Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Dolmsundet Hotell
Dato: 26.03.2008
 

PROTOKOLL

 

Årsmøte 2008 i Trøndelag Brannbefalslag torsdag 26. mars kl.1115

 

Det var 24 representanter til stede på Dolmsundet Hotell.

 

Lederen i laget Erik Hâgglund åpnet møtet og ønsket alle vel møtt.

 

Sak 01/08        Valg av dirigent: Oddvar Olsen

Valg av sekretær: Trond Sivertsen

Enstemmig valgt

 

Sak 02/08        Valg av to som underskriver protokollen: Leif G Smistad/Johan Uthus  

                        Enstemmig valgt

 

Sak 03/08        Godkjenning av møteinnkallelsen.

Enstemmig godkjent.

 

Sak 04/08        Årsberetning ble gjennomgått med noen kommentarer.

I forbindelse med Midt- norske brannverndager så var det ønske fra Per-Arne Willmann at dette med boligtilsyn og avlønning skulle være et tema.

Hvordan rekruttere og beholde feierne.

Styret får i oppgave å legge en strategi for verving av flere medlemmer.

 

Årsmeldingen godkjennes med de kommentarer som er nevnt.

 

Årsberetning legges ut på sidene til NBLF.

 

Sak 05/08        Budsjett.

Dette ble lagt fram for årsmøtet av kasserer Ola Volden.

Revisorene har gått gjennom regnskapet og funnet det i orden.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 06/08        Innkomne forslag.

Avsetting av midler til Rote Hahn. Forslag fra styret at det settes av kr.20.000 dette året til denne turen.

Forslaget ble enstemmig godkjent

Det ble også stilt spørsmål om bruk av overskytende midler. Det ble da gitt signaler om at tiltak i lokal regi kunne bli begunstiget til dette.

Studietur og faglig utvikling av medlemmene kan også være mulig med tanke på stipend.

Årsmøtet vedtok at styret får i oppdrag å legge fram en plan for tur til Rote Hahn 2010.

 

Sak 07/08        TBBL sitt engasjement i SafeHotel.

Forslag fra Oddvar Olsen.

 

TBBL vedtar å engasjere seg i SafeHotel konseptet.

TBBL har intensjon om å få på plass to kontrollører i løpet av 2008

 

Forslagene ble enstemmig godkjent.

 

Sak 08/08        Budsjett.

Årsmøtet godkjenner styrets orientering angående budsjett for 2008.

 

Sak 09/08        Valg.

Valgkomiteens innstilling ved årsmøtet TBBL 2008.

 

Leder:             Erik Hâgglund              1 År

Nestleder:        Arnstein Kvelstad                    2 År

Kasserer:         Ola Volden                              1 År

Sekretær         Trond Sivertsen                       2 År

Styremedlem:   Oddvar Olsen                          2 År

Styremedlem:   Håvard Bye                             2 År

Valgkomité:     Roger Johnsen og Tor Wigen.

Revisorer:        Jon Ivar Aalberg og Ole Lein.

 

Alle ble valgt med akklamasjon.

 

Lederen takket på vegne av styret for årsmøtet og to fine dager her på Hitra.

 

Årsmøtet for neste år legges til Ørlandet

 

Årsmøtet avsluttet 1230.         

 

 

Trond Sivertsen                       Leif Gunnar Smistad                 Johan Uthus

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann