Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Skei
Dato: 05.02.2009
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

 

Møtedato:             

05.02.2009

 

Stad:                     

Skei Hotell

 

Desse møtte:       

Leif Amundsen, Bernhard Øberg , Runar Kleppe, Magne Igland, Inge Steinheim, Arvid Gilje, Agnar Kveane

 

  

Sak nr. 01/09      Budsjett.

Budsjettet for 2009 vart drøfta. Det har tidlegare vore store utgifter med deltakelse på generalforsamling som vert arrangert kvart 2. år. Revidert budsjett vert då med ei omsetning på Kr. 140 000,-

Vedtak:

På grunn av økonomien bør det denne gongen sendast berre 2 utsendingar.

 

Sak nr. 02/09      Årsmøte:

Tema til årsmøtet og fagdel vart drøfta. Aktuelle foreleserar/bidragsytarar er DSB, BE, heimetenesta.

Vedtak:

Hovudtema vert ”brann i eldrebustadar”.

 

Sak nr.  03/09.    Førarkompetanse:

Bernhard var i tvil om kompetansen på køyring av tyngre materiell, og ynskte seg ei oversikt i fylket over opplæringsbehovet til klasse C.

Vedtak:

Bernhard hentar inn opplysningar frå brannsjefane.

 

Sak nr. 04/09      Reiserekning:

Det er kome klage på handsaminga i kravet om dekking av reiseutgifter i regi av brannbefalslaget. Styret kan ikkje overprøve årsmøtevedtak. Det må i tilfelle leggast fram for årsmøte på nytt.

Vedtak:

Styret vedtek å legge saka fram for årsmøte.

 

Sak nr. 05/09      Ymse:

  • Styret må kome med framlegg til ny valnemnd.
  • Det er komen ny video frå Gjensidige, ”15 trygge minutt”. Denne kan vi dele ut til brannvesena i fylket.

  

Runar Kleppe

Sekretær

-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann