Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 07.12.2002
 

Sted: Brannstasjonen i Tromsø
Tid:   Lørdag 07.12.02 kl 10.30

Tilstede: Per Ole Sivertsen (POS), Jonny Rongmo (JR) Turid Kvaal (TK) og Jens B. Kristensen (JBK)

Sak 1: Uttalelse til DBE ang. deltidsreformen
Vedtak
Polar brannbefalslag oversender uttalelse vedr. deltidsreformen til DBE. Man tar utgangspunkt i uttalelse gitt fra Møre og Romsdal brannbefalslag. 
  
Sak 2: Medlemmer som ikke har betalt kontingent - hva gjør vi med dem? 
Orientering:
Pr dato har man 50 ordinære medlemmer og 5 støttemedlemmer, av disse er det i underkant av 14 medlemmer som ikke har betalt. Det er sendt ut 2 purringer.

Antallet medlemmer pr 31.12.02 legges til grunn ved fastsettelse av hva man skal betale til NBLF, samt fastsettelse av antall representanter på Generalforsamlingen

Vedtak
Medlemmer som ikke har betalt strykes ved årsskiftet.

Kasserer tar direkte kontakt med den enkelte, det blir da gitt beskjed om at man strykes fra medlemsliten dersom man ikke betaler snarest.

Til de som ikke betaler etter muntlig henvendelse sendes kasserer ut et brev med følgende innhold:
- Melding om at de er utmeldt fra Polar brannbefalslag
- Krav om innbetaling av eventuelle medlemsfordeler de har fått i år
- Ønskes velkommen tilbake som medlem, med da må restanse fra tidligere år betales. 
  
Sak 3: Referat fra landsrådsmøte den 05.12.02 
Orientering:
Per Ole orienterte fra landsrådsmøte i NBLF som ble avholdt i kontorbygget til Gjensidige NOR forsikring på Lysaker den 5.12.02.

- NBLF har inngått ny samarbeidsavtale med Gjensidige NOR forsikring, avtalen er inngått isteden for den avtalen man tidigere hadde med if... skadeforsikring.
Det blir opp til de enkelte regioner å få best mulig utnyttelse av denne avtalen.
- NBLF er med i lærerplanutvalget, der oppgaven er å se på flere av læreplanene til brannskolen.
- NBLF støtter utbyggingen av Tetra under følgende forutsetning:
 " Krav om fullfinansiering
 " Personsøkere må på plass
- Det arbeides for å få SARA til 110 sentralene

Vedtak
Styret tar referatet til orientering.
I forhold til avtalen med Gjensidige NOR ønsker man å ha et møte med regionkontoret i Tromsø for å diskutere ulike muligheter å samarbeide på.
POS tar kontakt med Gjensidige NOR når kontaktperson er klar. 
  
Sak 4: Økonomi - Status 
Orientering:
Pr. dato har man grei økonomi.

Vedtak
Styret er tilfreds med den økonomiske situasjonen.

Sak 5: Vårseminar og årsmøte 
Det ble diskutert ulike tema for seminaret, foreløpig arbeider man for å få til et sertifiseringskurs for å få rødt sertifikat i forhold til kontroll av håndslukkere.
Det kan også være aktuelt å få til et 3 dagers kurs for å få utdannet folk til å ta grønt sertifikat.

Vedtak
Årsmøte avholdes den 28.04.02.

Tema for seminaret vil man komme tilbake til.
 
Sak 6: Generalforsamling - Ålesund 25. - 27. april 2003 
Antall delegater fastsettes ut fra medlemstallet pr 31.12.02.

Dersom vi er 25 - 50 medlemmer kan vi stille med 3 delegater. Har vi over 50 medlemmer stiller vi med 4.

Vedtak
Delegatene velges fra styret, følgende rekkefølge legges til grunn:
1. Per Ole
2. Jens Birger
3. Turid
4. Jonny
5. Ole Martin

Det skal avholdes et nytt styremøte i forkant generalforsamlingen, da skal man bl.a. ta stilling til hvordan reise/opphold for ledsagere skal dekkes. 
  
Sak 7: Eventuelt 
Jonny orienterte om at den 3. og 4. april skal avholdes en konferanse i Tromsø. Tema for denne er helsekrav for brannvesenet, det er forventet en vektlegging av problemstillingen for deltidsmannskapet. 

Jens B. Kristensen
referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann