Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Biri
Dato: 12.03.2008
 

MØTEPROTOKOLL – ÅRSMØTE 2008

 

 

 

Oppland Brannbefalslag gjennomførte årsmøte på Vertshuset ved E6, Biri den 12. mars 2008.

 

Følgende medlemmer møtte:

Knut Birger Bakken, Lillehammer

Eilert Hesthagen, Gausdal

Jørn Haugen, Gjøvik

Tor Ivar Hovhaugholen, Lesja og Dovre

Harald Jahr Aaslund, Vestre Toten

Einar Helland, Etnedal

Bård Henriksen, Østre Toten

Geir Atle Engen, Gjøvik

Werner Olsen, Østre Toten

Olaf Mathisen, Gausdal

Odd Klashaugen, Sel

Vidar Åteigen, Sel

Knut Rønningen, Midt Gudbrandsdal

Tom Gaustad, Midt Gudbrandsdal

Per Martin, Midt Gudbrandsdal

Alexander Linn, Midt Gudbrandsdal

Atle Festervoll, Lom og Skjåk

Einar Moe, Øystre Slidre

Vidar Nilssen, Øystre Slidre

Alexander Göthe, Gran og Lunner

Per Bakken, Gran og Luner

Thor Amundsen, Gran og Lunner

Arne Moksnes, Gran og Lunner

Bjørn Sørumshaugen, Nord Aurdal

Bjørn Vegar Kjelsrud, Vestre Toten

Bjørn Egil Espeseth, Etnedal

Kjell Ivar Haugen, Etnedal

Gustav Gaarder, Østre Toten

Laila Lien, Nord Aurdal

Bjarne Bakken, Lillehammer

 

1.       Åpning

Innkallingen godkjent uten merknader.

 

2.       Valg av møteleder, referent, og representanter til å underskrive protokollen

Møteleder: Knut Birger Bakken

Referent: Tor Ivar Hovhaugholen

Repr. til å underskrive protokollen: - Alexander Linn, Jørn Haugen og Geir Atle Engen.

 

3.       Årsmelding

Årsmeldingen for 2007 ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

4.       Regnskap og budsjett

Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av kasserer Eilert Hesthagen.

 

Revisorene Magne Marstein og Jon Henning Torgersen har revidert regnskapet og skrevet revisjonsberetningen.

Revisorene anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Vedtak:

Regnskap 2007 enstemmig godkjent.

 

Forslag til budsjett for 2008 ble fremlagt.

Vedtak:

Budsjettforslag 2008 enstemmig godkjent.

 

5.       Stiftelsesmidler

Det er egen vedtekt for bruk av avkastning fra midlene.

 

Det er kommet inn to søknader om midler foregående år.

 

6.       Innkomne forslag

Forslag om økning av kontingent fra kr 250,- til 300,-.

Økningen skyldes at kontingenten inn til NBLF økes fra 150,- til kr 200,- fra inneværende år.

Vedtak:

Økning av kontingent fra kr 250,- til kr 300,- enstemmig godkjent.

 

7.       Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre:

 

Leder: Knut Birger Bakken - Lillehammer - ikke på valg

Sekretær: Tor Ivar Hovhaugholen - Lesja og Dovre - gjenvalg 2 år

Kasserer: Eilert Hesthagen - Gausdal - ikke på valg

Styremedlem: Jørn Haugen - Gjøvik - gjenvalg 2 år

Styremedlem/ Tore Øyhus - Nordre Land - ikke på valg

Nestleder:

 

Varamedlemmer:

Geir Atle Engen - Gjøvik - gjenvalg 1 år

Einar Helland - Etnedal - gjenvalg 1 år

 

Revisorer:

Jon H. Torgersen - Øyer - gjenvalg 1 år

Magne Marstein - Lillehammer - gjenvalg 1 år

 

Kurskomitè:

Harald Jahr Aaslund - Vestre Toten - ikke på valg

Bård Henriksen - Østre Toten - ikke på valg

Siste person i kurskomiteen oppnevnes/velges senere

 

Valgkomitè:

Thor Veen - Lillehammer - gjenvalg 1 år

Per Olav Stangjordet - Raufoss Beredskap - gjenvalg 1 år

Werner Olsen - Østre Toten - gjenvalg 1 år

 

 

Valgkomitèens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Biri 12. mars 2008

Tor Ivar Hovhaugholen

referent

 

Protokollen er godkjent

 

Alexander Linn - Jørn Haugen - Geir Atle Engen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann