Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: M/S Bergensfjord
Dato: 05.03.2008
 

Møtereferat fra styremøte 05.03.2008.

 

Sted: M/S Bergensfjord

Tid: Onsdag 5. mars. Kl. 21:30 – 22:30  


Disse møtte: Stig, Stella, Odd, Oddvar og Rolf.

Disse meldte forfall: Audun og Kjetil.

 

Styremøtet ble gjennomført i meget hard sjø. Det ble derfor kuttet ned betraktelig på sakslisten, og det ble satt fokus på saker knyttet til gjennomføringen av årsmøtet.

01.02.08 Referat forrige styremøte

Ikke gjennomgått

 

02.02.08 Medlemsmøte 12. februar

Ikke gjennomgått

 

03.02.08 Nye medlemmer

Følgende personer har søkt om medlemskap i RBL:

Jan Sverre Gåsland – leder Haugaland og Sunnhordaland 110 sentral – Haugesund brannvesen
Ola Kluge – brigadesjef – Brannvesenet Sør-Rogaland
Rune Svensen – brigadesjef – Brannvesenet Sør-Rogaland

Jarle Madsen – feierinspektør – Karmøy brann- og redningsvesen

Raymond Reianes – utrykningsleder – Strand brannvesen

Vedtak: Alle fem godkjennes som medlemmer i RBL.

 

04.02.08 Gjennomgang av saker til årsmøtet

Det ble foretatt en gjennomgang av styrets årsmelding 2007/2008, Årsrapport fra kursutvalget og årsmelding for øvingsvogn 2007.

Forslag om å øke medlemskontingent ble lagt frem.

Det ble foretatt en gjennomgang av utarbeidete nye vedtekter.

Forslag til 30 års jubileum arbeidsgruppe ble lagt frem.

Regnskap for år 2007 med underskrift fra revisorer og budsjett for år 2008 ble lagt frem.

Vedtak: Det var ingen bemerkinger til styrets årsmelding, årsrapport fra kursutvalget og årsmelding for øvingsvogn.

Styret foreslår å øke medlemskontingent og legge forslaget frem for årsmøtet til godkjenning.

Styret godkjenner de nye vedtektene med noen mindre endringer. Vedtektene med endringene legges frem for årsmøtet til godkjenning.

Styret foreslår arbeidsgruppen og legger frem forslaget for årsmøtet til godkjenning.

Styret godkjenner regnskapet for år 2007 og foreslår budsjett for år 2008. Dette legges frem for årsmøtet til godkjenning.

 

 

05.02.08 Eventuelt

Det var ingen innkomne saker under eventuelt.Stella B. Falkeid

Leder/referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann