Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Gloppen Hotell
Dato: 03.04.2008
 

 

Desse møtte:       

Leif Amundsen, Bernhard Øberg , Runar Kleppe, Magne Igland, Agnar Kveane

 

Geir Alrek kunne ikkje møte

 

Sak nr. 06/08      Årsmøte for arbeidsåret 2007.

Gjennomføring av årsmøtet vart drøfta.

Vedtak:

Sakliste for årsmøtet vart godkjent

 

Sak nr. 07/08      Reiserekning:

Det var kome ein del reaksjonar på saka om reiserekning. Styret drøfta saka.. Dersom styret si tilråding ikkje vart godteken. Kunne styret foreslå 50 – 50 godgjersle.

Vedtak:

Samrøystes vedteke.

 

Sak nr.  08/08.    Rekneskap:

Kasserar la fram rekneskap for året 2007. Dette viste ein balanse på kr. 305.151,75, som ga eit underskot på kr. 69.996,75. Dette skuldast  delvis større utgifter til deltakelse på landsrådsmøte enn forventa.

Vedtak:

Rekneskapet vert teke til etteretning og vert å legge fram for årsmøtet.

 

Sak nr. 09/08      Reiseregulativ:

Bernhard la fram forslag til ”Retningslinjer for refusjon av utlegg i regi av SFBL”. Retningslinjene var sett opp med 5 punkt.

Vedtak:

Forslaget vert å legge fram i årsmøte for godkjenning.

 

 

 

Runar Kleppe

Sekretær

-sign-

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann