Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 27.01.2010
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG  2010.

 

MØTEFORUM: Styremøte

TID: 27.01.10 1400-1600.

STED: Hommelvik

TIL STEDE: Leif Gunnar, Arnstein, Håvard, Oddvar og Trond

FORFALL: Erik og Helge.

 

SAK. NR

INNHOLD

FRIST

ANSVAR

58/10

Gjennomgang av saker fra siste møte. Utstillere er ikke fakturert fra MNBD, og noen har fortsatt ikke betalt. Det purrres på disse.

Seminaret var positivt med tanke på økonomisk pluss.

Ved neste seminar bruker vi vår egen mal for fakturering.

Vi må også se på samarbeidsavtalen med NKF og fordeling av gjøremål mht til neste og fremtidige seminar.

Dette må taes opp i styret i NKF først slik at vi kan få til en konstruktiv dialog.

 

 

Håvard

 

 

 

 

Leif G

Helge

 

 

 

Helge

Arnstein

59/10

Årmøtet flyttes til 22-23 mars men fortsatt på Verdal. Dette vil foregå på Stiklestad Hotell.

Agenda for årsmøtet vil foreligge ganske snart. Dette vil bli sendt til alle medlemmer i god tid før årsmøtet med påmeldingsfrist.

Egenandelen vil som  i fjor bli ca 1750 kroner.

Vi må se på eventuelle utstillere. Her var det forslag på Glava-Stjørdal evt som utstiller og foredragsholder og Drâger v/Trond Flenstad.

Fagprogram:

 

 

 

 

Arnstein

 

 

 

 

 

 

Håvard

 

Leif G

Arnstein/

Håvard

60/10

Regnskapet for 2009 er ferdig og klar til godkjenning hos revisor.

 

Håvard

61/10

Valgkomiteen er kontaktet og er i gang med arbeidet. Ønsker tilbakemelding fra de i styret som er på valg om de fortsetter.

 

Alle

62/10

Styret vil komme med et forslag til årsmøtet om å bruke 50.000 kr til sponsing for de som deltar på Rothe Hahn.

Dette vil gjelde de som er registrert som medlem før 01.01.10.

Det vil fortsatt  være mulig å melde seg på fram til 15.02.10.

Det må sjekkes ut hvem som er påmeldt fra TBBL.

Det sendes en påminnelse til alle om RH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif G

 

Håvard

63/10

MNBD 2010 ble diskutert på slutten av møtet. Her kom det inn en del innspill på tema og gjennomføring av seminaret.

Skal vi tenke litt i endre baner?

Nytt sted for avvikling?

Nedbrenning av hus?

Vi må sette tidsfrister for de oppgavene vi skal gjøre fram mot neste seminar.

Det meste må være avklart før medio juni.

På årsmøtet setter vi av en time til brain storming der alle kan være med å påvirke neste MNBD.

 

Alle

 Neste styremøte 23 mars kl 0900 på Stiklestad Hotell.

 

Trond Sivertsen

 

Sekr.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann