Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 26.01.2011
 

Sted:  Rennesøy brannstasjon

Tid:   Onsdag 26.januar, kl. 09:30 – 13:00  


Disse møtte: Leiv S. Trevland, Audun Matre, Bjørn Tore Aase, Rolf og Sven Kåre.

 

Sak

Ansvar

01.01.11 Referat styremøte 25. november 10

Bjørn Tore: Det står at det skal være styremøte 15. mars under sak 04.04.10. Det skal stå årsmøtet.

 

Sak 03.04.10 – Nye medlemmer. Oppfølging av nye medlemmer må foretas (sende jubileumsbok, velkomstskriv etc.)

 

Vedtak:

·        Audun retter opp forrige styremøtereferat.

·        Sekretær sender ut velkomstskriv, jubileumsbok etc. til nye medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

Audun

02.01.11 Referatsaker

Ingen referatsaker

 

03.01.11 Nye medlemmer

Det er mulig at ansatte i brannvesenet i Flekkefjord ønsker å melde seg inn i RBL. Dette er mulig, så sant som det er et ønske fra dem, men vi skal ikke gå aktivt ut og prøve verve personell fra andre fylker.

 

Følgende søker om medlemsskap:

-         Marita Eik, prosjektrådgiver, Brannvesenet Sør-Rogaland

-         Jan Ove Hanasand, Utrykningsleder deltid, Oltedal, Brannvesenet SR

-         Jon M. Helle, stasjonsmester/overbrannmester, Brannvesenet SR

-         Geirulf A. Julseth, 110-operatør/brannmester, Brannvesenet SR

-         Steinar Østbø, brannmester, Brannvesenet SR

 

Disse har ikke søkt via NBLF, men har gitt beskjed om at de ønsker å bli medlem til Sven Kåre Hagevik.

 

Vedtak:

Dersom personell ansatt i brannvesen i nabofylker eller andre personer med kvalifikasjoner som medlem, ønsker å melde seg inn i RBL, skal vi ta i mot eventuelle søknader om medlemskap. RBL skal ikke gå aktivt ut og prøve verve personell fra andre fylker.

 

Alle 5 søkere godkjennes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

04.01.11 Seminar: Eksplosjonsfarlig stoff (15. mars)

Leiv: Auditorium D ved HSH er booket. Studenter er velkomne til å delta, og skal ikke betale full pris for seminaret. Det blir vanskelig å skille mellom vanlig fullt betalende seminardeltakere og studenter. Studenter bør derfor betale for faktisk kostnad (for mat og kaffe).  

 

Bjørn Tore har laget et forslag til agenda, men denne må tilpasses at det skal arrangeres årsmøte denne dagen.

 

Agenda:

Registrering kl. 10.30-11.00

Lunsj ca. kl. 11.00-11.30

Det tas sikte på at seminaret arrangeres kl. 11.30-15.00

 

Da kan studentene komme etter lunsj. 11.30

 

Vedtak:

Leiv sjekker med HSH at agendaen passer og at det går greit med studentene

Bjørn T. tilpasser agendaen.

Audun sender ut informasjon om at det blir seminar 15. mars når han kaller inn til årsmøtet (nevne at det blir foredragsholder fra DSB). Nærmere informasjon/program kommer senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv

 

Bjørn T.

Audun.

05.01.11 Årsmøtet 2011 (15. mars)

Tidspunkt 09.00-10.30

Vanlige årsmøte saker må inn til det (styret, vognkontakt, kursutvalg, kasserer; budsjett, regnskap (godkjent av revisorer))

 

Vedtak:

Leiv og Audun lager styrets årsmelding

Rolf lager budsjett og får regnskapet godkjent.

Audun lager årsmelding for vognkontakt, samt sjekker med Rolf B. Sandslett at han lager årsmelding for kursutvalg (forutsetter at det gjennomføres innsatslederkurs før årsmøtet)

 

 

 

 

 

 

 

Leiv/Audun

Rolf

Audun

06.01.11 Generalforsamling 2013

Datoen var planlagt 7.-9. juni 2013. Dette kolliderer med Vikingfestivalen.

Det bør planlegges at vi arrangerer GF 2013 helga 31. mai – 2. juni 2013

 

Audun må informere brannsjefen i Ålesund at vi har flyttet GF 2013 en uke fram.

 

Styret gjennomfører et ekstra styremøte onsdag 2. mars ved Rica Maritim i Haugesund. Vi kan da få lysbildepresentasjonen av Rica og sett på lokalene.

 

Vedtak:

Generalforsamling 2013 flyttes til helga 31. mai til 2. juni 2013.

Audun informerer brannsjefen i Ålesund om flyttingen (brannsjefkonferansen)

Det blir et ekstra styremøte onsdag 2. mars, hvor vi kan få lysbildepresentasjonen av Rica og sett på lokalene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

07.01.11 Generalforsamling 2011 – Brønnøysund

Det må lages en presentasjon som presenteres ved GF 2011. Av økonomiske årsaker og av erfaring er det ikke nødvendig å reise med 7 delegater (som vi har anledning til). Leiv foreslår at vi drar med 3 delegater som velges i rekkefølgen leder, nestleder, sekretær, styremedlem, vara 2 (Bjørn Tore, vara 1, kan ikke dra).

Flybilletter bør bestilles så tidlig som mulig, for å få en gunstigs mulig pris.

 

Vedtak:

Det må lages en presentasjon for å presentere GF 2013

RBL sender 3 delegater som velges i rekkefølgen leder, nestleder, sekretær, styremedlem, vara 2)

Rolf bestiller billetter så snart det er klart hvem som blir valgt inn i styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiv/Audun

 

 

Rolf

08.01.11 Kasserer informerer

Kasserer la fram regnskapet for 2010 og forslag til budsjett for 2011. RBL hadde et overskudd med kr 16.124,94 i 2010. Det var budsjettert med et overskudd på kr 36.700,-.

Det var noen mindre feil på den utleverte balanserapporten. Disse må rettes opp før den sendes til revisorene.

 

Vedtak:

Det var noen mindre feil på den utleverte balanserapporten. Disse må rettes opp før den sendes til revisorene.

 

 

09.01.11 Eventuelt

Dersom det kommer saker inn til årsmøtet, må disse behandles av styret først. Vi må da ha et styremøte i forkant. Det må derfor settes opp et ekstra styremøte. Vi prøver å arrangere et styremøte onsdag 2. mars ved Rica Maritim i Haugesund (11.00-14.00). Audun sjekker at dette er greit med Unni Thorsen hos Rica Maritim.

 

Kurs i tilsyn med farlig stoff (13-14. april), påmeldingen går til Leiv S. Trevland.

Sjekke med NBLF  at mail til leder må gå til nestleder (fungerende leder)

 

Styrets medlemmer tenker over temaer til seminarer i 2011-2012 til neste styremøte

 

Audun må sjekke med Rolf B. Sandslett om det kan gjennomføres innsatslederkurs i 2011.

 

RBL har mottatt innbydelse fra Hordaland brannbefalslag til fagseminar om skogbrann, emosjonell førstehjelp og om gasseksplosjonen på Otta. Dette videresendes våre medlemmer.

 

Vedtak:

Saker til årsmøtet må disse behandles av styret først. Vi må da ha et styremøte i forkant. Det settes derfor opp et ekstra styremøte, onsdag 2. mars.

 

E-poster fra NBLF  til leder må inntil videre gå til nestleder (fungerende leder)

 

Styrets medlemmer tenker over temaer til seminarer i 2011-2012 til neste styremøte

 

Audun må sjekke med Rolf B. Sandslett om det kan gjennomføres innsatslederkurs i 2011.

 

Sekretær sender ut informasjon om fagseminaret til Hordaland brannbefalslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

 

 

Audun

 

 

Styret

 

 

Audun

 

 

Audun

  

Leiv S. Trevland                                                          Audun Matre              

nestleder                                                                     referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann