Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 17.02.2003
 

Sted: Brannstasjonen i Tromsø
Tid: Lørdag 17.02.03

Tilstede: Per Ole Sivertsen (POS), Jonny Rongmo (JR) Turid Kvaal (TK) og Ole Martin Paulsen (OMP)

Sak 1: Generalforsamling 2003, Ålesund
Det blir fire delegater til årets generalforsamling i Ålesund. Ledsagere får dekt sine utgifter, men må dekke reisen selv.

Sak 2: Regnskap
TK redegjorde for regnskapet, med små justeringer. Som vanlig er det god oversikt over lagets regnskap.

Status: Polar har god økonomi!

Sak 3: Seminar
Polar er forespurt om å avvikle seminar i Finnmark 2. – 3. juni. Dette fordi Nord – Norsk Ambulanseforum skal ha seminar/kongress i disse dagene og hurtigfrigjøring er av interesse for oss. Tor Inge Henriksen utarbeider program.

Vedtak: Polar arrangerer seminar 2. og 3. juni i Alta

Sak 4: Årsmøte
Dato blir satt til mandag 5. mai.

Program for dagen ble drøftet. Det ble enighet om at vi skal avholde Rødt kurs – "nesten gratis" for medlemmene. Dette burde være en god ”gulrot” for stor deltakelse.

Valgkomité må komme med innstilling.

Sak 5: Gjensidige NOR Forsikring
Gjesidige NOR Forsikring  – avtalen lever fortsatt!

Vedtak: Representanter fra Gjensidige vil blir invitert til møter og seminarer i regi av Polar.

Sak 6: Eventuelt
Undertegnede vil trekke seg fra styret, pga. overgang til det private. Takk for meg!

ref.
Ole Martin Paulsen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann