Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 12.12.2002
 

Møtested: Gamlaværket
Møtestart: 11.00 - møtet avsluttet 14.00

Følgende møtte: Anne Hjort, Rolf B. Sandslett, Tore Michelsen, Svein Myklebust og Øyvind Nermoen

Saker som ble behandlet:
•  Ref forrige styremøte.
Det var ingen kommentarer til dette referatet.

•  Informasjon fra landsmøtet, med påfølgende debatt.
Anne informerte om saker som ble tatt opp på landsmøtet.

Det ble under lansmøtet rettet søkelys på  at enkelte medlemmer ikke tilfredestiller vedtektenes krav til medlemmer.
Det ble på styremøtet bestemt at Anne skriver brev til forbundet og anmoder om at de ”eldste” ”feilmedlemmene” får fortsette fordi de ble medlemmer da vedtektene var annerledes og fordi de har betydd mye for RBL. Videre skriver Anne brev til de øvrige ”feilmedlemmene” og anmoder dem om å gå over til å bli støttemedlemmer.

Tore sender en oppdatert medlemsliste til NBLF, samt undersøker om medlemmer kan registreres på NBLF`s hjemmeside, uten egen internett adresse.

Forsikringselskapet if har sagt opp avtalen om øvelsesvogn med NBLF, Gjensidige NOR er nå vår nye samarbeidspartner på dette området.
Avtalen forplikter brannbefalslagene å rapportere ”solskinnshistorier” Det vil si hendelser hvor forebyggende tiltak har fungert.
Representanter fra Gjensidige NOR skal også inviteres på medlemsmøter. 

• Opplæring av deltidsmannskaper
Anne lager forslag til brev til DBE ut fra brevet fra Møre og Romsdal brannbefalslag,
angående opplæring av deltidsmannskaper.

•  Innsatslederkurs
Rolf informerte om innsatslederkurset.
16 personer møtte på innsatsleder kurs i Skånevik, det var som tidligere et bra gjennomført kurs, men kursstedet svarte i år ikke til forventningene.
Det ble ytret ønske om noe mer penger fra brannbefalslaget til innkjøp av materiell til øvelsesbordet, dette var styret enig i. Rolf skal lage en ”ønskeliste” med prisoverslag.
Det bes også om at vi alle har øynene oppe for brukt øvelsesutstyr, så som kommunikasjonsutstyr, hjelmer etc.
Det ble også ytret ønske om at instruktørene møtes 1 til 2 ganger før hvert kurs (det er totalt fire personer som er instruktører i Rogaland)

•  Neste medlemsmøte
Skal avholdes innen 15. april, og skal kombineres med årsmøtet.
Det er fortsatt målsetting om fire medlemsmøter i året.
Ikke medlemmer, kan også tas med på medlemsmøter.

• Eventuelt
Innkalling til styremøter må skje tidligere, og det er ønske om at alle møter har oppstart kl 09.00, og som tidligere avtalt blir ingen møter lagt til tirsdager.
Det ble enighet om at referater fra styremøter sendes styremedlemmene for gjennomlesing før utsendelse. Dette for å sikre at all informasjon som går ut til medlemmer og NBLF`s hjemmeside ikke kan misforstås.

• Neste styremøte
Vil bli avholdt 15.01, i Egersund, det blir avreise Sandnes brannstasjon kl 08.30.

Øyvind Nermoen
sekretær.

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann