Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Kielfergen
Dato: 24.11.2008
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ COLOR MAGIC TIL KIEL 24 – 26. NOVEMBER 2008

 

Før møtet forelå det følgende programmet:

1100 – 1105   Åpning av Landsrådsmøtet v/Nils-Erik Haagenrud

1105 – 1140   Info fra kretslagene

1140 – 1200   Info fra Gjensidige om ny organisering i Gjensidige og nye kontaktpunkter mellom Gjensidige og brannbefalslagene, v/Odd A. Rød

1200 – 1240   Videreføring av skoleprosjektet (6.klasse prosjektet) som startet på Vestlandet med målsetting om å gjøre dette landsdekkende. Hvordan bør dette gjøres og hvilke økonomiske rammer det bør det være for prosjektet v/Fred Aronsen, Gjensidige

1240 – 1255    Generalforsamling 2009 i Oppland/Lillehammer 5 – 7. juni presentasjon v/Knut Birger Bakken.

1255 – 1300   Gjennomgang av NBLF sine nettsider

 

Følgende styremedlemmer var til stede: Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Dag Botnen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund

 

I tillegg møtte disse varamenn:

Jarle Steinnes, Knut B Bakken

 

Følgende representerte kretslagene:

Sogn og Fjordane - Bernhard Øberg

Trøndelag – Trond Sivertsen

Oppland - Knut Birger Bakken

Hedmark - Egil Leikåsen

Møre og Romsdal – Trygve Lennavik, Odd Einar Lillebø

Hordaland - Leif-Atle Træland og Stein Gjøsund

Rogaland – Audun Matre

Agder - ikke representert

Oslo og Akershus - Svenn Haugen

Buskerud – Nils Georg Nordskag

Telemark - ikke representert

Nordland – Geir J. Hanssen

Hålogaland - ikke representert

Polar - Per Ole Sivertsen

Vestfold – Magne Johanssen

Østfold - Eyvind Aakerman

 

Fra Gjensidige møtte:

Odd Rød
Fred Aronsen

Jan Erik Hirkjølen

Åshild Anita Lundemo

Per Aaby Hansen

Dagfinn Ratvik

Knut Viker

Steinar Frøiland

Sigurd Henrichsen

 

Åpning av landsrådsmøtet:

NEH åpnet møtet og ønsket alle velkomne. Årets landsrådsmøte blir litt utenom det tradisjonelle i og med at vi kombinerer landsrådsmøtet med erfaringsseminaret i forbindelse med eldreprosjektet. Informasjon fra NBLF blir derfor noe avkortet, men en del info blir flettet inn i seminaret.

 

Info fra kretslagene

Møre og Romsdal v/Trygve Lennavik

123 (hadde 96 medlemmer ved siste landsrådsmøte).Laget har fått bedret økonomien og har en god økonomistyring. Laget har ca 165.000,- på konto.Det er avholt 3 styremøter, skal ha årets siste styremøte 2 desember. Medlemsmøter:

Årsmøte med fagtema Tungbilredning. 60 deltagere.

1 møte med temaet Risiko og sårbarhetsarbeid. 35 deltagere.

1 møte 27/11 med temaet Fjelltunulykka i Ålesund. 30- 40 deltagere (påmeldte).

Gjensidigehenger (skoleprosjektet): Laget disponerer nå  3 hengere, der den ene er på deling med Sogn og Fjordane brannbefalslag. Laget søkte tidligere i år om støtte til kjøp av en ny henger gjennnom Gjensidigestiftelsen og fikk tildelt 100.000,-. Ny henger var på plass i oktober og er begynt å rulle i regionen. Ca 1600 elever gjennomført opplæring i 2008. Målet for 2009 er å få opplæring på over 60 % av alle elevene i 6 klasse.

Samordningsutvalget for HMS – etatene i Møre og romsdal: Samordnet tilsyn, Jon Børge Horneland har deltatt som repr. for alle brannvesene i fylket.

Annet:

·        Laget sliter med å få medlemmene sine til å legge inn solskinnshistorier.

·        Laget syns det er trasig at ikke dsb lenger ser verdien av å arrangere Brannvesenseminarer. Håper at det blir seminarer i 2009.

·        Laget har en god dialog med Gjensidige lokalt.

 

Østfold v/Eyvind Aakermann

147 medlemmer, god økonomi. Har egen stipendordning. Har i år hatt litt redusert kapasitet, grunnet stort arbeidspress på styremedlemmene. Har gjennomført medlemsmøte og årsmøte.

 

Polar v/Per Ole Sivertsen

78 medlemmer og 2 støttemedlemmer. Har i år 10 års jubileum og i den forbindelse arrangert jubileumstur til Murmansk med tilhørende fagseminar. Det vart en fin faglig og sosial tur. Laget har en god økonomi.
 

Vestfold v/Magne Johansen

46 medlemmer. Har gjennomført årsmøte og styremøter, samt et medlemsmøte i København og gass seminar i Larvik. God økonomi med 108 000 på konto.

 

Hordaland v/Stein Gjøsund

162 medlemmer. Det er etablert 2 forum (forebyggende og beredskap). Det har vært arranger 2 møter på beredskap og 3 forebyggende. Det er en sunn økonomi i laget. Skoleprosjektet går for fult i Hordaland. Det er kun 4-5 kommuner i Hordaland som ikke er med på prosjektet. Samarbeider godt med Gjensidige lokalt. Hordaland brannbefalslag er et aktivt lag.

 

Hedmark v/Egil Leikåsen

Har søkt om midler til to nye hengere hos Gjensidigestiftelsen og fått positivt svar. De har kjøpt en ny slokkehenger og en henger beregnet for ”røykdykking”. Arbeider med 6.klasse prosjektet. Har også et godt samarbeid med Gjensidige. De har en grei økonomi.

 

Buskerud v/Nils Georg Nordskag

96 medlemmer, lav aktivitet. Har valgt et nytt styre og har som mål å øke aktiviteten. Har allerede startet arbeidet med et skogbrannseminar til våre. Grei økonomi.

 

Oppland v/Knut Birger Bakken

96 medlemmer. Har arrangert årsmøte, medlemsmøte og 6 styremøter. 2 møter med Gjensidige og revidert avtalen. Har arranger 3 seminarer. Hengeren er i god drift. God økonomi. Etter at sikkerhetssenteret på Starum vart solgt, fikk brannbefalslaget tilbake andelen de gikk inn med da sentere ble etablert (kr 200 000). Som et resultat av dette er det etablert en stipendordning med rentene av denne summen. 2 personer har vært i Sverige for å studere brannetterforskning.

 

Rogaland v/Audun Matre

146 medlemmer og 3 støttemedlemmer. God økonomi, Neste å er det 30 års jubileum som det planlegges å markere. Det er arrangert medlemsmøte og årsmøte, samt 3 styremøter. Flere medlemsmøter er under planlegging.

 

Trøndelag v/Trond Sivertsen

70 – 80 medlemmer. God økonomi. Styrets sammensetning er godt geografisk spredt i nord og sør Trøndelag. Planlegger tur til Rothe Hanh i 2010. Har arrangert Midtnorske brannverndager for tredje år på rad. Ønsker at det fortsatt skal arrangeres brannvesenseminar. Har utdannet kontrollører for Safe Hotell.

 

Sogn og Fjordane v/Bernard Øberg

150 medlemer, god økonomi. Er godt i gang med 6.klasseprosjektet. Har hatt en del utfordringer på logistikk. Dette bedret seg når en deler vogn med Møre og Romsdal. Godt samarbeid med Gjensidige. Har arrangert kurs i kategori Rød og Grønn. Det har vært møte med vegvesenet med fokus på unødige utrykninger i vegtunneler.

 

Oslo og Akershus v/Svenn Haugen

155 medlemmer 8ca 120 reelle). God økonomi. Savner brannvesenseminarene. Godt samarbeid med Gjensidige. 3-4 medlemsmøter med 30 -40 deltakere, trekker inn sponsorer for å dekke noen av kostnadene. Er godt i gang med skoleprosjektet.

 

Nordland v/Geir J. Hanssen

36 medlemmer. Har ikke hatt medlemsmøte eller årsmøte i 2008. De har hatt god erfaring med å kombinere brannvesenseminar med medlemsmøte og at arrangementet går over to dager. Savner derfor årets brannvesenseminar. Er opptatt av telesikkerhet, sikkerhet i infrastrukturen generelt. Planlegger seminar/medlemsmøte våre 2009. Har 13 000 på bok.

 

Info fra Gjensidige

Gjensidige - ny organisering og nye kontaktpunkter til kretslagene

Odd A. Rød informerte om ny organisering i Gjensidige og nye kontaktpunkter mellom Gjensidige og kretslagene. Tidligere var Gjensidige inndelt i 5 regioner. Nå er disse vekk og det er ingen regioner lengre. Dette betyr et mer ensartet Gjensidige for oss og det kan bli lettere å tenke nasjonalt i forholdet til å gjennomføre prosjekter.

 

Kontaktpersoner til kretslagene er:

Kontaktperson for Finnmark, Troms og Nordland er ikke bestemt enda

Nord- og Sør Trøndelag er: Åshild Anita Lundemo

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er: Dagfinn Ratvik

Hordaland og Rogaland er: Steinar Frøiland

Agder, Vestfold og Telemark er: Per Aaby Hansen

Buskerud er: Fred Aronsen

Oslo og Akershus er: Knut Viker

Østfold er: Sigurd Henrichsen

Hedmark og Oppland er: Jan Erik Hirkjølen

 

Gjensidige har tre hovedsatsninger som de ønsker å samarbeide med NBLF om:

6. klasseprosjektet – videreføring

Videreføring av skoleprosjektet (6.klasse prosjektet) som startet på Vestlandet med målsetting om å gjøre dette landsdekkende. Hvordan bør dette gjøres og hvilke økonomiske rammer det bør det være for prosjektet v/Fred Aronsen, Gjensidige. Målsettingen for 2009 er at 30 000 elever skal innom skoleprosjektet. Hvordan gjøres landsdekkende. En start er å kontakte hvert kretslag, som igjen kontakter hvert brannvesen via brev for å tilby skoleprosjektet. Dette krever at hvert kretslag disponerer slokkehenger. Han utfordret forsamlingen på dette spørsmålet.

 

Eldreprosjektet – videreføring:

Eldreprosjektet er et satsningsområde for Gjensidige til å gjøre dette landsdekkende. NBLF har fått tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen (2,7 mill). NBLF har invitert alle kommunene i Norge. 100 kommuner er påmeldt så langt. Disse kan søke om midler fra NBLF. Knut Viker er Gjensidige sin kontaktperson på eldreprosjektet.

 

El- og brann hand i hand:

Dette temaet er også et satsningsområde for Gjensidige. Og Odd A. Rød er meget engasjert i temaet. Og er opptatt av å ”rive brannveggen” mellom brann- og el myndigheter. Både å samordne regelverket og tilsynsresursene. Odd A. Rød er Gjensidige sin kontaktperson på El – og brannprosjektet.

 

Generalforsamling 2009 – presentasjon av Knut Birger Bakken

Knut informerte om arrangementet og status så langt. Og ønsket alle velkomne til Lillehammer i 5-7.06.2009.

 

Bruk av nettsidene til NBLF:

Per Ole Sivertsen informerte om nettsidene våre. Oppfordringen er å bruke de mest mulig. Han ble oppfordret til å lage en egen fane for skoleprosjektet og lage underfane for å løse logestikkutfordringer for slokkehengerne.

 

MVH

Trygve Lennavik

Sekretær NBLF, 928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann