Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Murmansk
Dato: 12.09.2008
 

Årsmøtet ble avholdt i etterkant av fagseminaret, åpnet og ledet av leder Per Ole Sivertsen.

 

Innkalling:

Godkjent

 

Dagsorden: 

Valg av dirrigent: Per Ole Sivertsen, enst.valgt

Sekretær: Tor-Inge Henriksen, enst.valgt

2 representanter til å underskrive protokoll: Anne-Rita Hansen og Ståle Madsen

 

Årsmelding/ beretning:

Referert av dirigenten. Det framkom ønske om mer detaljert årsmelding. Godkjent enstemmig.

 

Regnskap:

Referert av Per Ole – etter oppsett av kasserer Rolf Slettli. Ingen merknader. Revisjonsrapport referert.  Godkjent enst.

 

Innkomne forslag/ bevilgninger:

Ingen saker innkommet

 

Medlemskontigent:

Ingen endring, enst.vedtatt

 

Valg av styre:

Valgkomiteen har bestått av Arne Myrseth, Nils Ove Sollid og Odd Hellefossmo.

 

Valgkomiteens forslag fremlagt og vedtatt ved akklamasjon.

 

Leder:               ikke på valg       Per Ole Sivertsen                     

Nestleder:         på valg              Leif Sommer                 Tidl styremedlem

Kasserer:          på valg              Håvard Augdal               Ny

Sekretær:         ikke på valg       Johnny Rognmo                       

Styremedlem:   på valg              Erik Jensen,                 Ny

Varemedlem:    på valg              Per Egil Nilsen              Ny

Varamedlem:    på valg              Arvid Larsen                 

Varamedlem:    på valg              Kjetil Sjøveian              

Revisor:            på valg              Marit Wisløff                 Ny

 

Valgkomite: Arne Myrset, Nils Ove Sollid og Arnstein Smevik.

 

Årsmøtet avsluttet.

 

Tor-Inge Henriksen

Sekretær

 

 

Protokollen godkjennes av:

 

 

Anne-Rita Hansen                     Ståle Madsen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann