Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Biri
Dato: 17.03.2010
 

MØTEPROTOKOLL – ÅRSMØTE 2010

  

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte på Vertshuset ved E6, Biri den 17. mars 2010.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken            LØB

Alexander Linn                    LØB

Bjarne Bakken                      Lillehammer

Eilert Hesthagen                  Gausdal

Olaf Mathisen                      Gausdal

Knut Rønningen                 Midt Gudbrandsdal

Tom Gaustad                       Midt Gudbrandsdal

Per Martin                            Midt Gudbrandsdal

Peer Kleiven                         Midt Gudbrandsdal

Jan Thore Fallet                   Sel

Tom Are Nilstad Dahl        Sel

Kai Josten                            Sel

Stig Joar Sanden                 Vågå

Bjørn Tore Aspen               Vågå

Pål Øygarden                       Vågå

Atle Festervoll                     Lom og Skjåk

Tor Ivar Hovhaugholen     Lesja og Dovre

Alexander Göthe                 Gran og Lunner

Per Bakken                           Gran og Lunner

Per Ansgar Østby               Gran og Lunner

Sturla Bråthen                      Gran og Lunner

Bård Henriksen                    Østre Toten

Gustav Gaarder                    Østre Toten

Hans-Morten Blikseth        Østre Toten

Harald Jahr Aaslund           Vestre Toten

Per Olav Stangjordet          Vestre Toten

Bjørn Vegar Kjelsrud          Vestre Toten

Helge Giil                              Søndre Land

Hans Martin Søfferud        Søndre Land

Jan Tore Karlsen                 Gjøvik

Jørn Haugen                        Gjøvik

Geir Atle Engen                   Gjøvik

Sjur Berge                             Gjøvik

Sven E. Johannessen         Gjøvik

Einar Helland                       Etnedal

Kjell Ivar Haugen                Etnedal

Svein Arne Kringli              Etnedal

Bjørn Egil Espeseth            Etnedal

Bjørn Sørumshaugen          Nord-Aurdal

Einar Moe                             Øystre Slidre 

 

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader.

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder:                                                   Knut Birger Bakken

Referent:                                                      Tor Ivar Hovhaugholen

Repr. til å underskrive protokollen:         Alexander Linn, Alexander Göthe og Jan Tore Karlsen

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2009 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2009 ble gjennomgått av kasserer Eilert Hesthagen.

Summer for utgifter/inntekter i årsmeldinga stemmer ikke, men resultatet er rett.

Utgifter/inntekter er vist i revisjonsrapporten.

 

Revisorene Per Martin og Jon Henning Torgersen har revidert regnskapet og skrevet revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

 

Vedtak:

Regnskap 2009 enstemmig godkjent.

 

Forslag til budsjett for 2010 ble fremlagt.

 

Vedtak:

Budsjettforslag 2010 enstemmig godkjent. 

 

5.       Stiftelsesmidler
Lagets leder, Knut Birger Bakken, orienterte om stiftelsesmidlene, og oppfordret medlemmene til å søke om støtte.

Det er i 2009 innvilget søknad for 3 medlemmer om støtte fra stiftelsesmidlene. Det vises her til årsmeldinga.

6.       Innkomne forslag

Styret ønsker å utvide kurskomiteen med to medlemmer slik at det totalt blir 4. Medlemmene velges for 2 år, slik at det blir utskifting av to medlemmer hvert år.

 

Vedtak:

Kurskomiteen utvides med 2 personer til 4.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

 

Leder: Knut Birger Bakken, Lillehammer, ikke på valg

Sekretær: Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre, gjenvalg 2 år

Kasserer: Eilert Hesthagen, Gausdal, ikke på valg

Styremedlem: Jørn Haugen, Gjøvik, gjenvalg 2 år

Styremedlem/Nestleder: Einar Helland, Etnedal, ikke på valg

Varamedlem: Geir Atle Engen, Gjøvik, gjenvalg 1 år

Varamedlem: Laila Lien, Nord Aurdal, gjenvalg 1 år

Revisor: Per Martin, MGB, gjenvalg 1 år

Jostein Gårderløkken, Vågå, ny 1 år

 

Kurskomitè: Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten, ikke på valg

                       Hans Morten Blikseth, Østre Toten, ikke på valg

                       Olaf Mathisen, Gausdal, ny 2 år

                       Sjur Berge, Gjøvik, ny 2 år

 

Valgkomitè:   Thor Veen, Lillehammer, gjenvalg 1 år

                       Per Olav Stangjordet, Raufoss Beredskap, gjenvalg 1 år

                       Werner Olsen, Østre Toten, gjenvalg 1 år

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Biri 17. mars 2010

Tor Ivar Hovhaugholen

referent

 

Protokollen er godkjent

 

 

Alexander Linn, Alexander Göthe og Jan Tore Karlsen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann