøysund

 

Oppmøte: Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Per Ole Sivertsen, Dag Botnen, Knut Birger Bakken, Ståle Fjellberg, Stein Gjøsund, Eyvind Aakerman, Janne Hovdenakk, Ove Frigstad, Geir Johan Hanssen og Tom Ragnar Pedersen

 

Frafall: Tor-Inge Henriksen, Trygve Lennavik, Anne Hjort og Trond Sivertsen

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 28/11 Referat fra styremøte 28.03.11

Ingen anmerkninger, referat godkjent.

 

Sak 29/11 Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Seniorgruppa v/Haagenrud: Generelt dårlig tilbakemeldinger fra medlemmene. Bakkhaug, Vikshåland og Kongsvik er engasjert. Det er laget er policynotat som blir styrebehandlet i neste møte.

Arkiv v/Hatlen: Til neste møte lages det et reglement for arkivering til neste møte. Ansvar: Trygve Lennavik.

Det er gjort en del jobb av Jack Hatlen i forhold til gamle dokument. Dette må gjennomgås og det må besluttes hva som skal tas vare på igjennom systemet til riksarkivet. Engasjere den ”eldre garde” som kjenner historikken godt. Nils Erik tar initiativ til en dugnadsinnsats.

Uniformsreglement: Sluttproduktet nærmer seg. Sannsynlig tidspunkt høsten 2011.

 

Sak 30/11 Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Det foreligger en anbefaling fra Regjeringen om at nødnett skal bygges ut i landet for øvrig.

 

Sak 31/11 Økonomi m/rekneskap

Regnskap t.o.m. 31.3.2011 ble gjennomgått. Ingen anmerkninger til dette.

 

Sak 32/11 St.meld nr.35 – status for utvalget for risikogrupper og utdanning

Det har vært et møte siden sist styremøte. Arbeidet for tiden går på å hente inn informasjon til utvalgsarbeidet.

Det er ikke noen status fra Berit Moe. Nils Erik Haagenrud tar en prat og inviterer hun med på et styremøte.

Oppfordrer Ståle Fjellberg og Berit Moe å ”spille ball” med alle i styret.

 

Sak 33/11 Skoleprosjektet - status

Henvendelse fra Elisabeth Gripne i Asker og Bærum brannvesen iks. Stein Gjøsund tar et møte med Odd Røed og ta deretter kontakt med Elisabeth Gripne og informerer om status.

 

Sak 34/11 Generalforsamling – status

Det meste er under kontroll. Har ikke kontroll og styring på ferjeruter, men…

Utstillere er på plass og begynner å rigge i dag. Arrangementet skjer på skolen og det rigges til 100 personer. Utover dette vises det til program.

 

Sak 35/11 Oppgavefordeling Generalforsamling

Plan:

Registrering: Janne Hovdenakk og Knut Birger Bakken.

Opprop: Nils Erik Haagenrud

Lag oversikt over stemmer: Dag Botnen

Valg av dirigent og sekretær: Jack Hatlen foreslår: Dirigent: Guttorm Liebe og sekretær: Dag Botnen.

Valg av pressekomitè: Per Ole Sivertsen, Eyvind Aakerman og Jack Hatlen.

Underskrift protokoll: Nils Erik Haagenrud foreslår: Geir J Hanssen og Nils Ove Sollid.

Årsberetning 2009-10: Nils Erik Haagenrud.

Regnskap: Dag Botnen

Fastsettelse av kontingent: Nils Erik Haagenrud: Ingen forslag foreligger. Skal behandles og vedtas.

Budsjett 2011-12: Dag Botnen.

Handlingsprogram: Nils Erik Haagenrud.

Innkommende saker: Ingen saker er kommet inn.

Valg: Valgkomitè tar ordet.

Revisor: Magne Johannessen og Nils Kristiansen.

Valgkomitè. Foreslår Nils Ove Sollid og Guttorm Liebe fortsetter og at Jack Hatlen blir valgt inn.

 

Sak 36/11 Orienteringssaker:

Safe Hotel: møte i Oslo tirsdag 26. april med HMS-ansvarlig i NHO Reiseliv. Hun er positiv og tar kontakt med to Rica-hotell for å prøve ut prosjektet. Vi inviterer Dieter fra Tyskland til oppstarten.

Hålogaland brannbefalslag: Skal dette tas opp som sak i Generalforsamlingen og fremmes 2013. Alternativt oppfordres laget til å legges ned og deles mellom Nordland og Polar.

 

Sak 37/11 Eventuelt.

Utveksling mellom de Nordiske land: Nils Erik Haagenrud arbeider med program for høsten 2011 (uke 35). Oppfordrer styret til å komme med emner. Trenger også deltagere der frist er utgangen av mai.

Sintef: Ståle Fjellberg sier noe på vegne av utvalgsgruppa om eldreprosjektet på Sintef sine temadager. Representerer NBLF som dekker kostnader.

Jack Hatlen takker for samarbeidet så langt og vi håper at han finner anledning til å delta i styre og arbeidet rundt senere.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Dag Botnen

Kasserer- 97779444

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann