Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 04.02.2011
 

REFERAT STYREMØTE FREDAG 4.2.2011

 

Tilstede fra styret:  

Per Ole Sivertsen, Håvard Augdal, Johnny Rognmo, Leif Sommer, Erik Jensen.

 

Saksliste

Sak      1          Medlemsmøte / seminar

Sak      2          Årsmøte

Sak      3          Økonomi

Sak      4          Generalforsamling

Sak      5          Eventuelt

 

Sak 1  Medlemsmøte / seminar

Tidspunkt april (11-12).  2 dagers seminar.

Forslag til seminar: Erik refererer fra studietur i Sverige,

Per Ole fra studietur i USA. Håvard kan ta for seg fyrverkeriregler.

Johnny kan referere om EUSR medicine prosjektet.

Lenvik har et prøveprosjekt ”Mens vi venter på ambulansen”, det kan også refereres fra dette prosjektet. Taktikk og teknikk angående båtbrann kan også være aktuelt.

Dag 2 fortsetter seminaret og avsluttes med årsmøte.

Seminaret avholdes brannstasjonen Tromsø, lunsj er inkludert.

Middag vil bli på ”Jonas”, hotell og reise ordner den enkelte deltager selv.

Påmeldingsfrist er 25.mars til Håvard Augdal.

 

Polar vil arrangere i samarbeid med DSB kurs i uke 39.

Emnet vil være Tilsyn med farlig stoff.

 

Sak 2  Årsmøte

Valgkomiteen vil få beskjed om å begynne sitt arbeid.

Johnny Rognmo sier nei til gjenvalg, Håvard vil også takke nei til gjenvalg.

Per Ole er i ”tenkeboksen”. Leif er villig til å sitte som nestleder, og Erik som sekretær. Kasserer bør etter styrets mening være fra Tromsø.

 

Ellers skal møte behandle vanlige årsmøtesaker.

           

Sak 3  Økonomi

Driftskonto er på ca. 3000,-. Kapitalkontoen ca. 22000,-.

Utestående er ca. 5000,-.

 

Sak 4  Generalforsamling

            NBLF,s generalforsamling er i slutten av april i Brønnøysund.

Per Ole er delegat fra NBLF.

Polar kan ha 3 representanter. Erik Jensen forslås.

Nils Ove Solid og Berit Moe er medlemmer av Polar og skal holde faglige innlegg under forsamlingen og kan således også være delegater.

 

Sak 5 Eventuelt

Øvelse Barents Rescue holdes i uke 42 i Nord Sverige.

Polar kan ha inntil 5 observatører med under øvelsen.

 

 

Tromsø 9.2.2011

 

 

Johnny Rognmo

sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann