Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Bergen
Dato: 22.01.2008
 

REFERAT FRA MØTET MED DSB I BERGEN PÅ HOVEDBRANNSTASJONEN DEN 22. JANUAR 2008.

 

Tidsrammen på møtet var fra kl 12:30 – 13:45.

 

Fra NBLF deltok:

Nils-Erik Haagenrud, Jack Hatlen, Trygve Lennavik, Knut Berg Bentsen, Per Ole Sivertsen, Ståle Fjellberg, Eyvind Aakerman, Geir Johan Hanssen og Stein Gjøsund

 

Fra DSB deltok:

Direktør Jon Lea, Thor Surke og Kari Jensen, Hans Kristian Madsen og Toril Tanberg.

 

Nils-Erik (NEH) ønsket alle velkommen til dialogmøte og presiserte at vi hadde for liten tid i forhold til å rekke over alle punkter i agendaen.

 

Målet med møtet:

Det var DSB som tok initiativ til møtet i etterkant av møtet med justisministeren.

Agendaen for møtet:

*          Utdanning, er Norges brannskole fremtidsrettet?

*          Dynamiske lover og forskrifter. Vi føler at dagens lovverk gir begrensninger ikke muligheter.

*          Samspill/samarbeid/ dialog mellom kommunale brannvesen og DSB.

*          DSB som fyrtårn ifht til nasjonale prosjekter, som regionale brannvesen, fremskutt enhet, organisasjonsform, osv.

*          Er dagens Tilsynsform/ ressursbruk riktig?

*          Måle kvalitet i stedet for kvantitet ved tilsyn/ rapportering.

*          Påstander om DSB i siste nummer av Tidsskriftet Brannmannen

*          Fremtidig dialog mellom NBLF og DSB inkl. fastsetting av neste møte

 

De temaer som vart diskutert:

 

Brannskolen - er flink på mellommenneskelige forhold, mindre flinke på læremidler. Det vart også diskutert lokalisering av en eventuell teknisk fagskole for fremtidig utdanning av brannkonstabler, at den ikke bør ligge på Fjelldal, men i tilknytning til en større by og at avholding av praksis blir gjort på Fjelldal. Også grenseflaten mellom heltid og deltid i fremtidig utdanningsmodell må debatteres, for her er det mange uløste spørsmål.

 

Lovverk – brannvesenet mener at dagens lovverk er lite dynamisk. Det ble fortalt at det skjer veldig mye på regelverksiden i forhold til forenkling av HMS regelverket. Tilpassing av forebyggendeforskriften mot HMS-forskriften. Fyrverkeriregleverket skjer det mye.

 

DSB som fyrtårn – brukerne (brannvesenet) av DSB er opptatt av et sterkt direktorat som er utadvent og fremtidsrettet, både i forhold til forskning og regelverk. En gjenganger i miljøet er at DSB er veldig lite synlig. NBLF oppfordret DSB til å bli mer synlig både i media og mot brukerne. Også det å være mer ”frempå” og være drivkraft for ny teknologi etc.

 

På agendaen var det mange og omfattende temaer og det viste seg fort at tiden ikke strakk til. Noen av punktene vart diskutert, og andre ikke grunnet tidspresset. Som en konsekvens av dette vart det bestemt at en skal prøve å få til minst to møter til i løpet av året.

 

NBLF sin kontaktperson er Hans Kristian Madsen. Det skal i fellesskap lages en plan for framtidig møteaktivitet/møtefrekvens.

 

 

Trygve Lennavik, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann