Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 04.03.2009
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG  2009.

 

MØTEFORUM:                    Styremøte

TID:                                       04.03.09  0900-1200

STED:                                    Hommelvik

TIL STEDE:                          Erik, Arnstein, Håvard og Trond

FORFALL:                            Oddvar og Ola

 

SAK. NR

INNHOLD

FRIST

ANSVAR

12/09

Årsmøte 2009. Utsendelse av innbydelse snarest. Hovde Gård Ørland. Ta kontakt med Johan Uthus mht pris m.m.

Egenandel blir 1700 kr.

Snarest

Erik

13/09

Diskusjon rundt neste MNBD. Fakturering, offentliggjøring, sted for seminaret.

Se på mulighet for nytt påmeldingsskjema med alle nødvendige opplysninger

 

Oddvar

Erik

14/09

Utstiller på årsmøtet. Erik kontakter avtalt utstiller mht pris.

 

Erik

15/09

Årsmelding skrives til neste styremøte og gjennomgås av styret i felleskap

 

Trond

16/06

Info om Rote Hahn på årsmøtet. Hvor står saken pr.dato.

 

Håvard

17/06

SAFE-Hotell.Vi tar kontakt med noen som eventuelt har kommet lengre enn oss med dette prosjektet

 

Arnstein

18/06

Hvem skal representere styret på Generalforsamlingen i juni.Avgjøres på neste styremøte.

 

Styret

19/09

Fordeling av evt. overskudd/underskudd på MNBD. Vi må se på utgifter i forkant: møtekostnader,kjøreutgifter evt andre omkostninger. Dette må fordeles mellom partene før sluttoppgjør.

Hvem deltar fra NKF på planlegging. Jfr. Avtale av 030608.

 

Styret

 

Neste styremøte Ørland 25 mars kl.1000

 

 

 

 

 Trond Sivertsen

   sekretær            

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann