Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Vertshuset ved Biri
Dato: 10.03.2011
 

MØTEPROTOKOLL – ÅRSMØTE 2011

 

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte på Vertshuset ved E6, Biri den 10. mars 2011.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken, LØB      

Thor Veen, LØB

Tom Magne Tobiassen

Eilert Hesthagen, Gausdal

Olaf Mathisen, Gausdal

Bjarne Bakken, Lillehammer

Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre

Tom Gaustad, Midt Gudbrandsdal

Per Martin, Midt Gudbrandsdal

Peer Kleiven, Midt Gudbrandsdal

Tor Engum, Midt Gidbrandsdal

Unni Merete Lund, Lom og Skjåk

Pål Vesterås, Vågå

Pål Øygarden, Vågå

Tom Are Nilstad Dahl, Sel

Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten

Jørn Haugen, Gjøvik

Geir Atle Engen, Gjøvik

Werner Olsen, Østre Toten

Gustav Gaarder, Østre Toten

Per Olav Stangjordet, Raufoss

Einar Helland, Etnedal

Einar Moe, Øystre Slidre

Ivar Svensson, Nord Aurdal

Bjørn Sørumshaugen, Nord Aurdal

Sturla Bråten, Gran – Lunner

Per Bakken, Gran – Lunner

Bjørn Vegar Kjelsrud, Vestre Toten

Kjell Ivar Haugen, Etnedal

Bjørn Egil Espeseth, Etnedal

Tor H. Elvrum, Gjøvik

Åke Johansen, Jevnaker

Tommy Jensen, Jevnaker

Jostein Dahl, Jevnaker

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader.

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder:                                      Knut Birger Bakken

Referent:                                        Tor Ivar Hovhaugholen

Repr. til å underskrive protokollen:    Per Martin, Unni Merete Lund og Åke Johansen.

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2010 ble gjennomgått, og godkjent med følgende merknader:

Einar Helland er i Etnedal brannvesen ikke Nordre Land.

Det er arrangert 6 styremøter ikke 8.

Årsmeldinga justeres med tanke på framkomne merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av kasserer Eilert Hesthagen.

Overskudd 2010: kr 6.774,13

 

Revisorene Per Martin og Jostein Gårderløkken har revidert regnskapet og skrevet revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

 

Vedtak:

Regnskap 2010 enstemmig godkjent.

 

Forslag til budsjett for 2011 ble fremlagt.

 

Vedtak:

Budsjettforslag 2011 enstemmig godkjent. 

 

5.       Stiftelsesmidler
Lagets leder, Knut Birger Bakken, orienterte om stiftelsesmidlene, og oppfordret medlemmene til å søke om støtte.

Det kom i 2010 ikke inn søknader om støtte fra stiftelsesmidlene.
Medlemmene oppfordres til å finne tema og søke om støtte.

6.       Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

 

Leder: Knut Birger Bakken - Lillehammer - gjenvalg 2 år

Sekretær: Tor Ivar Hovhaugholen - Lesja og Dovre - ikke på valg

Kasserer: Eilert Hesthagen – Gausdal - gjenvalg 2 år

Styremedlem: Jørn Haugen – Gjøvik - ikke på valg

Styremedlem: Einar Helland – Etnedal - gjenvalg 2 år

Nestleder:              

 

Varamedlemmer: Geir Atle Engen – Gjøvik - gjenvalg 1 år og Laila Lien - Nord Aurdal - gjenvalg 1 år

 

Revisorer: Per Martin – MGB - gjenvalg 1 år og Jostein Gårderløkken – Vågå - gjenvalg 1 år

 

Kurskomitè: Harald Jahr Aaslund - Vestre Toten - gjenvalg 2 år, Stig Haugen – Lillehammer - nyvalgt for 2 år, Olaf Mathisen – Gausdal - ikke på valg og Sjur Berge – Gjøvik - ikke på valg

 

Valgkomitè: Thor Veen – Lillehammer - gjenvalg 1 år, Werner Olsen - Østre Toten - gjenvalg 1 år og Sturla Bråten – Gran - nyvalgt for 1 år

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Biri 10. mars 2011

Tor Ivar Hovhaugholen

referent

 

Protokollen er godkjent

 

 

Per Martin                           Unni Merete Lund          Åke Johansen

    medlem                              medlem                        medlem

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann