Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Rosersberg
Dato: 05.06.2008
 
Åpning av Gøran Schnell og Dieter Nuessler.
 
På grunn av flere nye personer ble gjennomført en rask presentasjon i starten slik at vi fikk "plassert" de nye ansiktene. Etter gjennomgangen av deltakerlisten viser det seg at det er behov for at alle landene oppdaterer kontaktene sine på FEU sine sider. Våre kontaktpersoner er OK.
 
Ruud Jonkman gjennomgikk referatet fra forrige møte. Punkt 3.1 i referatet skal endres til CTIF World Sport Competition.
 
Det ble besluttet at det ved endringer av web-sidene automatisk skal sendes ut en informasjon på epost til alle. Deretter er det opp til hver enkelt å lese nettsidene til FEU.
 
Dieter Nuessler gikk gjennom rapporten fra presidenten. All denne informasjonen finnes på nettsidene til FEU.
 
Con Murphy gikk deretter gjennom rapporten fra sekretæren. Dette inkluderte også gjennomgang av regnskapet av Ruud Jonkman.
 
Til slutt gikk Franz Delzepich gjennom rapporten fra WEB-master.
 
Alle rapportene ble godkjent.
 
Slovenia ble tatt opp som nytt medlem og Matej Kejzar ga en presentasjon fra Slovenia.
 
Etter lunsj var i på feltet å fikk demonstrert en sprayboks med slokkemiddel. Dette ligner svært mye om noe som for mange år siden ble forsøkt markedsført i Norge.
 
Vi møttes igjen til en forelesing fra et svensk prosjekt "Investigation and lessons learned from accidents" av Andres Bergquist. Etter så mange år med røykvarsler har vi fremdeles mange branner og mange omkomne. Det viktige spørsmålet er - hvorfor brenner det? Det er mange årsaker til at det brenner - og en sammenligning mellom land viser store variasjoner. Det finnes mange svar ved å studere de bakenforliggende årsaker. Anders sin presentasjon vil bli tilgjengelig for medlemmene senere.
 
Neste er første presentasjon av FEU-prosjekter, forslag til prosjekter og andre hvor FEU har vært involvert. Først er Gøran Schnell med ICS. Det er 4 kommandonivåer: politisk - strategisk - taktisk - kommando.
 
Dagen etter startet Gøran Schnell med å fortelle hva som skjer i Sverie for tiden. Bakgrunnen er mange hendelser helt fra mordet på Olaf Palme som har ført til at samfunnet stiller krav om endringer. 1. januar blir det etablert et nytt direktorat som skal håndtere sivile uforutsette hendelser og vil ta over dette området fra tre andre direktorat som i dag har deler av dette under seg.
 
Etter den korte og greie informasjonen var vi tilbake i programmet som bestå i at de landene som deltok som observatører ble presentert. Belgia og Frankrike har vært medlemmer tidligere, men pga. av manglende innbetaling må de tas opp som meldlemmer på nytt. Ellers har også Tyrkia, Malta og Latvia søkt medlemskap og må delta i to møter som obsevatører. Ingen av disse var tilstede.
 
Det er kommet inn forslag om mindre endringer av vedtektene. Alle endringene ble vedtatt.
 
Det var kommet inn forslag på å oppnevne æresmedlemmer eller æresdelegater. Det ble besluttet å kalle det æresdelegater og de to første æresdelegatene i FEU ble Ruud Jonkman og vår egen Guttorm Liebe.
 
Neste på programmet er rapporter fra medlemslandene.
 
Ragnar Bøe fra DSB holdt et innlegg om samarbeid med NATO og en ikke-bindende veiledning om CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear). Prosjektet startet i Polen i 2002 av de nordiske landene.
 
Etter en kaffepause fortsatte møtet med gjennomgang av prosjekter som Gøran startet dagen før. Prosjektene Vocabulary og Statistics ble diskutert og begge bør få en ny start slik at de kan oppdateres.
 
Siste dag startet med gjennomgang av flere prosjekter SafeHotel er i gang i flere land og det er søkt om Leonardo da Vinci midler til å utvide med flere land SafeHotel Plus. Multicom112-Extended er det ennå ikke kommet svar på søknaden om midler. EUSR-MED er et nytt prosjekt. Vi har startet med oversetting av EUSR og meldte at vi også er interessert i EUSR-MED. OASIS vil bli presentert i Paris 14. - 15. oktober. Total conversation og EQM er to andre prosjekter som FEU er invitert til å delta i.
 
Til slutt ble det diskutert hvordan samarbeidet med CTIF skal fungere.
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann