Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 27.10.2008
 

REFERAT FRA MØTE MED PT, DNK OG DSB I FORBINDELSE MED TELESIKKERHET 27.10.08.

 

Tidsrammen på møtet var fra kl 14:00 – 16:00.

Fra Post og Teletilsynet (PT)

Geir Vareberg

 

Fra direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

Ronny Røren

 

Fra DSB deltok:

Hans Kristian Madsen

 

Fra NBLF deltok:

Nils-Erik Haagenrud (NEH), Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen, Eyvind Aakerman og Stein Gjøsund

 

NEH ønsket velkommen til møtet. NEH orienterte kort om at det er Geir som har jobbet med denne saken for NBLF.

 

Målet med møtet:

Målet med møtet var å diskutere telesikkerhet med de PT og DNK. NBLF er opptatt av at telesikkerheten blir godt ivaretatt og at dette kommer på dagsordenen. Dette gjelder både at publikum når de aktuelle nødnummer og at brannvesener får utalarmering fra 110 – sentralene.

 

Innledning - Geir JH hadde laget en presentasjon av problematikken, som han gikk igjennom.

 

Geir Varnes fra PT arbeider med telesikkerhet til daglig. I forhold til dagens tema, mente han at det burde være en person fra Samferdselsdepartementet i tillegg til PT med på møte.

 

Geir Varnes informerte:

Det er ca 270 – 280 leverandører av telekommunikasjonssystemer innen ekomsektoren i Norge, som leverer flere tusen forskjellige tjenester.

 

Et sentralt spørsmål er hvem som stiller krav til sikkerhet av leverandørene. Sikkerheten har blitt nedprioritert til fordel for konkurransen.

 

Det stilles i liten grad krav til sikkerhet i forskrifter. Det er i hovedsak kundene som stiller krav til sikkerhet/oppetid.

 

I ytterst få krisetilfeller kan en prioritere på reparasjon, men det finnes tekniske løsninger for å prioritere trafikk.

 

Dagens lovgivning er slik at hvis sikkerhet skal prioriteres er det staten som må betale.

 

Det er ingen klare krav/instrukser for ekomsektoren å forholde seg til.

 

Hva kan vi sammen gjøre for å gjøre bedre sikkerheten?

 

1. Viktig å ha jevnlige dialogmøter for å synliggjøre problematikken opp mot samferdselsdepartementet.

2. Dreie fokus fra pris til pris og kvalitet.

3. Det er også viktig å se på ekomforskriften.

4. Statlig bidrag til sikkerhet er meget liten i forhold til Sverige (5 – 10 %). Dette bør en lege press på for å øke.

5. Sikre/øke robustheten i det sentrale telenettet.

 

Videre arbeid:

NBLF sender brev til Justis og samferdselsdepartementet (NEH og Geir).

 

Påstand/kritiske hovedpunkter fra NBLF:

Ingen klare krav til sikkerhet og beredskap i telenettet.

 

Det skjer jevnlige feilsituasjoner som er kritisk i forhold til å varsle/bli varslet i krisesituasjoner. Og det er her utfordringene ligger og presset må komme for å bedre sikkerhetsnivået i ekomsektoren.

 

DSB kan også påpeke problemstillingen gjennom sine kanaler.

 

Her er det viktig å være konstruktiv.

 

Trygve Lennavik

sekretær NBLF, tlf  928 33 207

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann