Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Bergen
Dato: 22.01.2008
 

REFERAT FRA MØTET MED JUSTISMINISTEREN I BERGEN PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN DEN 22. JANUAR 2008.

 

Justisministeren kom presis og møtet kunne starte som planlagt kl 09:30.

 

Fra NBLF deltok:

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund

 

Fra Bergen brannvesen deltok:

Brannsjef Helge Eidsnes, Varabrannsjef Karl Otto Nesdal og Overbrannmester Jan Ove Brakstad

 

Fra DSB deltok:

Direktør Jon Lea, Thor Surke og Kari Jensen.

 

Fra justisdepartementet deltok:

Justisminister Knut Storberget, Seniorrådgiver Linda Katarina Drazdiak, Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug

 

Fra Gjensidige deltok:

Odd A. Rød, Steinar Frøiland og Knut Viker

 

Jack Hatlen var møteleder.

 

Nils-Erik (NEH) ønsket alle velkommen, takket for at justisministeren hadde anledning til å møte. Deretter overlot han ordet til brannsjefen i Bergen som presenterte brannvesenet.

 

Målet med møtet:

NEH informert om NBLF og vårt arbeid og utfordringer for brann- og redningstenesten.

Videre vart det en gjennomgang av agendaen og vårt mål med møtet var å påvirke innholdet i stortingsmeldingen som kommer snart. Det vart presisert at det er tre temaer vi ønsker å legge vekt på i dette møtet. Skoleprosjektet, eldreprosjektet og brann- el hånd i hånd.

 

Skoleprosjektet:

Steinar Frøyland informerte om skoleprosjektet i Bergensområdet. Frøyland har en visjon om å få skoleprosjektet landsdekkende. Helge Eidsnes presenterte resultatet av det forebyggende arbeidet gjennom skoleprosjektet og andre forebyggende prosjekt og hvordan dette virker inn på brannstatistikken i forhold til resten av landet.

 

Etter gjennomgangen av skoleprosjektet vart Justisministeren vist skoleprosjektet i praksis, både teoriundervisning og praktisk slokking. Justisministeren fikk også selv prøve brannslokking, samt instruere noen av elevene i hvordan man slokker. I tillegg vart det en rask omvisning på brannstasjonen, samt kontakt med pressen.

 

Eldreprosjektet:

Neste tema var Eldreprosjektet som pågår i Oslo. Dette ble presentert av Knut Viker. Det går i hovedsak ut på at det blir gjort en formell avtale med pleie- og omsorg om at de foretar en enkel brannsjekk hos pleie- og omsorgstrendende hjemmeboende. Brannvesenet står for opplæring av helsepersonell og Gjensidige besørger sjekklister, batterier, røykvarslere m.m.

 

Brann og el:

Siste tema ut var brann- og el, der Odd A. Rød presenterte brann i forbindelse med piper og ildsteder som et 5 % problem, mens brann i forbindelse med elektriske installasjoner og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør et 50 % problem. Også det han kaller tilsynsparadokset vart gjennomgått, med at feieren går tilsyn på fyringsanlegg hvert 4. år, mens DLE går tilsyn på det elektriske anlegget hver 25. år (i beste fall).

 

NEH avsluttet med å takke justisministeren for møtet og håpet at dette kan bidra positivt i det videre arbeidet med stortingsmeldingen. NEH presiserte også at vi har mange flere saker på hjertet i forbindelse med stortingsmeldingen.

 

Justisministeren takket for invitasjonen og at dagen hadde vært meget nyttig. Han ga også klare signal på at i hvert fall skoleprosjektet har gode muligheter for å komme med i stortingsmeldingen. Han oppfordret også NBLF om å komme med andre innspill hvis vi hadde det, men at tidsrammen er relativ kort for å få det med.

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann