Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Ostrava
Dato: 19.07.2009
 

REFERAT FRA FEU - MØTE I OSTRAVA 19 – 21. JULI 2009

 

Deltakere fra NBLF:

 

Trygve Lennavik, sekretær

Per Ole Sivertsen, styremedlem og web ansvarlig

 

1. ÅPNING AV MØTET:

Møtet ble åpnet av Vladimir Vlcek, varaordfører i Moravian-Silesian Region Mr Recman, varabrannsjef i Ostrava Mr Mynar, regionbrannsjef i Moravian-Silesian Mr Nytra, lederen i det Tsjekkiske brannbefalslaget Mr Horacek og president i FEU Dieter Nuessler.

 

2. PRESENTASJON AV DELEGATENE.

Deltakerne ble oppfordret til å sjekke registrerte opplysninger (e-post m.m.).

Det var deltakere fra 19 land.

 

3. SAKER TIL VEDTAK:

3.1 Oppfølgingssaker:

Dieter Nuessler tok opp en ekstra sak under pkt 3.1, som var diskutert på sist møte i Athen, ang økning i deltakeravgiften på 50 EUR for ledsagere. Dette ble vedtatt på møtet.

 

3.2 Presidenten sin rapport

Dieter gikk igjennom rapporten for 2008 til juni 2009. Rapporten og mesteparten av dokumentene ligger på FEU sin web side.

 

3.3 Sekretæren sin rapport

Con gikk igjennom rapporten for 2008. Rapporten ligger på FEU sin web side.

 

3.4 Webmaster sin rapport

Franz var ikke til stede på møtet. Dieter tok hans plass.

Franz har lagt ned mye arbeid på web sidene, bl.a. oppgradert med nye programvare. Dieter oppfordret forsamlingen til å bruke websiden.

Dieter gikk igjennom nye funksjoner på sidene.

Terminologiprosjektet på web sidene til FEU. Det er et ønske fra Franz at hvert land har en egen kontaktperson som er ansvarlig for terminologiprosjektet. Per Ole er vår mann.

 

3.5 FEU – stående ordrer

Dette er laget, siden sist møte, ”FEU-standing orders”. Con presenterte disse og de ble vedtatt.

 

3.6 FEU – Modus Operandi (FEU sine arbeids- og satsningsområder)

Con hadde laget et skriv om FEU sine arbeids- og satsningsområder. Dette ble vedtatt på møtet.

 

3.7 Økning av medlemskontigenten

Det er fremmet forslag om å øke kontigenten fra 500 til 550 EUR fra 2010. Dette ble vedtatt møtet.

 

3.8 Nye observatører.

3.8.1 Malta har søkt om å bli medlem, men har ikke møtt eller oppnådd kontakt med Malta. Forslaget er å slette de fra observasjonslisten. Dette ble vedtatt møtet.

 

3.8.2 TIB, en regional organisasjon i Tyrkia De har søkt om å bli medlem, men har ikke møtt eller oppnådd kontakt med Tyrkia. Forslaget er å slette de fra observasjonslisten. Dette ble vedtatt møtet.

 

3.8.3 Latvia har søkt om å bli medlem, men har ikke møtt eller oppnådd kontakt med Lavia. Forslaget er å slette de fra observasjonslisten. Dette ble vedtatt møtet.

 

3.8.4 Istanbul brannvesen har søkt om å bli observatør/medlem. FEU reglene tillater ikke brannvesen som medlemskap. Tyrkia har ikke egen brannbefalsorganisasjon som har søkt om medlemskap. Forslaget går ut på at de land som ikke har egne brannbefalsagsorganisasjoner kan søke om assosiert medlemskap, ved en regional organisasjon eller et brannvesen. Hvis det blir etablert et nasjonalt brannbefalslag i Tyrkia, blir Istanbul brannvesen en del av organisasjonen. Forslaget ble vedtatt.

 

3.8.5 Brannmannskap organisasjon fra Baucau fylke i Romania

En regional organisasjon har søkt om observatør/medlemskap. Romania har en nasjonal organisasjon. Det er imot reglene i FEU at regionale organisasjoner kan delta i FEU, det er kun landsdekkende organisasjoner som kan søke. Søknaden ble avvist.

 

3.9 NESTE MØTER

2009

Neste møte blir i Aachen, 25 – 29. november 2009.

Det blir avholdt på brannstasjon 3 i Aachen og overnatting på et sentrumsnært hotell.

 

2010

10/01   Tampere, Finland (12 – 16.mai)

10/02   Slovenia

 

2011

11/01   Kypros

11/02   Luxemburg

 

2012

12/01   Norge, forutsatt at styret i NBLF vedtar dette. Saken vil bli tatt opp på neste FEU møte for endelig avklaring/vedtak

12/02   Nederland

 

4 NASJONALE RAPPORTER/INTERNASJONALE HENDELSER

 

4.1 Tsjekkia

Vladimir gikk igjennom presentasjonen.

Lovendringer, det har blitt lovpålagt røykvarslere i alle bolighus og leiligheter. 01.01.09, tok

 

238 heltidsbrannstasjoner i Tsjekkia, 6554 mannskaper, 7500 deltidsstasjoner. Hvert år kjøper regjeringen 59 brannbiler. Spesialutstyr for Hasmat

 

Har deltatt i internasjonale hendelser i Moldavia, Namibia og Tajikistan.

 

Gassdistubisjon i plastrør. Tsjekkia laget en spørreundersøkelse om det er lovlig å bruke plastrør i medlemslandene eller ikke, under FEU paraplyen. Undersøkelsen ble presentert.

 

Morovian – Silesian regionen har siden 1996 hatt en felles nødmeldingssentral for all nødmeldetjeneste. Regionen har ca 1.3 mill innbyggere.

 

Rapport fra de enorme nedbørsmengdene 50 mm nedbør på en dag i store områder, både i nor og sør. Dette medførte at berørte områder ble kriseområder. Det ble store ødeleggelser, personskader og flere personer omkom. Det var flere tusen brannmannskaper i aksjon under krisen. Krisen ble kostnadsregnet til 1.3 billioner NOK. Og til sammen 11 døde. De fleste omkomne døde i biler eller hus.

 

Ungarn:

Mr Laciko presenterte rapporten fra Ungarn.

10 mill innbyggere. 163 brannstasjoner, 96 heltid stasjoner og 67 deltidsstasjoner. 32000 branner i 2007.

 

For å bedre forholdene til deltidsbrannvesen, ble det i 2008 innført en ny lov for å sikre en minste utdanning, krav til fysikk og helse, samt utstyr.

 

Mannskaper fra heltidsbrannvesener deltar i brannetterforskning (ny lov fra 2007). For å kunne delta i brannetterforskning, er kravet et 2 ukers kurs, samt 3 års praksis.

 

De startet med Tetra 1.1.09.

Politi og ambulanse brukte Tetra fra før.

Brannvesenet kan ikke bruke systemet grunnet dårlig utbygging (bare halvparten av planlagt utbygging er gjennomført). Det er ikke dekning i kjellere m.m.

 

Brannvesenet er kommunalt. De ønsker å bli statlig brannvesen.

 

Italia:

Paola De Nictolis Hun presentert jordskjelvet i Abruzzo.

6.3 på Richters skala, dette medførte store bygningsmessige skader og over 300 omkomne. I perioden fra 12.5 til 18.6, deltok i snitt 1200 brannkonstabler hver dag i etterarbeidet.

 

Estland:

Mr Klaos presenterte for Estland.

Fra 2008 har brannkonstablene begynt å jobbe 12 timers skift.

De forbereder regionale kriseledelser.

De startet med Tetra i juni 09. Dette fungerer bra, i motsetning til Ungarn. Obligatorisk med røykdetektorer siden juli 2001. Pr juni 09, ca 55 % har installert røykdetektor.

De vurdere å innføre krav til selvslokkende sigaretter.

De har det høyeste antallet branndøde i Europa, de har ca 4 mill innbyggere og i 2006 hadde de 160 branndøde. De sliter med budsjettkutt og investeringsstopp, de vurderer å kutte på antall brannstasjoner.

 

Nordisk rapport

Danmark v/Ole Borch.

De har redusert antall regioner (fylker) fra 14 til 5 og kommuner fra 274 til 98.

All organisering og dimensjonering av brannvesenet skal gjøres ved en risikoanalyse.

EIS – de har startet med utdanning for å organisere etter EIS (ICS) prinsippet.

 

Tetra :Ny lov fra 2008 for å kunne rulle ut Tetra over hele landet. Det er store forsinkelse for å få Tetra oppe å gå

I 2008 kom det 2 lovendringer. En for brannforebyggende arbeid (tilsyn) og en lov for fyrverkeri.

 

Finland v/Peter Johansson.

Pensjonsalder for brannkonstabler er bestemt til fortsatt å bli 65.

Antall 112 sentraler skal reduseres fra 15 til 4, i løpet av noen år.

 

Norge v/Per Ole

Per Ole tok opp rettsaken med vaktselskapene.

Antall nødnummer og nødmeldesentraler. En interdepartemental arbeidsgruppe har arbeidet med å få innført ett nødnummer i Norge, samtidig å se på antall nødmeldesentraler og felles med alle nødetatene. Rapporten er ute på høring.

EIS veiledning og opplæring. De første 2 kursene er allerede gjennomført.

Tre nasjonale støttegrupper for skogbranner er etablert.

Vårt nye kommunikasjonssystem Tetra er minst 2 år forsinket.

Alle Nordiske landene har laget en avtale om en felles webmaster.

 

Sverige v/Gøran Schnell

I Sverige har de slått sammen tre direktorat til ett nytt, som fritt oversatt har fått samme navn som vårt eget direktorat. Myndighet for samfunnssikkerhet og beredskap.

De har også lagt ned to av fire brannskoler. Private aktører har ambisjoner om å ta over de to nedlagt skolene. Tetra, de har bygget ut ca halvparten av landet. De har også problemer med forsinkelser. Det er ikke pålagt å ta i bruk Tetra. Mange brannvesen har ikke tatt i bruk Tetra.

 

Nederland v/Gerard Van Klaveren og Peter Van Dijk.

435 kommuner, 16 mill innbyggere. De arbeider med å lage regioner.

Nytt prosjekt, de har arbeidet med studie for å se på hvilket brannvesen de har i 2040. Hvilke utfordringer står de over? Kostnadene er et stort problem. De har 5000 heltidskonstabler og 16000 deltidskonstabler. Etter 20 år i tjeneste som brannkonstabel skal de pensjonere seg.

 

Brann i skipsverft (De Punt), der 3 brannkonstabler omkom ved innvendig slokking. På kort tid ble hele bygget overtent. Viktig læring er ikke å gå inn i industribygg, hvor det ikke er personer å redde. Tilsvarende historie også i Belgia, der 2 brannkonstabler omkom i en tom tennishall. På grunn av disse hendelsene har de startet et program for å bedre utdanningen og styringssystem. I tillegg arbeider de med å få delta på brannetterforskningen, som politiet normalt gjør.

 

4.3 Informasjon om involvering i EU finansierte prosjekter der FEU er partnere

Forskningsprosjekt (FP6, FP7)

 

REACT / REVENGE/jixel

Presentert av Uberto Prato fra Italia.

Han informerte om et styringsverktøy REACT (jixel) utviklet med EU midler. Dessverre så fikk de bruk for dette i forbindelse med jordskjelvet i Abruzzo regionen, der 300 personer omkom. Han gikk igjennom styringsverktøyet som kan koordinere resurser mellom ulike nødetater, frivillige organisasjoner m.m..

Det består av tre hoveddeler

Lage meldinger

Distribuere meldinger (noen ble publisert på web, til media m.m.)

Mottak og håndtere meldinger.

Systemet er web basert og alle disse meldinger er også knyttet til google kart. Det er laget en egen nettside for dette verktøyet. www.jixel.eu

 

REACH112

Presentert av Uberto Prato fra Italia.

Dette er et stort prosjekt som går over 36 måneder, med et budsjett på 8,8 mill EUR.

Det blir kjørt 5 piloter i 5 ulike land (Sverige, UK, Nederland, Spania, Frankrike).

Systemet skal hjelpe personer med ulike funksjonshemminger til å ta kontakt med nødmeldetjenesten. Det skal kommunisere med SMS, via web, video kommunikasjon, konferanse via mobiltelefon, lese på lepper m.m. Prosjektet har nettopp startet med et Kick-off møte for 10 dager siden.

De har laget en egen nettside for dette prosjektet www.reach112.eu

Per Ole la frem forslag om at også Norge kan være interessert i å delta i prosjektet, spesielt med tanke på at vi skal (en gang i fremtiden) ha et felle nødnummer og sentral. Vi vil ta det opp på neste styremøte.

 

4.4 FireSafe Europe

Dieter informerte om FireSafe Europe 2009 konferanse i mai, organisert av Nikos Diamantis i forbindelse med INTERAFIS Fire Exhibition i Athen. Dette er et økonomisk tungt prosjekt for arrangøren. Nikos tok mye av kostnadene. Det var ca 130 deltakerefra ca 20 land.

 

FireSafe Europe 2011

Kan et slikt arrangement kombineres med et FEU møte? I 2011 er det Kypros og Luxemburg. Luxemburg takker nei til et slikt arrangement. Kypros takket ja til å arrangere FireSafe Europe 2011.

 

5. SAMARBEID MED ANDRE EUROPEISKE ORGANISASJONER

 

5.1 EENA (Europeian Emergency Number Association)

EENA kontaktet FEU på møtet i Warsava. Dieter er kontaktperson mot EENA. EENA arbeider for å gjøre nødnummer 112 bedre kjent i Europa. De har stor påvirkningskraft i Brussel. Han gikk igjennom ulike prosjekter som EENA er involvert i. Dette dokumentet ligger på internettsidene til FEU. Spesielt vart prosjektet nødmeldingstelefonens dag 112 i Europa presentert og om FEU vil støtte denne. Forsamlingen vedtok dette enstemmig. Alle dokumenter ligger på nettstedet til FEU.

 

5.2 EUROALARM

Con orienterte om statusen på prosjektet. Det er lagt ut info om dette på nettsidene.

 

5.3 EuroSafe (European Association for Injury Prevensjon and Safety Promotion)

Dieter redgjorde for statusen i prosjektet. Dieter sender ut en spørsmålsliste til neste møte, og saken vil bli tatt opp på neste FEU møte.

 

6. FEU - PROSJEKTER/PROSJEKTFORSLAG/ANDRE AKTUELLE FEU INVOLVERINGER

 

6.1.1 Utvikling av analyseverktøy for brannstatistikk

Sami Hakkinen fra Finland har tatt en mastergrad i temaet analyse av brannstatistikken i Finland. Presentasjonen liger tilgjengelig på nettsidene til FEU. Denne analysemetoden kan også overføres til andre land. Han har også ideer for å lage et EU prosjekt av dette. Han har igjen 2 år av studiene.

 

6.1.2 EU brannstatistikk

Peter Wagner fra Berlin brannvesen, som også er inne i en CTIF arbeidsgruppene til som arbeider med brannstatistikk på verdensbasis. CTIF har 50 medlemsland, disse skal sende brannstatistikk sin til CTIF.Det er mange medlemsland som ikke sender sin statistikk, men de år statistikk fra ikke medlemsland også, og grunnlaget er på 80 land. Denne statistikken er tilgjengelig på CTIF sin web, den blir også lagt ut på FEU sin web. Kvaliteten av brannstatistikken varierer sterkt fra land til land. Han gikk igjennom en del problemstillinger knyttet til kvaliteten på brannstatistikken. Han har også forslag til et EU prosjekt som går ut på å innhente data/statistikk og utvikle et verktøy for å ”vaske” dataene, slik at de blir sammenlignbare data mellom landene. Tyskland har store utfordringer å samkjøre egne data mellom regionene. Han ønsker å etablere en arbeidsgruppe på 5 personer fra 5 ulike land og lage et grunnlag for prosjektet Brannstatistikk i EU, og prøve å få prosjektmidler til dette gjennom EU systemet/kommisjonen. Han ønsker tilbakemelding om det finnes personer som kan være interessert i å sitte i en slik arbeidsgruppe. Per Ole foreslo at Guttorm kan sitte i en slik gruppe. FEU er interessert i å lage en slik arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal være klar til møtet i Aachen.

 

6.2 ”Multicom 112-Extended” – status

Finnian Joyce fra Irland presenterte status og FEU sin rolle i Multicom 112-Extended arbeidet.

 

6.3 ”Vokabular prosjektet” nåværende status og videre arbeid

Under FEU møtet har det vært flere runder med workshop. Dieter oppfordret forsamlingen at alle landene må arbeide med vokabularprosjektet. For Norge sin del har vi en link mellom FEU og KBT. Det er litt ”rusk” i visningen på siden, men opplysningen er på palass. Per Ole har kontaktet Franz og han vil se på saken.

 

6.4 ”Safehotell” status

Dieter har deltat i en arbeidsgruppe med HOTREC (hotell og resturanger i Europa), i forbindelse med Safehotell. HOTREC har 22 medlemsland. Det er laget et dokument fra dette arbeidet, som kommer på nettsidene i september, på den passordbeskyttede delen.

 

Brannbeskyttede hotell, initiativ fra den Svenske brannvernforeningen, v/Gjøran. Han informerte om arbeidet som er gjort i Sverige. De har laget et eget konsept om brannbeskyttelse av hotell. Det ligger et dokument på nettsidene som beskriver konseptet. Det er veldig likt Safehotell. Eierne av konseptet er den Svenske brannvernforeningen og den Svenske organisasjonen for hotell og restaurant bransjen.

 

6.5 ”ICS” status og videre arbeid

 De fleste nasjoner er nå i mål med opplegget på web siden til FEU. Det er noen få land som ikke er helt i mål. Det var Gjøran Schnell som orienterte.

 

6.6 ”EUSR-MED” Status

Maej Kejzar informerte om status. Dette er et Leonardo Davinci finansiert prosjekt.

 

6.7 Brannforebygging

Albert Vilanova presenterte fire prevention questionare med tanke på FEUCARE og mulighet for å legge til nye spørsmål. Etter presentasjon var det en kort spørsmålsrunde. Spania kan utvikle spørsmålene og sende dem til WEB-masteren. Hvis dem legges ut på nettet så forplikter det å svare på dem. Saken blir fulgt opp på møtet i Aachen

 

7. EFSCA (Europeian Fire Service Colleges Assosiation, Europeiske brannskoler)

Petr Oslesjek fra CZ deltok på møtet. Han orienterte om de viktigste momentene. EFSKA er interessert i å delta på noen av FEU prosjekter. Denne presentasjonen ligger på nettsidene. Dieter kommenterte at de har akkurat den samme strukturen og vedtektne som FEU, men det viser seg at det likevel er relativt vanskelig å samarbeidet med de.

 

8. CTIF

Vladimir har prøvd å få organisert et møte med CTIF i forbindelse med deres arrangement her i Ostrava. De har ikke respondert på e-post, telefon m.m. Derfor blir det ikke møte med CTIF i denne omgang. Dieter tror det kan he med den sittende presidenten å gjøre. Det er for tiden ikke vilje fra CTIF å samarbeide med FEU. Dette er uheldig, både for FEU og CTIF, med tanke på å fremstå som en samlet enhet i Brussel.

 

9. Digital Radio Kommunikasjon

Gøran Schnell presenterte denne

Hva er situasjonen i Europa vedr digital radiokommunikasjon.

Det blir sendt ut spørreskjema i løpet av andre halvdel av august, med svarfrist i oktober. Resultatet vil bli presentert på FEU møte i Aachen.

Det er det Svenske brannbefalslaget som er initiativtaker til dette arbeidet.

 

10.  Standarder/veiledning for oppbygging av beredskap ut fra oppgaver/scenario

Strategidokument for brannvesen i byer i Tyskland

Dieter har oversatt en Tysk veiledning/anbefaling til Engelsk. Dette beskriver risikobaserte kalkulasjoner for personell i heltidsbrannvesen, ut i fra et faglig ståsted. Veiledningen ligger på nettsidene til FEU. Denne saken blir tatt opp igjen på neste møte.

 

11. Andre saker..

UAV (Unmanned aerial vehcles).Agost Restas fra Seisscopter presenterte Unmanned Aircraft System, for bruk i skogbranner, jordskjelv, oversvømmelser m.m. Formålet med dette utstyret er å få oversiktsbilder. Utstyret har kamera, IR kamera og div. sensorer. 

 

Dieter orienterte om en forespørsel fra Frankrike og om vi kan svare på den.

 

12. Avslutning

Dieter avsluttet med en orientering om neste møte. Det ble bestemt at det blir en dag formøte om statistikk i europa og Safehotel med revidering av ordningen og sjekklistene. For Norge betyr det at Guttorm (statistikk) og Per Ole (Safehotel) må møte en dag før.

 

 

Trygve Lennavik

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann