Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 14.02.2011
 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 14. februar 2011.

Sted:               Tønsberg

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Jack Hatlen

Trygve Lennavik

Per Ole Sivertsen

Dag Botnen

Knut Birger Bakken

Ståle Fjellberg

Eyvind Aakerman

Stein Gjøsund  

 

Frafall:          

Ingen

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 01/11       Referat fra styremøte 21.11.10 og referat fra landsrådsmøte

Ingen merknader til referatet.

 

Sak 02/11       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Nødnett – det vart vedtatt at det skulle nedsettes 3 arbeidsgrupper i sak 57/10. Pga at det er bestemt statlig drift av BDO, sløyfes denne gruppen. JH kaller inn til første møte i gruppen brukerbetaling og kravspesifikasjon. Eyvind kaller inn til første møte i gruppen sambandsreglement operativ drift.

 

Sak 03/11       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

NEH har vært på møte med KS for å drøfte BDO. Det er foreslått at det blir statlig BDO. Nødnettet fungerer som samband i fase 0.

 

Sak 04/11       Økonomi m/regnskap

DB orienterte om den økonomiske statusen. Det er god kontroll på økonomien. På eldreprosjektet står det igjen ca 200 000,- av ubrukte midler. Disse pengene skal brukes til å lage film rettet mot målgruppen. Det er noen kommuner som ikke responderer på at de skal få refundert utlegg på vanntåke, dette er ca 125 000,-, som utgjør 5 vanntåkeanlegg. DB purrer en siste gang, hvis ikke respons, brukes pengene til 5 nye anlegg. Regnskapet for eldreprosjektet avsluttes 31.12.2011.

 

Sak 05/11       Eldreprosjektet – status

Rapporten er under utarbeidelse og det jobbes aktivt med å ferdigstille den. Prosjektet avsluttes ved årsskiftet. Se også sak 04/11 for økonomiske detaljer. Det skal lages filmer som legges ut på nettet. Skjemaer, m.m. blir lagt ut fortløpende på nettet. For kommuner som skal starte et slikt prosjekt skal det være enkelt å laste ned sjekklister, info på nettet.

 

Sak 06/11       Skoleprosjetet – status

Det er laget en rapport om skoleprosjektet på nettet. Det er en del batterier tilhørende skoleprosjektet. Batteriene er foreslått utdelt til kretslagene v/leder. Det er viktig at batteriene blir delt ut.

 

Sak 07/11       St.meld nr.35 – status

Første møtet med utvalget for risikogrupper er den 15.2. For utdanningsutvalget har det ikke vært avholdt møte enda. Utvalgene blir fast sak på styremøter. Ståle er NBLF sin medlem i Risikoutvalget og Berit Mo i undervisningsutvalget. Begge utvalgene skal rapportere og ”spille ball” med styret. POS gir melding til Berit Mo om dette.

 

Sak 08/11       Generalforsamling – status

Programmet er nesten ferdig, og de fleste foreleserne er booket. NEH inviterer Odd Rød og nordiske samarbeidspartnere.

 

TL sender e-post til alle kretslagslederne, forhåndsvarsel om generalforsamling, samt frist for saker til generalforsamling, samt minne på om arrangør i 2015.

 

TL redigerer beretningen for perioden og sender den ut snarest.

 

Sak 09/11       Dialogmøte DSB

NEH gikk igjennom agendaen og fordelte oppgaver.

 Agenda for møtet:

1. kl. 1000 – 1015 - Innledning (15 min) Jon

2. kl. 1015 – 1045 - DSBs kartløsning og innsyn for brannvesenene (seniorrådgiver Karen Tone Lie) – ramme 20 – 30 min.

3. kl. 1045 – 1130 – Oppfølging stortingsmelding nr. 35

a. Rapporten om boligsikkerhet

b. De to utvalgene

c. Undersøkelsen av dødsbranner

d. Status forskriftsarbeidet

4. kl. 1130 – 1200 – Lunsj i kantina

5. kl. 1200 – 1400 Oppfølging av stortingsmelding videre

a. EIS/ELS – status og opplæring

b. Hva skjer ift krav om deltidsutdanningen

c. Status Rapport om hendelser

d. Status Nødnett

e. Status ett felles nødnummer

f. Mangfold

g. Overføring tilsyn fra DSB til FM – kort orientering fra DSB

h. Felles skogbrannseminar med MSB i Karlstad

6. Eventuelt og neste møte

 

Sak 10/11       Strategi seniorgruppen ”Seniorsaken”

NEH lager et notat og sender det til Bjarne og kretslagslederne.

 

Sak 11/11       Rapport Safehotel

DB orienterte. NBLF inviterte seg selv til RBL og møtte direktøren for NHO reiseliv. De var positiv. De har ulike piktogram for kvaliteten/tilbudet på hotellet. Det er berammet et nytt møte. Målet er å lage et eget piktogram for Safehotel. I Tyskland arbeider de med samme problematikken. POS sender e-post til Dieter Nuessler i Tyskland.

 

Sak 12/11       Brannbiler og standardisering – innspill fra Hydro Sunndal

Utsatt til neste styremøte grunnet tidsnød. TL sender forespørselen fra Hydro Sunndal til styret.

 

Sak 13/11       Planlegging av styremøter våren 2011.

28.3.2011, Gardermoen TL bestiller møterom, på Park Inn.

 

Sak 14/11       Orienteringssaker:

Her oppfordres de enkelte som er med i arbeidsgrupper etc. til å orientere om fremdrift og eventuelle endringer.

JH skrev til Veidirektøren angående forespørsel fra bl.a. Hedmark brannbefalslag v/Geir Maller vedrørende endring av førerkortklasser, og tilbød å utdype forespørselen i et møte. De svarte at det ikke var behov for møte og at reglene var kommet for å bli. POS lager en nyhet og legger ut svaret fra Vegdirektøren på nettsidene.

 

Sak 15/11       Eventuelt.

Møte med Gjensidige

Det har vært avholdt møte mellom NBLF og Gjensidige

Hovedtemaet for møtet var en gjenomgang av avtalen. Økonomien i avtalen har stått ”på stedet hvil”. NBLF har brukt mye energi på eldreprosjektet. Nå er arbeidsmengden konsentrert om skoleprosjektet. 

 

Brukermøte Brannskolen – Stein Gjøsund deltar fra NBLF.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Trygve Lennavik

sekretær

928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann