Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Egersund
Dato: 01.12.2009
 

Møtereferat fra styremøte 01.12.2009.

 

Sted:  Grand hotell Egersund

Tid:   Tirsdag 1.desember, kl. 13:30 – 14:30  


Disse møtte: Stella B. Falkeid, Odd Bådsvik, Audun Matre, Rolf B. Eide, Kjetil Staveland, Bjørn Tore Aase og Leiv S. Trevland.

 

Sak

Ansvar

Sak 01.06.09 Referat RBL styremøte 20.10.09

-         Sak 08.04.09 - Øvingsvogn må følges opp mot forbundsstyret

-         Sak 03.05.09 - Oppføling av noen punkter gjenstår

-         Registrering i Brønnøysundregisteret er sendt.

 

Sak 02.06.09 Oppsummering av kirkeseminar og brannvesenseminar

Kirkeseminar:

Det var ca. 50-60 deltagere. Fordeling av arbeidsoppgavene var bra. Det var gode lokaler og god mat. Det faglige innholdet var bra. Det ble presentert at det laget et sentralt register for verneverdig gjenstander i kirkene. Disse listene bør gjøres tilgjengelige for brannvesen, slik at det kan tas med i innsatsplanene.

 

Brannvesenseminar:

Noen uklarheter om hvem i styret som skulle gjøre hva.

Det var et bra budskap, med mye om den nye forskriften om brannfarlig vare. Foreleserne var engasjerte, men det vanskelig å for deltakerne å konsentrere seg om seminaret, da det foregikk anleggsarbeid rett på utsiden av lokalet.

Det ble etterspurt salg av slipsnåler, pins og jakkemerker. Dette må vi bli flinkere å ha med på medlemsmøter og seminar.

 

Vedtak:

Tas til etterretning. 

 

Sak 03.06.09 Nye medlemmer

Det har kommet inn 4 nye søknader:

Alf Reidar Nilsen, branningeniør, Norflam AS,

Ståle Kristiansen, branninspektør opplæringsavdelingen, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS,

Kristian Grimstvedt, branningeniør, Norflam AS,

Simon Dahl, branningeniør, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Vedtak:

Alle søknader godkjent. 

 

Sak 04.06.09 Referatsaker

Rolf B. Eide, Kongsvik og Bjarne Vikshåland blir leder for NBLFs faggruppe for seniorer/pensjonister. Bjarne Vikshåland blir leder for faggruppen

 

 

Sak 05.06.09 Landsrådsmøtet

Rolf B. Eide representerer RBL på Landsrådsmøtet og 30-årsmarkeringen til NBLF 4. desember 09.

 

Han må presentere:

·        Om kretslaget.

·        Aktivitetsnivået (hva vi har gjort og hvilke planer vi har fremover)

·        Økonomi

·        Søknaden om generalforsamlingen

Vedtak:

Rolf tar med vimpel og ei jubileumsbok. 

 

Sak 06.06.09 Eventuelt

Seminarer/kurs:

·        Odd informerte om det planlagte seminaret ”Tung redning”. Det er nå funnet en dato for å gjennomføre seminaret, 3. mars -10, i stedet for seminaret Tett trehusbebyggelse.

·        Innsatslederkurs planlegges i februar/mars 2010.

·        Rolf B. Sandslett har foreslått tema for seminar, om brannvesenets rolle/håndtering av innsatser sammen med politi, HV, etc (for eksempel ved bombetrusler).

 

Rolf informerte at vi må ”vaske” medlemslista vår før nytt år. NBLF baserer kontigenten for 2010 pr. 31.12.09.

 

Økonomi:

·        Vi har ca. 9000,- i utestående regninger (bl.a. fra nye medlemmer)

·        Regning fra KNA-hotellet på kirkeseminar er enda ikke betalt.

·        Vi har så langt kr 78.000,- i underskudd for 2009. Det er budsjettert med ca. 30.000 i underskudd.

·        Vi har mottatt seminaravgift for antall deltakere på kirkeseminaret og brannvesenseminaret, men foreløpig ikke mottatt den faste summen (fastledd).

·        Vi har planlagt 2 seminarer i starten av neste år, men vi må passe på at vi ikke går i underskudd på seminarene. Vi må også passe på at vi ikke priser oss ut.

 

Leder er på ferie frem til 11. januar. Nestleder og sekretær koordinerer styremøteinnkalling.

 

Vedtak:

·        Odd og Audun planlegger Tung redning seminar 3. mars -10.

·        Stella følger opp det planlagte innsatslederkurset i feb./mars. -10.

·        Medlemslista må følges opp før 31.12.09.

·        Forslag til tema for seminar spilles inn til neste styre.

·        Rolf følger opp økonomien i DSB-seminarene. 

 

 

 

 

 

Odd/Audun

Stella

Rolf

 

Rolf

 


Stella B. Falkeid                                              Audun Matre              

leder                                                               referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann