Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Riga
Dato: 21.11.2010
 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 21. november 2010.

Sted:               Riga

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud                                     [email protected]

Jack Hatlen                                                   [email protected]

Trygve Lennavik                                           [email protected]

Per Ole Sivertsen                                          [email protected]

Dag Botnen                                                   [email protected]

Knut Birger Bakken                                      [email protected]

Ståle Fjellberg                                               [email protected]

Eyvind Aakerman                                          [email protected]

Stein Gjøsund                                                [email protected]

Tor-Inge Henriksen                                       [email protected]

Anne Hjort                                                    [email protected]

Trond Sivertsen                                             [email protected]

Janne Hovdenakk                                         [email protected]                    

Ove Frigstad                                                 [email protected]

 

Frafall:          

Ingen

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. NEH orienterte fra møtet med JD og dialogmøte med DSB

 

Sak 55/10       Referat fra sist styremøte

Ingen merknader til referatet.

 

Sak 56/10       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

Generalforsamling Handlingsplaner m.m. NEH lager utkast. TL forhåndsvarsler kretslagene.

 

Sak 57/10       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Brukerbetaling – Tetra blir svært kostnadskrevende, spesielt for deltidskorps. JH informerte om bl.a. kostnadene for Tetra. For Mosseregionen brannvesen utgjør dette ca 600 000,- pr år.

BDO - ABØ ønsker ikke at det skal være en del av egen virksomhet.

 

NEH informerte at det kan bli et statlig organisert BDO, jfr skriv fra JD.

Det er mange løse tråder i forbindelse med nytt Nødnett.

Vedtak:

Det settes ned tre arbeidsgruppe som skal vurdere – BDO, brukerbetaling og om kravspesifikasjoner er oppfylt, samt en på sambandsreglement og operativ drift. 110 forumet og Oslo brann- og redningsetat inviteres til å delta i arbeidsgruppene. J H, NEH og Tor-Inge – brukerbetaling og kravspesifikasjon, Anne Hjort, Hans Erik Andersen og Torgeir Andersen - BDO, Eyvind Aakermann, Arild Arnesen, Ragnar Kvenodd og Dag Erik Lauritsen – sambandsreglement og operativ drift.

 

Sak 58/10       Økonomi m/regnskap – status

DB orienterte om den økonomiske situasjonen.

Prosjekter – DB gikk igjennom de ulike prosjektene.

Det er god kontroll på økonomien.

 

Sak 59/10       Eldreprosjektet – status

SF orientert om avslutningsseminaret. Det blir skrevet en avslutningsrapport om prosjektet. Noen kommuner er litt ”trege” med å sende inn rapporter. Resultatet av eldreprosjektet varierer mye fra kommune til kommune, noen svært bra og noen sliter med å få resultat. All statistikk viser at dette er et riktig satsningsområde.

Vedtak: SF og DB lager ferdig rapporten senest ved årsskiftet. Bruk og videreutvikling av nettstedet (NBLF), blir tatt med i rapporten. Trond Sivertsen og Knut Birger Bakken sjekker muligheter og kostnader for å lage enkle filmer som ”treffer” målgruppen og gir tilbakemelding til NEH.

 

Sak 60/10       Skoleprosjektet – status

SG orienterte. Siste halvåret har det vært en del oppsving på etterspørsel av materiell. Avtalen med Gjensidige bør revideres og gjenspeiles med å følge skoleåret (ikke kalenderåret). Kretslag som har tilgjengelige slukkehengere har stor aktivitet. Presentasjonen som blir brukt i undervisningen er nå revidert. SG henstilte til styret å lage en egen ”knapp” for skoleprosjektet (på video, brosjyrer m.m.).

Det er også behov for å lage nye filmer.

Vedtak: POS lager et eget menyvalg for skoleprosjekteti løpet av styremøtet. Trond Sivertsen og Knut Birger Bakken sjekker muligheter og kostnader for å lage enkle filmer som ”treffer” målgruppen og gir tilbakemelding til NEH.

 

Sak 61/10       St.meld nr.35 – status

NARRE prosjektet er lagt dødt i følge DSB. DB ønsker en begrunnelse fra DSB på at NARRE prosjektet er lagt død, på tross av at det er bare positive erfaringer med piloten i Hordaland. DB sendte brev til DSB, og svaret var at NARRE ble nedlagt av økonomiske grunner. DSB velger å prioritere Sivilforsvaret. NBLF er uenig i vedtaket.

 

Sak 62/10       Landsrådsmøte og eldreprosjektet – status program m.m.

Det er god kontroll på arrangementet. SF har jobbet mye som reiseleder og fikk skryt fra styret. Eyvind fikk også skryt for et godt program.


 

Sak 63/10       NBLF deltakelse i utvalg om utdanning og risikogrupper

Som et resultat av møtet med JD i august, får NBLD en representant i hver av gruppene. For utdanning er det foreslått Dag Botnen og for risikogrupper blir det Ståle Fjelberg.

 

Sak 64/10       Arbeidsgruppe uniformering

JH orienterte. Det har vært ett møte. Det har vært en spørreundersøkelse, med god respons. Det blir referert på Landsrådsmøtet. Det er god kreativitet i gruppen og utfordringen blir å lande på noe konkret. Det er på tide med nytt uniformsreglement, når gjeldene reglementet er fra 1947

 

Vedtak: JH og arbeidsgruppen har klart et forslag til generalforsamlingen i Brønnøysund i 2011.

 

Sak 65/10       Innspill fra Kvinnherad bv ang 160 kode

NBLF har fått et innspil fra brannsjefen i Kvinnherad brannvesen om problemstillinger rundt kravet til kompetansebevis forutrykningskjøring. Det er en forskriftsendring som snart skal ut på høring.

Vedtak: NBLF v/JH tar kontakt med Vegdirektøren for å få et møte.

 

Sak 66/10       Kandidat(er) til EUSR-Med

NBLF har fått forespørsel fra FEU om at to deltakere stiller fra NBLF.

Vedtak: Trond Sivertsen forespør Frank Hansen (TRB), i tilegg til Jonny Rognmo (Polar)om deltakelse i EUSR-Med gruppen.  

 

Sak 67/10       Orienteringssaker:

Plast i bygg: NBLF har skrevet til BE og DSB om problemstillingen. Vi avventer svar.

                       

SF og KBB informert fra møtet med RIF. De jobber med en veiledning for brannrådgivere.               

           

Sak 68/10       Eventuelt.

Forespørsel fra NBF om å være teknisk arrangør for Fyrverkerikurs til forebyggende personell i brannvesenet.

Vedtak: NBLF er negativ til å være teknisk arrangør for NBF, NEH gir tilbakemelding til NBF.

 

                        EIS/ELS – NBLF støtter de endringer som er gjort i veiledningen.

 

Med vennlig hilsen

 

Trygve Lennavik

sekretær

928 33 207

 

Neste styremøte: 14.2 ca kl 1800 i Tønsberg (dagen før møtet med DSB).

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann