Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 01.02.2011
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG 2011.

 

MØTEFORUM: Styremøte

TID: 01.02.11

STED: Hommelvik

TIL STEDE: Arnstein, Håvard, Lars Inge, Oddvar, Leif Gunnar og Trond

 

SAK. NR

INNHOLD

FRIST

ANSVAR

01/11

Jfr sak 06/10. Navnet er Trøndelag Brannbefalslag. Vi lager en egen logo, som brukes på Roll-Up, Undersøk når laget ble stiftet

 

Lars Inge

Arnstein

Trond

02/11

 

Jfr. Sak 07/10, Oppsigelse av avtale mellom NKF og TBBL angående Midt-Norske Brannverndager. Arnstein har vært i møte med NKF om denne avtalen. Det er et ønske fra NKF om et møte med vårt styre, Den nåværende avtalen gjelder fram til 30.06.11,

Styret i TBBL ønsker ikke å fornye avtalen med NKF jfr punkt 6 i avtalen og tidligere oppsigelsesbrev.

 

 

Styret

03/11

 

Oppsummering av Rote Hahn turen 2010 legges fram på årsmøtet. Roger J blir spurt om å ta denne orienteringen.

 

 

Arnstein

04/11

Valgkomiteen starter arbeidet så snart som mulig.

 

Arnstein

05/11

Kurs i tilsyn med Farlig stoff 31. august og 1 september i Trondheim. TBBL står som teknisk arrangør.

Det undersøkes med Quality Heimdal.

Oddvar og Trond representerer TBBL på kursdagene. Lars Inge sender ut en e-post til alle brannvesen i regionen. Lars Inge tar påmelding og sender ut faktura til påmeldte,

 

Håvard

Oddvar

06/11

Representant til styret NBLF for neste periode. Trond har vært vara til styret i siste periode, Styret i TBBL ønsker fortsatt å representere i hovedstyret.

 

 

07/11

Regnskapet for 2010 ser bra ut etter sponsing til Rothe Hahn og årsmøtet ca.65.000 Jfr regnskap som legges fram på årsmøtet.

 

 

08/11

Lista for medlemskap må gjennomgås. Fødselsdato/e-post adresse. Forhåndsvarsel til medlemmer sendes ut til alle med saksliste for årsmøtet.

 

 

Leif Gunnar

Trond

09/11

Styret lager en sak til årsmøtet ang innkreving av kontingent.

 

 

10/11

Årsmøtet 2011 på Røros 23 og 24 mars.

Trond tar kontakt med Atle ang det praktiske arrangementet

Overnatting og reise betales av hver enkelt.

Kostnader for laget ifm møtet 25-30.000

Påmelding til Arnstein senest 10 mars.

Oddvar hører med Erling Haug med hensyn til utstilling de to dagene.

 

 

 

 

Trond Sivertsen

sekretær

Neste styremøte: 23 mars 2011. Rørøs

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann