Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 23.03.2009
 

REFERAT ÅRSMØTE MANDAG 23.3.2009

 

Tilstede fra styret

Per Ole Sivertsen, Håvard Augdal, Johnny Rognmo, Arvid Larsen, Erik Jensen.

Det var også 16 medlemmer tilstede.

 

Saksliste:

1. Valg av dirigent

2. Valg av sekretær (referent)
3. Valg av 2 representanter som sammen med lederen skal godkjenne protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne forslag / bevilgninger

7. Medlemskontingent

8. Valg

 

Sak 1   Valg av dirigent, enighet om at Per Ole leder møtet.

 

Sak 2   Som sekretær (referent) velges Johnny Rognmo.

 

Sak 3   Valg av 2 representanter som sammen med lederen skal godkjenne protokollen. Sigbjørn Syr og Bengt Appelbom valgt.

           

Sak 4   Årsmelding sendt ut til medlemmene og er også tilgjengelig på NBLF- sine nettsider. Ingen innvendinger til årsmeldingen.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 5   Regnskapet også sendt ut. Kasserer orienterte om revisors anmerkning.

Regnskapet godkjent.

 

Sak 6   Ingen innkomne forslag / bevilgninger

 

Sak 7   Styret foreslår å øke medlemskontingenten med 50 kr fra 2010.

Ny kontingent blir kr. 325,-. (200 til NBLF / 125,- til Polar)

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 8   Valgkomiteens forslag:

Leder - Per Ole Sivertsen - Tromsø - Gjenvalg

Nestleder - Leif Sommer - Kirkenes - Ikke på valg

Kasserer - Håvard Augdal - Tromsø - Ikke på valg

Sekretær - Johnny Rognmo - Tromsø  - Gjenvalg

Styrmedlem - Erik Jensen – Lenvik - Ny

Vara - Per Egil Nilsen  - Hammerfest - Ny

Vara - Arvid Larsen - Målselv - Gjenvalg

Vara - Erik Benjaminsen – Tromsø - Ny

Valgkomitens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Valgkomite

Arnstein Smevik - Lenvik

Edgar Jensen - Kirkenes

Bengt Appelbom - Tromsø

Enstemmig vedtatt.

 
 

Sigbjørn Syr                                         Bengt Appelbom

 

Tromsø 23.3.2009

 

Johnny Rognmo

sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann