Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 16.10.2008
 

Sted:  Sandnes brannstasjon

Tid:   Torsdag 16.oktober. Kl. 10:00 – 13:15  


Disse møtte: Stella, Bjørn Tore, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Audun, Rolf og Stig.

 

Sak

Ansvar

01.05.08          Referat RBL styremøte 28. august

Ingen kommentarer fra styret til referatet

 

-

02.05.08          Seminar 23.oktober og seminar november

§         Lite påmelding 1 dag før påmeldingsfristen 17.oktober. Alle i styret ”pusher på” for å få noen ekstra deltakere. Alle var enige i at seminaret bør gjennomføres. Stella kan ikke møte selv, så Bjørn Tore ønsker velkommen samt avslutter seminaret.

§         Bjørn Tore jobbar videre med gjennomføring av ”tunnelseminar” før jul.

 

 

Alle/SF

 

 

 

BTA

03.05.08          Nye medlemmer

Det er 4 personer som venter på godkjenning:

§         Ole Geir Skjæveland – brannmester Brannvesenet Sør-Rogaland

§         Inge Seim – Brannmester Sauda brannvesen

§         Sandra Winge – Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

§         Tom Eirik Tobiassen - Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

Vedtak: Styret godkjenner de fire nye medlemmene.

 

-

04.05.08          Støttemedlemmer

Kjetil har fått lite innspill/forslag til mulige støttemedlemmer (bedrifter). Sender ut påminning til styret.

 

 

KS

05.05.08          Julemøtet 3. desember

Odd tar over for Stella for ansvaret julemøtet 3.desember. Ble diskutert flere mulige steder å arrangere dette på og mulige tema/innhold. Odd jobber med dette, og alle i styret hjelper til om nødvendig.

 

 

OB

06.05.08          Safe hotell kurs

Til orientering. Kurs avholdes i regionen 6.-7. november. Ivar Mæland og Rune E. Håland får støtte av RBL.

 

-

07.05.08          Landsrådsmøtet

Til orientering. Audun Matre representerer RBL på Landsrådsmøtet.

 

AM

08.05.08          30 årsjubileum arbeidsgruppe

Til orientering. Arbeidsgruppa melder at de er godt i gang med planleggingen.

 

Arb.gr.

09.05.08          Infobrev øvingshenger

Til orientering. Audun jobbar videre med saken.

 

 

AM

10.05.08          Innsatslederkurs

Til orientering. Audun får tilbakemelding fra Rolf B. Sandslett i løpet av neste uke om mulighet for gjennomføring av innsatslederkurs denne høsten. Audun har ansvar for å følge opp og kontakte ressurspersoner til gjennomføring av innsatslederkurs. Saken må prioriteres.

 

 

AM

11.05.08          Hjemmesider

Til orientering. Audun og Kjetil har lagd menyforslag for hjemmeside for RBL. Har målsetting om å få sida opp og gå i løpet av kort tid. Kommer til å kutte ut et diskusjonsforum for å unngå misbruk. Kan redigere innhold selv, men menyoppsettet må eventuelt webleverandør endre.

Vedtak: Redigeringsansvar blir lagt til sekretærfunksjon. Oppdatering for øvingsvogn bør utføres av vognkontakt.

 

 

AM/KS

12.05.08          Årsmøtet 2009

Styret bør begynne å planlegge årsmøtet som er satt opp i mars 2009. Odd undersøker fasiliteter. Det er forslag om å ikke gjennomføre årsmøtet på ren båttur. Styret kommer med innspill på tema/arrangement.

 

 

OB/Alle

13.05.08          Referatsaker

Ingen.

 

-

14.05.08          Eventuelt

Ingen.

 

-

 

 

Sekretær takker for at styret var godt forberedt til møtet og effektiv saksbehandling.

 
Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

leder                                                                           sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann