Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Halden
Dato: 03.12.2009
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 03. desember 2009. kl. 18.00-20.30

Sted:               Thon hotell - Halden

 

Oppmøte:       Nils-Erik Haagenrud              [email protected]

                        Per Ole Sivertsen                  [email protected]

                        Dag Botnen                           [email protected]

                        Ståle Fjellberg                       [email protected]

                        Eyvind Aakerman                  [email protected]

                        Ove Frigstad                         [email protected]

                        Knut Birger Bakken              [email protected]

                        Janne Hovdenakk                  [email protected]

Forfall:           

                        Jack Hatlen                           [email protected]

                        Trygve Lennavik                    [email protected]

                        Stein Gjøsund                        [email protected]

                        Tor-Inge Henriksen               [email protected]

                        Anne Hjort                            [email protected]

                        Trond Sivertsen                     [email protected]

 

 

Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt til posten eventuelt og til orientering.

 

Sak 62/09       Referat fra styremøte 20.10.09

                        Det var en merknad til sak 50/09: Knut Birge Bakken skal være med i RIF og tunnelgruppe som representant fra NBLF

 

Sak 63/09       Oppfølgingssaker fra sist styremøte.

                       

                                   Nødnett:

Referanseguppen som er opprettet for drift av XDO fungerer ikke særlig bra. Dag Botnen vurderer fortsatt deltagelse.

 

Sak 64/09       Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

 

·        Oppdatert info om nødnett. Brev om grenseovergripende samband sendes til DINKOM. Nedsette arbeidsgruppe for videre oppfølging. Foreslår Eyvind Aakerman, Jack Hatlen og Bent Ottesen. NEH tar ansvar for dette.

Sak 65/09       Økonomi m/regnskap

Regnskapet pr. 03.12.2009 ble gjennomgått. Det er ingen merknader til dette. Regnskapet viser at vi er godt innenfor budsjett og har god kontroll på økonomien.

                       

 

Sak 66/09       Eldreprosjektet – status         

 

Prosjektet går sin gang. Det har vært fokus på vanntåke i den siste tiden. Det har blitt enighet med Vekos om et drifts- og vedlikeholdsopplegg som reduserer kostnaden for kommunene.

 

Fortsatt ingen svar fra Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte til

vanntåkeanlegg. NEH følger opp.   

 

Sak 67/09       Skoleprosjektet – status

 

POS har fått i oppdrag å lage en side på nettet om skoleprosjektet, hvor man kan finne informasjon og materiell om skoleprosjektet.. POS, Stein og Steinar Frøiland fra Gjensidige har avholdt møte for å vurdere dette. POS presenterte opplegget som er laget på medlemssiden til NBLF.

 

Det har ikke vært avholdt møte i arbeidsgruppen som skal vurdere utfordringene for skoleprosjektet. Stein må snarest mulig kalle inn til et møte med Gjensidige (Odd Rød).  SG, NEH og SF deltar fra NBLF.

 

Sak 68/09       Landsrådsmøte/jubileumsmarkering – status

Eyvind orienterte om status for dette. Virker å ha full kontroll på arrangementet. Eyvind og Nils-Erik tar seg av møteledelse. POS tar seg av data. Noe endring i programmet grunnet sykdom.

 

Sak 69/09       Seniorgruppen – strategi

 

Bjarne Vikshåland, Rolf B. Eide og Jan Kongsvik tar ansvar for å følge opp dette. De ønsker også å være med å bidra i saker som trenger oppfølging.

 

Sak 70/09       Dialogmøte DSB – innspill. Kurstilbud brannskolen er sentralt.

 

                        Dette skal avholdes 7. januar. Viktig å ta opp Stortingsmelding om brannsikkerhet nr. 35 og utdanning. Forenkling av forskriftene ble diskutert.

                        Viktig å ha fokus på dette videre og det vurderes at flere involveres på dette møtet. NEH følger opp.

                           

Sak 71/09       Planlegging av styremøter våren 2010

                       

                        Det ble bestemt at neste styremøte avholdes 2. februar 2010 i Oslo. Videre plan tas opp da.

 

 

Sak 72/09       Orienteringssaker:

 

FEU møte i Aachen. Nasjonalt EIS i Belgia. System for overvåking av hendelser på tvers av landegrenser ble presentert.

Pensjonsalder på vei ned i Europa.

 

NBLF signaliserte at vi ønsket å delta i videre arbeid for tauredning etc.

 

POS orienterte om endringene i Safe Hotel prosjektet, hvor det skal lages nye sjekklister som harmoniserer med HOTREC (europeisk bransjeorganisasjon for hoteller, restauranter, kafer’er og lignende) sine momenter og krav til brannsikkerhet i hoteller.

 

 

Sak 73/09       Eventuelt.

 

Dag Botnen orienterte om et prosjekt for ”first responder”, i samarbeid med luftambulansen. Ønsket å forankre dette i NBLF.

 

POS tok opp muligheten for å kunne gi ut statistikken for solskinnshistoriene. Dette må sjekkes ut med Gjensidige.

 

Avtalen mellom brannvesen og alarmselskapet om boligalarmer ble tatt opp. Vi er enige om å støtte det som står i stortingsmeldingen om temaet. Saken følges videre.

 

 

Neste styremøte blir 02.02.10 i Oslo.

 

 

 

Ståle Fjellberg

Referent

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann