Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: M/S Bergensfjord
Dato: 06.03.2008
 

Årsmøte 2008

 

Kretslag: - Rogaland

Sted: - M/S Bergensfjord

Dato: - 06.03.2008

 

Årsmøtet ble kombinert med en tur med faglig innhold, til Ålborg brandcenter og et besøk ved bedriften Desmi A/S som produserer og selger pumper, skimmere og lenser til oljevern.

 

Referat fra årsmøte i RBL den 06.03.2008  kl.09.00

 

18 av 20 medlemmer som var med på turen, deltok på møtet.

Alt skriftlig materiale ble delt ut til den enkelte (skulle også vært vist på kanon, men denne virket ikke).

 

Sak 1. Åpning og konstituering av årsmøtet.

Styreleder Stella B. Falkeid åpnet møtet og ønsket velkommen.

 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

Vedtak: Stella B. Falkeid ble valgt til ordstyrer og Karl W. Jacobsen til referent.

 

Sak 3. Valg av 2 årsmøterepresententer til å skrive under årsmøteprotokollen.

Vedtak: Jan Sverre Gåsland, Haugesund brannvesen og Leiv S. Trevland, Suldal brannvesen ble valgt.

 

Sak 4. Styrets årsmelding.

Årsmelding fra styret ble gjennomgått av Stella og ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 5. Årsmelding kursutvalg.

Årsmelding fra kursutvalget ble gjennomgått av Stella som kommenterte en god tilbakemelding på gjennomført innsatslederkurs og at dette er en god inntektskilde for laget.

 

Sak 6. Årsmelding fra vognkontakt.

Årsmelding fra vognkontakt ble gjennomgått av Stella. Det har i perioden vært flere vognkontakter, den siste tiden har det vært Audun Matre, Karmøy brann- og redningsvesen.

Prioritet for bruk av øvingsvognen har vært 6-klasseundervisning, men den har også vært i bruk ved andre opplæringsøvelser.

Bytte av kontaktperson i Gjensidige har ført til noen vanskeligheter, dette ble kommentert både av Rolf B. Eide og Rolf B. Sandslett, som også mente at utarbeidet brosjyre for øvingsvognen må videreføres, med eller uten sponsing.

 

Sak 7. Regnskap 2007.

Regnskapet ble gjennomgått av Rolf B. Eide og ble godkjent med en kommentar. Stella bemerket at under inntekt, manglet beløp for salg av pins, som det var registrert ble solgt under DSB-seminaret.

 

Sak 8. Budsjett 2008.

Budsjettet ble gjennomgått av Rolf B. Eide. Økning av medlemskontingenten er ikke med i budsjettet, da dette er et forslag som ennå ikke har vært behandlet / vedtatt.

Rolf B. Sandslett hadde en redegjørelse angående budsjettert underskudd.

Vedtak: Budsjettet ble ellers godkjent uten anmerkninger.

 

Sak 9. Fastsettelse av medlemskontingenter.

Stella orienterte om økningen og om NBLF`s innkrevningsregler.

Vedtak: Økningen ble vedtatt uten anmerkninger. Ordinært medlem økes fra 300 kr pr. år til 400 kr pr. år fra og med 2008. Pensjonist økes fra 175 kr pr. år til 200 kr pr. år fra og med 2008. Støttemedlem holdes på samme nivå som i 2007, 1500 kr pr. år.

 

Sak 10. Innkomne saker: Forslag til endring av vedtekter.

1.                  Som arbeidsgruppe i forbindelse med RBL`s 30-årsjubileum neste år er foreslått:

Leder Inge Grødem, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Medlem Rolf B. Eide, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Medlem Bjarne Vikshåland, Karmøy brann- og redningsvesen

Medlem Oddvar Krakk, Vindafjord kommune

 

2.                  RBL vil søke om å få arrangere NBLF`s generalforsamling i år 2013. Rolf B. Sandslett mener det er viktig å inngå samarbeid med et av fylkets brannvesen, for gjennomføring av dette store arrangementet. Rolf B. Eide foreslår aksept fra årsmøtet. Konklusjon fra årsmøtet er positiv.

 

3.                  Forslag om endring av vedtekter ble gjennomgått av Stella B. Falkeid, som sa at endringene vil kreve mer av styret og av medlemmene. Ingen negative kommentarer ble registrert. Rolf B. Sandslett applauderte forandringen som meget positiv.

Endringsforslaget ble dermed enstemmig vedtatt.

 

4.                  Årsmøtet lar styret se på og vurdere muligheter for årsmøtetur til neste år.

 

Sak 11. Valg.

For å beholde kontinuitet i styret ble det foreslått at kasserer og styremedlem sitter et år til, i denne valgperioden. Årsmøtet hadde ingen kommentar til dette forslaget.

 

Leder - Stella B. Falkeid, Brannvesenet Sør-Rogaland, ikke på valg, 1 år igjen.

Nestleder - Odd J. Bådsvik, Haugesund brannvesen, velges for 2 år.

Kasserer - Rolf B. Eide, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 2 år.

Sekretær - Kjetil Staveland, Sveio brannvesen, ikke på valg, 1 år igjen.

Styremedlem - Audun Matre, Karmøy brann- og redningstjeneste, velges for 2 år.

1.varamedlem - Stig Forbregd, Finnøy brannvesen, velges for 1 år.

2.varamedlem - Bjørn Tore Aase, Egersund brannvesen, velges for 1 år.

 

Revisorer - Bjarte Bjørnsen, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 1 år.

                  Sigbjørn Østerhus, Brannvesenet Sør-Rogaland, velges for 1 år.

 

Vedtak: Valget ble gjennomført i samsvar med valgkomiteens innstilling.

 

Som avslutning på årsmøtet overrakte leder Stella B. Falkeid en plakett fra RBL med takk til Oddvar Krakk for mange års god innsats i styret.

 

 

Referent:

 

 

sign.

Karl W. Jacobsen

Karmøy brann- og redningsvesen

 

 

Leiv S. Trevland          Jan Sverre Gåsland

Suldal brannvesen        Haugesund brannvesen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann