Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 02.03.2011
 

Møtereferat fra styremøte 02.03.2011.

 

Sted:  Rica Maritim Hotell, Haugesund, Møterom Feøy

Tid:   Onsdag 2. mars, kl. 11:10 – 13:30  


Disse møtte: Leiv S. Trevland, Audun Matre, Bjørn Tore Aase, Rolf , Øystein og Sven Kåre.

Fravær: Stella

 

Sak

Ansvar

Sak 01.02.11 Referat styremøte 26. januar 11

·        Rettelse av sak 07.01.11, RBL sender kun 3 delegater til Generalforsamlingen 2011.

·        Rettelse av tider på sakene 04.01.11 og 05.01.11. Dette grunnet at foreleserne må dra tidligere enn det vi hadde planlagt.

 

·        Rolf B. Sandslett er forespurt om innsatslederkurs i 2011. Har enda ikke fått noe svar. Audun følger opp punkt vedr. innsatslederkurs i 2011.

 

Vedtak:

Audun retter opp forrige referat, samt forespør innsatslederkurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

Sak 02.02.11 Referatsaker

Ingen referatsaker.

 

 

Sak 03.02.11 Nye medlemmer

Det har kommet inn 3 nye søknader om medlemsskap:

·        Frank Bøgild, Brannmester, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

·        Svein Arne Fasseland, utrykningsleder deltid,, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

·        Eivind Salomonsen, Brannmester, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Vedtak:

Alle 3 søknader godkjent. Det må sendes ut et velkomstskriv og jubileumsbok til nye medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun/ Rolf

 

Sak 04.02.11 Seminar: Eksplosjonsfarlig stoff og Årsmøtet 2011 (15. mars)

27 deltagere påmeldt så langt. Ingen studenter påmeldt så langt. Fristen har gått ut, men vi kan sende ut en påminnelse til medlemmene slik at flere kan melde seg på. Leiv snakker med HSH om studentene skal melde seg på.

 

Foredragsholdere fra DSB, må få jubileumsbøker. HSH kan få bok og vimpel.

 

Det må lages en deltakerliste (for avkryssing, sendes Øystein)

 

Sende informasjon om seminaret til Hordaland brannbefalslag v/ Karine Einang.

 

Vedtak:

·        Sekretær sender ut påminnelse om seminaret med ny frist for påmelding.

·        Leiv tar kontakt med HSH vedrørende studenter på seminaret.

·        Svein Kåre tar med bøker og vimpler.

·        Det må lages en deltakerliste.

·        Informasjon om seminaret sendes HBL ved leder Karine Einang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

Leiv

Sven K.

Audun

Audun

Sak 05.02.11 Kurs i tilsyn med farlig stoff (13-14.april 2011)

Det er problemer med påmeldingen via internett-siden.

 

Leiv sjekker med Berit Svendsen i DSB vedrørende påmeldinger. Dagpakke-prisene vi har fått av hotellet på Sola er ganske dyre, og en seminaravgift på ca 1500,- pr deltager vil være i snaueste laget. Rolf har tatt opp med DSB om vi kan heve seminaravgiften. Dette skal være greit.

Rolf foreslo at vi hever seminaravgiften til 1800,-

 

Vedtak:

Seminaravgiften heves til kr 1800,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf

Sak 06.02.11 Generalforsamling 2013

Audun har enda ikke fått tak i Geir Thorsen vedr. dato for Generalforsamlingen og Brannsjefkonferanse i 2013. Leiv var i kontakt med brannsjef Geir T. under styremøte. Brannsjefkonferansen er tenkt avholdt 7-9. juni i Ålesund. Vi kan alternativt avholde GF 2013 helga 24-26. mai 2013.  

 

Vedtak:

For å få litt avstand mellom GF 2013 og Brannsjefkonferansen 2013, bør vi avholde GF 2013 helga 24-26. mai 2013, med en alternativ dato 31. mai – 2. juni. Audun avklarer dette med NBLF, hotellet og får en endelig avklaring fra Geir Thorsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

Sak 07.02.11 Generalforsamling 2011 – Brønnøysund

Leiv, Sven Kåre og Ole Martin Nordstrand drar til Brønnøysund. Leiv presenterer GF 2013.

 

Leiv tar opp saken om seniorpolitikken/seniorgruppen. Dette arbeidet har stoppet opp (ble tatt opp Generalforsamlingen i 2009). Leiv får all korrespondanse fra Bjarne Vikshåland. Leiv og Audun sender av gårde en mail på dette i forkant av GF 2011 (slik at styret og GF 2011 er forberedt)

 

Vedtak:

Leiv, Sven Kåre og Ole Martin drar til Brønnøysund på Generalforsamlingen til NBLF 2011. Leiv tar opp saken om seniorpolitikk/seniorgruppen.

 

 

Sak 08.02.11 Eventuelt

Æresmedlemmene bør få spesialinnbydelse til årsmøtet. (Bjarne og Rolf Sandslett)

 

Stella har det resterende opplaget av jubileumsbøker. Sven Kåre snakker med Stella vedr. jubileumsbøkene.

 

Kasserer: Økonomien er ikke så sprek. En periode etter nytt år hadde vi bare ca. 25.000,- igjen på kontoer.

 

Det må bestilles nytt skum til øvingshengeren.

Sven Kåre tar kontakt med Schou-Andreassen vedrørende levering av øvingsapparater. Sven Kåre forhører seg også om hva Schou-Andreassen skal ha for skum til øvingsapparater.

 

Unni Thorsen og Reidar Westre hadde en gjennomgang av presentasjon av Haugalandet.

 

Vedtak:

·        Æresmedlemmer bør få spesialinnbydelse til årsmøter.

·        Sven Kåre avtaler med Stella å hente jubileumsbøkene.

·        Det må bestilles nytt skum til øvingshengeren. Sven K. hører med Schou-Andreassen om de kan levere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

Sven K.

Sven K.

 

 

  

Leiv S. Trevland                                                          Audun Matre              

nestleder                                                                     referent

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann