Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 10.02.2009
 

Møtereferat fra styremøte 10.2.2009.

 

Sted:  Rennesøy brannstasjon

Tid:   Tirsdag 10. februar, kl. 09:30 – 13:30  


Disse møtte: Stella, Bjørn Tore, Stig, Odd og Rolf.

Disse meldte forfall: Kjetil og Audun.

 

Sak

Ansvar

01.01.09          Referat RBL styremøte 3.12.2008

Følgende har ikke blitt fulgt opp etter forrige referatet:

 • Sak 04.06.08 støttemedlemmer
 • Sak 05.06.08 pensjonister – medlemstyper
 • Sak 06.06.08 landsrådsmøtet, sende ut info om eldreprosjektet til alle medlemmer

Vedtak:

 • støttemedlemmer utsettes til etter 30-års jubileum
 • lage forslag til NBLF sitt årsmøte angående medlemskap for pensjonister og uføre samt studenter
 • sende ut info om eldreprosjektet til alle medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret

Styret

 

KS

02.01.09                   Oppsummering av seminar 11.12.2008 og 27.01.2009

På seminaret som ble arrangert den 11.12.2008 var det 38 deltagere. Det var 6 gode foredragsholdere og det har kommet gode tilbakemeldinger fra deltagerne på seminaret. Det ble servert litt lite mat grunnet kostnadene og det ble også lite overskudd grunnet høye kantine utgifter.

Det var Bjørn Tore som hadde ansvaret for gjennomføringen av seminaret og han gjorde en meget god jobb.

 

På seminaret som ble arrangert den 27.01.2009 var det 80 deltagere. Seminaret ble derfor flyttet til HSH. Det var fine lokaler ved HSH, og deltagerne har gitt gode tilbakemeldinger. Det var Audun og Kjetil som hadde ansvaret for gjennomføringen av seminaret og de gjorde også en meget god jobb. Seminaret gav god inntekt til RBL.

 

Begge seminarene hadde gode tema.

 

Vedtak: Styret/de som har ansvaret for gjennomføringen av seminarene må være obs på at seminarutgiftene må vurderes for hvert enkelt seminar. Det er mulighet for å øke seminaravgiften. Støttemedlemmer som sender deltagere på seminar har medlemspris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret

03.01.09                   Nye medlemmer

Det er 5 nye medlemmer som venter på godkjenning:

 • Jan Petter Lea – underbrannmester, Brannvesenet Sør-Rogaland
 • Olav Nybø – brigadesjef, Brannvesenet Sør-Rogaland
 • Jan Helge Johannesen – brannmester, Karmøy brann- og redningsvesen
 • Thor Arne Larsen – underbrannmester, Karmøy brann- og redningsvesen
 • Knut-Eirk Reinsnos – branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland

Vedtak: Styret godkjenner de fem nye medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

SFa/RBE

04.01.09                   Planlegging av årsmøtet 2009

Det ble foretatt en gjennomgang av forslaget som Odd har laget til gjennomføring av årsmøtet. Budsjett og regnskap ble gjennomgått.

 

Vedtak: Årsmøtet skal avholdes som planlagt ved Sand fjord hotell den 24. – 25. mars, med innlagt seminar den 25. mars ved Kvildal kraftstasjon.

 

Innkalling til årsmøtet med styrets årsmelding, regnskapsoversikt og budsjettforslag, må sendes ut senest 3 uker før årsmøtet, senest 4. mars. Det ble vedtatt på styremøtet å sende ut innkallingen så raskt som mulig, dette grunnet frister for bestilling til hotellet:

 • Styrets årsmelding utarbeides, og sendes med innkallingen
 • Budsjett og regnskap ble godkjent av styret, og sendes med innkallingen
 • Årsmelding for øvingsvogn utarbeides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS

KS/RBE

 

AM

05.01.09                   30-årsjubileum – gjennomgang av forslag fra arbeidsgruppen

 

Det ble foretatt en gjennomgang av forslaget til arbeidsgruppen som har bestått av Rolf B. Eide, Inge Grødem, Bjarne Vikshåland og Oddvar Krakk.

 

Vedtak: 

 • Det går inn for at det utarbeides bok
 • Rolf B. E. som er kasserer gis fullmakt av styret til å skrive under nødvendige avtaler vedrørende jubileet.
 • Invitasjoner: forslaget fra arbeidsgruppen er i orden samt Gjensidige må påføres. Jubileumskomiteen kan komme med eventuelle flere innspill på dette til styret.
 • Styret i RBL setter stor pris på det arbeidet som har blitt lagt ned i 30-årsjubileumet, og styret håper at de nå ønsker å fortsette som jubileumskomite. Stig Forbregd tilføres som medlem samt en fra nytt styre (etter årsmøtet)
 • Det utarbeides mandat for jubileumskomiteen
 • Utdeling av priser: det må vurderes hva som skal deles ut, hvem som skal hedres, statuett for æresmedlemmer og eventuelle andre statuetter. Det er årsmøtet som må gi styret fullmakt til å gjennomføre dette. Ta derfor opp på årsmøtet.

 

 

 

 

 

 

 

RBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFa

Styret/årsmøtet

06.01.09                   Referatsaker

 

Ingen referatsaker

 

07.01.09                   Eventuelt

 

 • Valg komiteen er i arbeid
 • RBL sine internettsider er oppe samt det er lagt ut link på NBLF sine internettsider under kretslaget. Kjetil og Audun har gjort en god jobb med innholdet.
 • Gjennomgang av tilleggsavtale med Gjensidige og NBLF: blir vanskelig å følge opp for RBL. Uttalelse gis til Ståle Fjellberg.
 • Forespørsel fra Jørgen Hopland: tas til orientering og ser på muligheten for foreslått tema brannalarm hos eldre og funksjonshemmede som bor hjemme, på et seminar.
 • Safe hotell: gjennomført møte internt hos BVSR med to som gjennomførte kurs samt Ståle Fjellberg, fremdeles rotete opplegg. Det må utarbeides brev til NBLF for å oppklare en del momenter.
 • Generalforsamling og valg: alle er på valg. Dersom Ståle Fjellberg fremdeles er interessert, vil det være ønskelig at RBL har han som kandidat. Må også snakke med Hordaland.
 • RBL sine revisorer Sigbjørn Østerhus og Bjarte Bjørnsen er i permisjon fra BVSR, det må derfor fås tak i to nye midlertidige revisorer. Det foreslås å snakke med Frode Strøm og Ivar Mæland i BVSR.
 • Registrering i Brønnøysundregisteret: det vil kanskje være mulig å få et organisasjonsnummer gjennom frivillighetsregisteret. Dette må undersøkes.
 • Innsatslederkurs arrangeres 13. – 15. februar. Styret har savnet litt informasjon under prosessen med å få i gang kurset.

 

 

 

 

 

 

 

AM

 

 

 

 

SFa

 

 

SFa

 

 

 

RBE

 

SFa

 


Stella B. Falkeid                                              Odd Johannes Bådsvik                       

leder                                                               referent

 
Tilbake til forrige side

 



Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann