Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 03.12.2008
 

Sted:  ”Ørneredet”, Amanda hotel, Haugesund

Tid:   Onsdag 3. desember. Kl. 09:30 – 11:45  


Disse møtte: Stella, Bjørn Tore, Kjetil, Audun, Stig og Odd. Rolf var med på deler av møtet.

Disse meldte forfall: Ingen.

 

Sak

Ansvar

01.06.08          Referat RBL styremøte 16. oktober

Ingen kommentarer fra styret til referatet

-

02.06.08         

- Oppsummering seminar 23.oktober

Bra oppmøte (over 40). Tilbakemelding at foredragsholdere bommet litt på tema/målgruppe. RBL må være mer bevisst og konkret på oppfølging av hver enkelt foredragsholder.

- Seminar 11. desember

Bjørn Tore har utarbeida et interessant program for tunnelseminaret. 26 påmeldte pr 3/12.

- Seminar 27. januar

Audun og Kjetil jobber med seminaret, og vil få ut innkalling rett over nyttår.

 

 

 

 

Alle

 

 

BTA

 

AM/KS

03.06.08          Nye medlemmer

Det er 4 personer som venter på godkjenning:

§         Ole Martin Grindheim – beredskapsleder Etne brann og redning

§         Dagfinn Mydland – Brannmester Sokndal brannvesen

§         Vigleik Gutubø – Brannmester Etne brann og redning

§         Kjell Erik Grønli – Beredskapsleder Norsk Hydro Karmøy

I tillegg er Tor Inge Henriksen, brannsjef Karmøy, overflyttet fra Polar brannbefalslag.

Medlemsliste må være oppdatert innen 31.12.08.

Vedtak: Styret godkjenner de fire nye medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

SFa/RBE

04.06.08          Støttemedlemmer

Utsatt til neste styremøte.

 

KS

05.06.08          Pensjonister - medlemstype

Det finnes i dag ikke egen medlemskategori for pensjonister. Kretslagene må betale medlemsavgift til NBLF. Stella og Stig diskuterer saken med sentrale personer, om eventuelt å lage sak/skriv til NBLF. Frist 01.02.09.

 

SFa/SFo

06.06.08          Landsrådsmøtet

Audun orienterte fra Landsrådsmøtet, med hovedtema Eldreprosjektet og 6.klasseundervisning. Kretslaget har fått minnebrikke med undervisningsopplegg. Brannvesen som er med i Eldreprosjektet kan søke Gjensidige om midler (f.eks. batterier til røykvarslere). Søknadsfrist 15.2.09.

Vedtak:

Audun ber Ståle om å informere om Eldreprosjektet på seminaret 11/12

Audun/Ståle utarbeider infoskriv som Kjetil kan sende til medlemmer.

 

 

 

 

 

 

AM

AM/SF

07.06.08          Presentasjon av hjemmesider RBL v/Kjetil og Audun

Hjemmesida er på gang, materiale er oversendt leverandør. Forhåpentlig ferdig før nyttår.

 

 

AM

08.06.08          Forslag til gjennomføring av årsmøte v/Odd og Kjetil

Odd har jobbet med et opplegg i Suldal i mars 09; Overnatting og møte i Sand, besøk i Kvildal kraftstasjon. Bør tenke økonomisk, da det blir store kostnader neste år. Overkommelig pris om man går for én overnatting.

Vedtak: Styret går for opplegget til Suldal, med én overnatting 25.-26. mars.

Kjetil sender påminning til valgkomité om å tenke valg av styre til årsmøtet.

 

 

 

OJB

KS

09.06.08          30-års jubileum v/Rolf

Arbeidsgruppa har hatt flere møter og vært kreative. Gruppa ber om å få fullføre et skriftlig skriv til styret i løpet av første halvdel av januar.

Vedtak: Arbeidsgruppa for 30-års jubileum får utvidet mandat til ca. 15. januar til å levere skriftlig sluttprodukt.

 

 

 

RBE

10.06.08          Referatsaker

- Safe Hotell opplæring gjennomført på Forus. Virker som et litt usikkert prosjekt.

- Henvendelse fra Brann- og fyringssikring as vedr. kursing innen feiing/pipebrann. Brannbefalslaget ønsker ikke dette tilbudet nå, men firmaet kan bli invitert på et medlemsmøte i framtida.

- Stipend: Ingen søknader mottatt i år. Nytt tilbud blir gitt medlemmene neste år.

- R. B. Sandslett jobber med innsatslederkurs i februar. Datoer var første helga i vinterferien. Bør se om andre datoer kan passe. Informasjon bør ut snart.

- Infobrev øvingshenger: Det er omorganisering og nye kontaktpersoner i Gjensidige. Audun forholder seg til Steinar Frøiland inntil videre.

 

-

 

 

SFa

-

 

RBS

 

AM

11.06.08          Eventuelt

Skoleprosjektet: Audun/Karmøy brannvesen har sett effekten av prosjektet i perioden 2004-2008, med gradvis flere røykvarslere og slokkeutstyr i boliger.

 

 

-

 

Leder av kretslaget takket for et fint samarbeid og ønsket alle en riktig god jul og et godt nytt år.

 


Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

leder                                                                           sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann