Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Riga
Dato: 22.11.2010
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT I RIGA 22 – 23. NOVEMBER 2010

 

Programmet på landsrådsmøtet:

09.00 – 09.10    Åpning av Landsrådsmøtet v/Nils-Erik Haagenrud

09.10 – 10.10    Info fra Styret/ kretslag

10.25 – 10.45    Info fra Gjensidige ved Odd Rød

10.45 – 11.05    Skoleprosjektet (6.klasse prosjektet)

11.20 – 11.50    Studietur nødalarmsentraler USA v/ Per Ole Sivertsen og Eyvind Aakerman

11.50 – 12.10    Tilsyn med farlige stoffer v/ Knut B Bakken

12.30 – 13.00    Safe Hotell v/ Dag Botnen

13.00 – 13.20 Nytt uniformsreglement v/ Jack Hatlen

13.20 – 13.45    Generalforsamling 2011 i Brønnøy/ Nordland presentasjon v/Geir J Hanssen.

13.45 – 14.00    Oppsummering/ eventuelt

1400                Lunsj.

 

Følgende styremedlemmer var til stede: Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Dag Botnen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Knut B Bakken og Stein Gjøsund

 

I tillegg møtte disse varamenn:

Janne Hovdenakk, Tor Inge Henriksen, Anne Hjort, Ove Frigstad og Trond Sivertsen

 

Følgende representerte kretslagene:

Agder – Ove Frigstad

Buskerud – Dag Botnen

Hedmark - Egil Leikåsen

Hordaland - Leif-Atle Træland

Hålogaland - ikke representert

Møre og Romsdal – Trygve Lennavik

Nordland – Geir J. Hanssen og Tom R Pedersen

Oppland – Eilert Hesthagen og Alex Linn

Oslo og Akershus - Svenn Haugen og Nils Kristiansen

Polar – Håvard Augdal

Rogaland – Øystein Fonnes

Sogn og Fjordane – Geir Sagevik

Telemark - ikke representert

 

Trøndelag – Trond Sivertsen

Vestfold – Jarle Steinnes og Jon Olav Vagle

Østfold – Tor Larsen og Reidar Sæter

 

Fra Gjensidige møtte:

Odd Rød

Knut Viker

 

Åpning av landsrådsmøtet:

NEH åpnet møtet og ønsket alle velkomne og informerte om arbeidet til NBLF.

-         Utdanning (heltid/deltid)

-         dialogmøte med DSB

-         møte med Justis dep.

-         Gjensidige – har omorganisert, dette har medført mye mer arbeid på NBLF

-         Skoleprosjektet

-         ELS – ny veileder, nye kurs i 2011

-         Nødnett (BDO, brukerbetaling m.m.).

-         Boligalarm

-         Stortingsmeldinger og regelverk (22 og 35), - her har NBLF kommet med mange innspill. I tillegg

-         Eldreprosjektet

-         Stipend (RUU), fortsatt for få søkere, til tross for en meget god ordning. NEH oppfordret til å søke.

-         Nordisk samarbeid, Nordisk utveksling og årlige samarbeidsmøter

-         FEU – 2 årlige møter, bedre progresjon på prosjektene etter hvert.

-         Høringer – NBLF har svart på en rekke høringer

-         Solskinnshistorier

-         Seniorgruppe, har startet opp og laget notat.

-         Elektronisk rapportering til DSB, NBLF har engasjert seg i saken. Rapporteringen er ikke tilpasset brannvesenet sine behov. Kunne vært implementert på en smidigere måte. Det har vært avholdt tre møter for å påvirke. Er usikker på resultatet.

-         Antall medlemmer pr 22.11.2010 er 1619 medlemmer.


Årets landsrådsmøte blir litt utenom det tradisjonelle i og med at vi kombinerer landsrådsmøtet med avslutningsseminaret i forbindelse med eldreprosjektet. Informasjon fra NBLF blir derfor noe avkortet, men en del info blir flettet inn i seminaret.

 

Info fra kretslagene

 

Agder:

Ove Frigstad informerte. Det er liten aktivitet i laget. De har 62 medlemmer.

 

Buskerud v/presentert av Trygve og Dag:

Laget har 100 medlemmer og ett støttemedlem. Buskerud Brannbefalslag er et lag med økende aktivitet og har i løpet av året stått for 2 litt større arrangementer:

1. Halvdags seminar for lagets medlemmer med hovedvekt på brannetterforskning og evt bevissikring. Foreleser var Håvard Arntzen fra KRIPOS. Et meget interressant emne, og dersom dere får anledning til noe tilsvarende så vil vi anbefale det på det varmeste!!!

2. Rote Hahn. Buskerud BFL arrangerte tur til årets Interschutz-messe (Rote Hahn) i Leipzig. I utgangspunktet en tur beregnet på lagets medlemmer. På grunn av kapasiteten ble også Møre og Romsdal BFL invitert til å være med. Til sammen 51 brannbefal fra de 2 lagene hadde avreise lørdag 5. juni og kom glade og fornøyde hjem torsdag 10. juni etter en meget vellykket tur (om vi så skal si det selv...)

Våre vedtekter har og vært opp til endring dette året.

 

Buskerud Brannbefalslag har en del år vært lite aktive, men er i ferd med å blåse nytt liv i organisasjonen. Med bakgrunn i det sa vi oss i fjor villige til å arrangere generalforsamlingen i 2013, og var startet på planleggingen med å undersøke hotellkapasitet, aktiviteter mm. På grunn av missforståelser falt dette dessverre i fisk og ble tildelt Rogaland i stedet. Vi vil med dette ønske Rogaland lykke til med et arrangement som helt sikkert vil bli veldig bra! Men, med bakgrunn i dette håper vi at vi vil bli tilgodesett med andre arrangementer i fremtiden.

 

Hedmark v/Egil Leikåsen

Økende aktivitet. Har hatt medlemsmøte i Karlstad. Har fått gode tilbakemeldinger.

 

Hordaland v/Leif - Atle Træland

Moderat aktivitet i 2010. Stor fokus på skoleprosjektet. Samarbeidet med Gjensidige ”skranter” litt. Har vært på Rote Hahn. Har fokus på skolebranner og brannsikkerhet ved asylmottak.

 

Møre og Romsdal v/Trygve Lennavik

134 medlemmer. God aktivitet 2 medlemsmøter i tillegg til årsmøte med fagtema. Også vi har vært på tur til Rote Hahn i samarbeid med Buskerud

 

Nordland v/Tom Ragnar Pedersen:

Litt dårlig aktivitet, sliter med motivasjon og lange avstander. Skal arrangere Generalforsamling i 2011. Skuffet over at Geir mistet plassen i styret i NBLF. Laget har 32 medlemmer.

 

Oppland v/Knut Birger Bakken

100 medlemmer. Bra aktivitet. Har kjørt kurs i utrykningskjøring. Har sendt et medlem til Sverige på tungbilredning, som igjen skal kurse medlemmer. Har stipendordning, har ingen søkere i år. Litt dårlig kontakt med Gjensidige. Har meget god økonomi.

 

Oslo og Akershus v/Svenn Haugen

Har hatt 3 medlemsmøter. Skal ha kurs i tilsyn med farlige stoffer. 4 styremøter. Brukbar aktivitet, men skulle ønske større aktivitet.

 

Polar:

Håvard Augdal presenterte for Polar. Rolig år med liten aktivitet. 74 medlemmer og 2 støttemedlemmer. Satser på større aktivitet neste år. Polar har også utfordringer med lange avstander.

 

Rogaland:

Øystein Fonnes presenterte for Rogaland. De har 159 medlemmer, 2 æresmedlemmer og 3 støttemedlemmer. Lager hvert år en aktivitetsplan. Laget har god aktivitet, med mye kursing og medlemsmøter. God deltakelse på skoleprosjektet. Grunnet 30 års jubileum og stor aktivitet har det gått mye penger.

 

Sogn og Fjordane:

Ingen møtte.

 

Telemark:

Ingen møtte.

 

Trøndelag:

Trond Sivertsen presenterte aktiviteten. Mål om å få flere medlemmer (100). Har nettopp arrangert Midt Norske brannvern dager. Meget godt arrangement.

 

Vestfold:

Jan-Olav Vagle. 47 medlemmer. Liten aktivitet, noe av årsaken er at det er bare 3 brannvesen i Vestfold og de møtes i andre sammenhenger. Laget har god økonomi. Planlegger tur til Sverige til våren.

 

Østfold:

Reidar Sæter presenterte aktiviteten for Østfold. God aktivitet, 6 styremøter, jobbet mye med medlemslisten. Den skal nå være korrekt. Laget har 112 medlemmer og 1 støttemedlemmer. Har kjørt bl.a. et tauredningsseminar og gass seminar. Var også i Tyskland på Rothe Hahn, meget vellykket tur. De gleder seg til neste gang om 5 år. Har 2 pensjonister i styret. Dette fungerer meget bra. Tok over en Gjensidige henger.

 

Info fra Gjensidige

Gjensidige

Odd A. Rød informerte fra Gjensidige.

All sikkerhetsaktivitet er sentralisert. Lokale kontaktpersoner er historie. Avtalen med Gjensidige må revideres.

Han lansert begrepet AFP (Aktivitet For Penger)

- Må rapportere om aktiviteten til NBLF ihht hovedavtalen og ”særavtalene” (Skoleprosjekt, Solskinnshistorier, El og Brann, Eldreprosjektet, m.m.).

- Knut Viker informerte litt om Eldreprosjektet

- Aksjon boligbrann, meget viktig å levere inn rapportene til DSB. Viktig for statistikken.

CTIF – Odd Rød er engasjert i CTIF arbeidet. CTIF Norge skal arrangere Generalforsamling i Bergen 14 - 15.9.2011. Han oppfordret forsamlingen til å melde seg på seminaret i samband med Generalforsamlingen.

 

Kontaktpunkt for kretslagene er: Odd Rød

 

Skoleprosjektet:

Stein Gjøsund presenterte aktiviteten på Skoleprosjektet. Viktig for Gjensidige å delta på slike prosjekter, da det gir meget god reklame og merkebygging.

NBLF og Gjensidige har utarbeidet presentasjon, sjekklister og diplomer. Bestilling av materiell går til Stein Gjøsund.

Sviktende rapportering fra brannvesenene gjør at det ikke blir utbetalt støtte (kr 10,- pr elev), som går utover statistikken.

 

Studietur nødalarmsentraler i USA v/Per Ole og Eyvind

De presentert resultatet av studieturen og rapporten. Rapporten legges ut på NBLF.

De var innom sentraler i LA, Phoenix, San Francisco, Chicago, NY m.m. Hensikten med studieturen var å få vite om hvordan det fungerer med ett nødnummer, utalarmering, tidsbruk for varsling og utalarmering. Hvordan håndtere store hendelser og samtidige hendelser. Bruk av radiosamband, samarbeid mellom nødmeldesentraler og skadested, samt mellom nødmeldesentraler. Deres anbefaling etter studieturen, tilstrekkelig med en som dekker hele Norge for å håndtere nødmeldetjenesten. Praktisk tillempning vil være to sentraler med redundante systemer. Viktig med gode beslutningsverktøy/indekser. ELS bør benyttes allerede ved utalarmeringen.

 

Tilsyn med farlige stoffer v/Knut B Bakken

KBB orienterte om pilotkurset som vart arrangert i starten av november. Kurset fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kretslagene er teknisk arrangør. Dette gir også inntjening til kretslagene.

 

Safe Hotel v/Dag Botnen

Dag har deltatt på Safe hotell seminar på Mallorca. Av 6119 i hotell i Europa, er 23 % definert som høyrisikohotell. Østerrike kom desidert verst ut på denne undersøkelsen. Dag stilte spørsmål om vi trenger konseptet og kvalitetsmerket Safe hotell? Skal NBLF bruke mer tid og resurser på dette. Hotell bransjen er ikke særlig interessert (kun 1 hotell er registrert pr dd og resten av Europa kun 7 stk). Hvordan skal vi jobbe for å få dette implementert i Norge? Arbeidsgruppen m/POS lager et forslag på metode/løsning/slagplan.

 

Nytt uniformsreglement v/Jack Hatlen

Det er etablert en arbeidsgruppe som arbeider med nytt uniformsreglement på 14 personer, som har tatt mål av seg å lage nytt reglement som tar over for det eksiterende fra 1947. Det har vært kjørt en spørreundersøkelse internt hos brannvesenet. Det er laget et foreløpig utkast, men det må bearbeides ytterligere. Endelig forslag kommer på nyåret. Ståle kom med forslag om å ta med publikumssiden. Hvordan opplever publikum uniformeringen?

 

Generalforsamling 2011 – v/Geir J Hanssen

Geir informerte om arrangementet og status så langt. Og ønsket alle velkomne til Brønnøysund i 29-30.04.2011.

 

 

MVH

Trygve Lennavik

Sekretær NBLF, 928 33 207

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann