Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Egersund
Dato: 28.08.2008
 

Sted: Egersund, hjemme hos Bjørn Tore

Tid: Torsdag 28. august. Kl. 10:00 – 14:00  


Disse møtte: Stella, Audun, Bjørn Tore, Kjetil, Stig og Rolf.

Disse meldte forfall: Odd.

 

01.04.08 Referater: FEU-møte 5. juni, NBLF styremøte 10. juni, RBL styremøte 13. mai

Referat FEU-møte 5.juni: Ikkje gjennomgått.

Referat NBLF styremøte 10. juni:

q       Sak med forslag om vedtektsendringer blei utsatt. Vedtektsendringer godkjent 25.08.

q       Arbeidsgruppe for nordisk utveksling på konstabelnivå blir satt ned. RBL følger opp og informerer egne medlemmer når informasjon kommer.

Referat RBL styremøte 13. mai:

q       Audun får ansvar for å følge opp og snarest kontakte ressurspersoner til gjennomføring av innsatslederkurs. Saken må prioriteres.

q       Styremedlemmer i RBL gir tilbakemelding til Audun pr epost på info-brev/-brosjyre om øvingshenger. Frist: innen utgangen av uke 36.

q       Stella kontakter medlemmer uten epost adresse.

q       Rekrutteringsbrev til brannsjefer: Stella informerer brannvesen på oppfordring fra det enkelte brannvesen.

q       Rekrutteringsbrev til bedrifter/støttemedlemmer: Det enkelte styremedlem lager forslagsliste til aktuelle bedrifter i sin region til neste styremøte. Send forslag til Kjetil m/adresser og kontaktperson.

q       Styremedlemmer i RBL gir tilbakemelding til Kjetil/Stella pr epost på rekrutteringsbrev. Frist: innen utgangen av uke 36.

q       Mandat for arbeidsgruppe 30 års jubileum er sendt Inge, som starter opp i september.

q       Web-tilbud er innhentet. Billig alternativ i Bergen. Kjetil og Audun lager oppsett/menyer. Betingelse at vi kan redigere hjemmesiden selv.

q       Registrering av kretslaget i Enhetsregisteret må behandles/avgjøres på årsmøtet.

Vedtak: Retningslinjer for studiestipend ble enstemmig godkjent.

 

02.04.08 Seminar 23. september

Forslag for gjennomføring og kontaktpersoner for aktuelle tema ble diskutert. Stella jobber videre med arrangementet, som sannsynligvis blir noe utsatt.

 

03.04.08 Referatsaker

Ingen referatsaker

 

04.04.08 Eventuelt
Økonomi gjennomgått v/kasserer. Ingen vesentlige kommentarer fra styret.

 

Det ble diskutert om nummerering i saksliste for styremøter skal følge kalenderår eller valgperiode. Ved sistnevnte løsning risikerer man å få lik nummerering av forskjellige saker.

Vedtak: Nummerering av saksliste for styremøter skal følge kalenderåret.

 

Sekretær minner om at alle bør være godt forberedt ved oppmøte på styremøter for mer effektiv saksbehandling.

 


Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

leder                                                                           sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann