Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 23.03.2009
 

REFERAT STYREMØTE MANDAG 23.3.2009

 

Tilstede fra styret:  

Per Ole Sivertsen, Håvard Augdal, Johnny Rognmo, Arvid Larsen, Erik Jensen.

 

Sak 1   Det foreslås til årsmøtet at

            Per Ole Sivertsen velges til dirigent

            Johnny Rognmo som sekretær / referent

            2 representanter til å underskrive protokollen

            Valg, se valgkomiteens innstiling

 

Sak 2   Styret foreslår at det sendes fire delegater fra Polar-

            Per Ole er styremedlem i NBLF og har utgifter dekket

 

Sak 3   Det foreslås en kontingentøkning fra 2010

            Økning på kr 50,-. Ny kontingent vil bli 325,-.

           

Sak 4   Orientering om ”Gjensidige hengeren”.

            Hvor skal den lagres og hvem skal ha ansvaret?

Lagringen kan skje i Tromsø, ansvaret for den må styret finne ut av hvis dette blir noe medlemmene går inn for.

 

Sak 5   Polar har 2 ”Safe Hotell” kontrollører utdannet-

            Sigbjørn Syr Lenvik og Jan Kåre Lambella Tromsø.

 

Tromsø 23.3.2009

 

 

Johnny Rognmo

sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann