Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Stiklestad
Dato: 23.03.2010
 

                                                               PROTOKOLL

 

Årsmøte 2010 i Trøndelag Brannbefalslag tirsdag 23 mars 2010.

 

 

 

Leder Arnstein Kvelstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

 

Sak 1.         Valg av møteleder:          Arnstein Kvelstad

                   Valg av sekretær:                     Trond Sivertsen

 

Sak 2.         Valg av to til å skrive under protokoll.: Oddvar Olsen og Kjell Inge Mathisen.

                                                                                                             

 

Sak 3.         Godkjenning av møteinnkallelse.

 

Sak 4.         Årsberetning ble gått igjennom av møteleder.

                   Årsberetning godkjent med noen kommentarer.

 

Sak 5.         Regnskap og budsjett.

                   Kasserer gikk gjennom disse uten spesielle kommentarer

                   Godkjent.

 

Sak 6.        Innkomne forslag.
                  Styret foreslår at det bevilges 2500 kr til hver av deltakerne på Rote Hahn 2010.
                  Forslaget enstemmig godkjent.

 

Sak 7.        Orientering om Rote Hahn ved Håvard.

 

 

 

 

Sak 8.        Valg 2010.

                  

                  Leder:         Arnstein Kvelstad           1 år (ikke på valg)

                  N.leder:       Oddvar Olsen                1 år

                  Kasserer:     Håvard Bye                    2 år

                  Sekretær:     Trond Sivertsen             2 år

                  Styremed:    Leif Gunnar Smistad       1 år (ikke på valg)

                  Styremed:    Lars I Nilsen                   2 år

 

Valgkommite:        Roger Johnsen og Ola Volden

 

Revisorer:             Ole Lein og Atle Engan

 

Alle valg enstemmig.

 

Neste årsmøte legges til Røros.

 

Tid for årsmøtet er sak på Røros i 2011.

 

 

 

Oddvar Olsen og Kjell Inge Mathisen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann