Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Biri
Dato: 19.03.2009
 

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte på Vertshuset v/E6 - Biri den 19. mars 2009.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken, Lillehammer - Olaf Mathisen, Gausdal - Jørn Haugen, Gjøvik - Laila Lien, Valdres Brannforebyggende Avdeling - Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten - Einar Helland, Etnedal - Pål Vesterås, Vågå - Bjørn Egil Espeseth, Etnedal - Magne Marstein, Lillehammer - Tom Gaustad, Midt Gudbrandsdal - Per Kleiven, MGB - Ola Næprud, Sel - Bjarne Bakken, Lillehammer - Hans Martin Søffelund, Søndre Land - Jon H Torgersen, Øyer - Bjørn Sørumshaugen, N Aurdal - Per Olav Stangjordet, Vestre Toten - Einar Moe, Øystre Slidre - Sjur Berge, Gjøvik - Kjell Ivar Haugen, Etnedal - Arne Moksnes, Gran og Lunner - Svein Arve Kringli, Etnedal - Thor Amundsen, Gran og Lunner - Arne Brufladt, Etnedal - Geir Atle Engen, Gjøvik - Tom Gaustad, MGB - Thor I Veen, Lillehammer

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder: Knut Birger Bakken

Referent: Einar Helland

 

Repr. til å underskrive protokollen: Arne Moksnes (Gran), Thor I Veen (Lillehammer) og Ola Næprud (SEL).

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2008 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Kasserer Eilert Hesthagen orienterte om regnskapet for 2008. Revisorene har gjennomgått regnskapet og avdekket noen mindre avvik (kfr. revisjonsbertningen av 18.03.2009). Revisorene har anbefalt at årsmøtet godkjenner regnskapet m/ angitte merknader.

 

Vedtak:

Regnskap 2008 enstemmig godkjent.

 

Forslag til budsjett for 2009 ble fremlagt. ( Det har sneket seg inn en feil mht tot. utg. Summen skal her være kr. 76 500,- og ikke kr 71 500,-).

 

Budsjettforslag 2009 enstemmig godkjent.

 

5.       Stiftelsesmidler

Lagets leder, Knut Birger Bakken orienterte om stiftelsesmidlene, og oppfordret medlemmene til å søke om støtte.

 

Det er i 2008 innvilget 2 søknader om støtte fra stiftelsesmidlene. Det vises her til årsmelding for 2008.

 

6.       Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag/saker til årsmøte.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Leder: - Knut Birger Bakken - Lillehammer - gjenvalg 2 år

Sekretær: - Tor Ivar Hovhaugholen - Lesja og Dovre - ikke på valg

Kasserer: - Eilert Hesthagen - Gausdal - gjenvalg 2 år

Styremedl. - :Jørn Haugen - Gjøvik - ikke på valg

Styremedl. - Einar Helland - Etnedal - gjenvalg 2 år

Nestleder: -

Varamedl: - Geir Atle Engen - Gjøvik - gjenvalg 1 år

 - Laila Lien - VBA - ny 1 år

Revisorer: - Jon H. Torgersen - Øyer - gjenvalg 1 år

 - Per Martin - MGB - ny 1 år

Kurskomitè: - Harald Jahr Aaslund - Vestre Toten - gjenvalg 2 år

 - Hans- Morten Blikseth - Nordre Land - ny 2 år

 

Valgkomitè: - Thor Veen - Lillehammer - gjenvalg 1 år

 - Per Olav Stangjordet - Raufoss Beredsk. - gjenvalg 1 år

 - Werner Olsen - Østre Toten - gjenvalg 1 år

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

Biri 19. mars 2009

Einar Helland

referent

 

Protokollen er godkjent

 

Ola Næprud - Thor I Veen - Arne Moksnes

medlem          medlem       medlem

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann