Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 28.04.2009
 

Møtereferat fra styremøte 28.4.2009.

 

Sted: Haugesund brannstasjon

Tid:   Tirsdag 28. april, kl. 10:00 – 14:30  


Disse møtte: Bjørn Tore, Audun og Odd.

Disse meldte forfall: Kjetil, Stella, Rolf (fikk ikke innkallingen) og Leiv S.

 

Sak

Ansvar

01.02.09 Konstituering av styret

Odd ønsket velkommen.

 

Vedtak: Nytt styre er konstituert.

 

 

02.02.09 Valg av arkivar, leder valgkomité, leder kursutvalg, vognkontakt, representant til 30 års jubileumskomit

Geir Nilsen har blitt forespurt, og han har sagt ja til fortsette som arkivar.

Audun Matre har blitt forespurt, og sagt ja til å fortsette som vognkontakt 1 år til. Ingen har blitt forespurt om å være leder for kursutvalget. Audun får i oppgave å forespøre Rolf B. Sandslett om han kan være leder for kursutvalget. Leder kursutvalget velger selv de andre medlemmene i kursutvalget. Styret var usikker på rollen som leder valgkomité. Årsmøtet valgte 2 medlemmer til valgkomitéen og styret skal utnevne leder for valgkomitéen.

Leiv S. Trevland foreslått som styrets representant i 30 års jubileumskomité.

 

Vedtak:

Geir Nilsen enstemmig valgt som arkivar. 

Audun Matre enstemmig valgt som vognkontakt.

Leder valgkomité utsettes til neste styremøte.

Rolf B. Sandslett blir forespurt om å være leder kursutvalg. 

Leiv S. Trevland enstemmig valgt som styrets representant til 30 års jubileumskomité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

03.02.09 Referat: styremøte og årsmøte

Følgende har ikke blitt fulgt opp etter forrige referat (styremøte 10.2.2009):

l        Sak 05.01.09 Invitasjoner til 30-årsjubileum

Mandat for jubileumskomité

Utdeling av priser: hva som skal deles ut av priser, og kriterier for utdeling av disse. Årsmøtet har nå gitt styret fullmakt til å utarbeide dette.

l        Sak 07.01.09 Safe Hotel.

Generalforsamling og valg.

 

Vedtak: 

l        Invitasjoner til 30-årsjubileum. Forslaget fra arbeidsgruppen må følges opp. Jubileumskomitéen kan komme med flere innspill til dette.

l        Det må sjekkes om det er utarbeidet mandat til jubileumskomité.

l        Kriterier for utdeling av priser og hva som skal deles ut må utarbeides.

l        Det må utarbeides brev til styret i NBLF for å oppklare den del momenter rundt opplegget for Safe Hotel

l        Alle verv i Forbundsstyret (NBLF) er på valg ved generalforsamlingen. Dersom Ståle Fjellberg er interessert, vil det være ønskelig at RBL har han som kanditat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

 

Odd

Styret/jubileumskomité

Stella

 

Audun

04.02.09 Saker til Generalforsamling NBLF

I forbindelse med oppstarten av Safe hotel har det vært en del usikkerhetsmomenter som må avklares med NBLF. Det er ikke nødvendig å spille denne saken inn til generalforsamlingen. Spilles inn til styret i NBLF (se vedtak sak 03.02.09)

 

Medlemskontigent:

NBLF har to medlemskategorier (medlem og støttemedlem), og RBL har tre medlemskategorier (medlem, støttemedlem og pensjonist). NBLF tar kr 200,- for vanlig medlem. Pensjonistmedlemmer i RBL må i dag betales som vanlig medlem til NBLF. RBL tar derfor kr 200,- for pensjonister for å unngå å gå i underskudd for denne medlemskategorien. Når et medlem går av med pensjon må de selv dekke medlemskontigenten og mange synes da at det blir for dyrt å betale kr 200,-. Det bør opprettes en egen medlemskategori i NBLF med lavere kontingent, slik at pensjonister kan beholdes som medlemmer.

 

Vedtak:

·         Sende saksforslag til Ståle Fjellberg og Forbundsstyret at det bør opprettes et nytt medlemsnivå i NBLF, hvor det tas en mer symbolsk sum for denne medlemskategorien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

05.02.09 Generalforsamling NBLF

NBLF arrangerer generalforsamling 5.-7. juni på Lillehammer. RBL bør være representert her. Økonomien tilsier at laget kan reise med 5 personer. Ved avstemning under generalforsamlingen har RBL 7 representanter. Styret har blitt kontaktet av medlem Per Arne Lindvik som skal til generalforsamlingen som utstiller. Han kan stille som representant for RBL under generalforsamlingen.

Bjarne Vikshåland sitter i valgkomitéen for NBLF. Styret forespør om han skal på generalforsamlingen og kan stille som representant for Rogaland brannbefalslag.

 

Vedtak:

Rogaland brannbefalslag sender 5 medlemmer til NBLFs generalforsamling på Lillehammer;

Rolf, Odd, Audun, Leiv og Kjetil.

I tillegg stiller Per Arne Lindvik som representant for RBL under valg ved generalforsamlingen.

Sekretær hører med Bjarne Vikshåland om han kan stille som representant for RBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

06.02.09 Aktivitetsplan 2009/2010

Forslag til datoer og aktiviteter ble gjennomgått

 

Vedtak:

Styret kom frem til en foreløpig plan for perioden 2009/2010. Planen tas opp til drøfting ved neste styremøte. Sekretær utarbeider den foreløpige planen innen neste styremøte.

 

 

 

 

 

Audun

07.02.09 Registrering i Brønnøysundregisteret

Saken om registering av Rogaland brannbefalslag i Brønnøysundregisteret har vært tatt opp på årsmøtet, og styret har fått fullmakt til å registrere kretslaget i Brønnøysundregisteret. Styret forstår det slik at det er aktuelt å registrere RBL i Enhetsregisteret og/eller Frivillighetsregisteret. Det må sjekkes om vi er berettiget å motta Grasrotandel ved eventuell registrering i Frivillighetsregisteret. Registering i Enhetsregisteret er gratis så lenge det gjøres elektronisk.

 

Vedtak:

RBL registeres i Enhetsregisteret eventuelt Frivillighetsregisteret, for Grasrotandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun

08.02.09 Nye medlemmer

Det er 1 person som venter på godkjenning:

Liv Huse Olsen – informasjonskonsulent i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. RBL har tidligere tatt opp informasjonskonsulent Bjarte Bjørnsen som medlem i kretslaget.

 

Vedtak:

Styret godkjenner det nye medlemmet.

 

 

09,02.09 Referatsaker

Ernst Lapin trenger hjelp til å fremskaffe bilder, historikk og dokumenter i forbindelse med jubileumsboka. Bildene bør være fra perioden hvor de etterspurte medlemmene var aktive/ledere. Styret må være behjelpelige i dette arbeidet. Han har også sendt over en foreløpig innholdsfortegnelse og utkast til noen av kapitlene. Styret er forespurt om å lese gjennom dette.

 

Vedtak:

Styret skal forsøke å fremskaffe bilder av:

Bjarne Grimstvedt,

Rolf B. Sandslett og Tore Michelsen,

Jan Steffensen og  Øyvind Evertsen

Brynjulf Sandvik, Egil Øverland og Stella Falkeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd

Audun

Bjørn Tore

Rolf

10.02.09 Eventuelt

Per Arne Lindvik har bedt om å få mailadresser til medlemmene i RBL for informasjon om Rote Hahn tur (Interschutz). RBL har tidligere formidlet informasjon om slik tur.

 

Vedtak:

Per Arne Lindvik får tilgang til mailadresser til medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

Audun

 

Odd Johannes Bådsvik                                                         Audun Matre

fungerende leder                                                                   referent

 

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann