Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Trysil
Dato: 12.03.2008
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND – AVHOLDT PÅ TRYSIL I FORBINDELSE MED NORDISK LEDERMØTE 12. – 14. MARS 2008.

 

Til dette møtet var både styremedlemmer og varamedlemmer innkalt.

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Ståle Fjellberg, Jarle Steinnes, Dag Botnen og Stein Gjøsund

 

Forfall:

Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Geir Johan Hanssen, Eyvind Aakerman Trond Sivertsen Knut Birger Bakken og Terje Albinson

 

Nils-Erik ledet møtet og ønsket alle velkommen. Det var ingen merknad til innkallingen. Enkelte saker ble meldt under eventuelt og til orientering. Alle beslutninger var enstemmige.

 

Sak 16/08        Referat fra styremøte, referat fra møtet med justisministeren og referat fra dialogmøtet med DSB 21. – 22. 01.2008.

Ingen merknader til referatet.

Vedtak:           Referatet godkjennes.

 

Sak 17/08       Økonomi.

Pga at kasserer meldte forfall grunnet sykdom, ble denne saken utsett til neste styremøte.

 

Sak 18/08       Nødnett – siste nytt.

Det er sendt høringsuttalelse på felles sambandsreglement. Ellers er det intet nytt. Hans Kristian Madsen skal ha et innlegg om nødnett på ledermøtet.

 

Brukerbetaling – det skal være nytt møte etter påske. Det er mange som reagerer på kostnadsnivået når det gjelder brukerbetaling og det foregår en del møteaktiviteter rundt om i landet.

 

Sak 19/08       Nordisk ledermøte og styremøte - status.

NEH har full kontroll.

 

Sak 20/08       Hederspris

Guttorm har foreslått NBLF sin hederspris til Göran Schnell. NBLF støtter forslaget til Guttorm og Göran Schnell får NBLF sin hederspris. Prisen blir delt ut på det Svenske brannbefalslaget sitt årsmøte som er i Karlstad 20. – 22.05.08.

Vedtak:          Göran Schnell får NBLF sin hederspris.

 

Sak 21/08       Arbeidsgruppe/ referansegruppe ny Håndbok for redningstjenesten

NBLF står på høringslisten for Arbeidsgruppe/ referansegruppe ny Håndbok for redningstjenesten, med høringsfrist 20.05.2008.

Vedtak:          Arbeidsgruppen fra NBLF skal bestå av Guttorm Liebe, Dag Botnen og Stein Gjøsund. De skal i god til før høringsfristen er ute legge høringsuttalelsen ut som nyhet på nblf.no og oppfordre kommunene til å bruke det som måtte passe av innholdet i høringsuttalelsen. NEH varsler Guttorm at han er med i arbeidsgruppen.

  

Sak 22/08       Boligalarm

Som kjent så kastet SBL seg 24 timer før ”mønsteravtalen” skulle undertegnes. Dette betyr også at alle utestående fordringer blir holdt igjen av vaktselskapene. Som en konsekvens av dette har mange kommuner stoppet alle utrykninger på alarmer som vaktselskaper, som ikke har avtale, melder inn. Det er berammet et nytt møte med juridisk ansvarlig hos KS, Børge Benum.

Vedtak:          NBLF oppfordrer kommunene som har utestående beløp hos vaktselskapene til å kjøre rettslig inkasso.

 

Sak 23/08       Samarbeid og samhandling – innspill fra 110 - forum

NBLF fikk et brev fra 110 – forumet med oppfordring om å se på problematikken om at 110 sentralene ikke får varslet brannvesenet i nabokommunen, selv om de ligger nærmere i avstand og tid i forhold til den skadelidende. Dette er en sak for DSB, da dimensjoneringsforskriften gir klare regler på dette området. Det er ikke mange steder dette er et problem og brannsjefene i aktuelle områder må ”rydde” opp i dette. Det presiseres at det ikke er referert til konkrete kommuner i denne saken.

Vedtak:          Saken er oversendt til DSB hvor vi har oppfordret DSB til å ta saken opp med kommunene og vise til dimensjoneringsforskriften.

 

Sak 24/08       Eventuelt

 

Høring ny sivilforsvarslov.

NEH, JH og Jan Kongsvik er NBLF sin arbeidsgruppe for dette arbeidet.

Vedtak:          De skal i god til før høringsfristen er ute, legge høringsuttalelsen ut som nyhet på nblf.no og oppfordre kommunene til å bruke det som måtte passe av innholdet i høringsuttalelsen.

 

Fyrverkeri – prøveprosjekt i Rogaland og Hordaland.

Etter tre år med pilotprosjekt som i hovedsak går ut på redusert utsalgstid til 2 dager for salg av fyrverkeri, har Rogaland og Hordaland avsluttet prosjektet.

 

Erfaringene av prøveprosjektet er udelte positive. Problemet med avfyring av fyrverkeri utenom lovlig oppskytingstid er redusert vesentlig. Heller ikke salgsstedene har store innvendinger mot redusert utsalgstid.

 

Rogaland og Hordaland ønsker å videreføre denne ordningen med redusert utsalgstid til å bli permanent. Samtidig oppfordrer de resten av landet å gjøre det samme. Lovverket er ikke til hinder for dette.

 

NBLF støtter dette og oppfordrer alle brannsjefer å gjøre det samme som Rogaland og Hordaland har gjort med redusert utsalgstid.

 

Forbud mot raketter – høring

Ståle og Stein er NBLF sin arbeidsgruppe.

Vedtak:           Ståle og Stein lager høringsforslaget fra NBLF og legger det ut som nyhet på nblf.no.

 

Til neste møte

Se på fremtidige beredskapsoppgaver for brannvesenet.

 

 

Neste styremøte blir i Oslo 10.6.2008.

 

 

Trygve Lennavik

sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann