Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 14.01.2008
 

Sted: Sandnes, hjemme hos Stella

Tid: Mandag 14.januar. Kl. 10:00 – 14:00  


Disse møtte: Stig, Stella, Audun, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Oddvar og Rolf

01.01.08 Referat forrige styremøte
Stella ønsket velkommen og godt nytt år. På forrige styremøte ble det vedtatt at avsatte beløp på 20 000 kr for stipend år 2007 som ikke ble benyttet grunnet ingen stipendsøknader, skulle foreslås settes av til 30-års jubileum og fremmes på årsmøtet for godkjenning. Det stilles spørsmål om studiestipend for år 2008 da også faller bort til 30-års jubileum.

Vedtak: Stella undersøker med kasserer om det i tillegg til å avsette penger til 30-års jubileum samtidig kan settes av studiestipend for 2008.

 

02.01.08 Referat landsrådsmøtet

Referat fra styremøte i NBLF 28.11.2007 og referat fra landsrådsmøtet 28.-29.11.2007 ble gjennomgått. E-post fra Per Ole Sivertsen angående SafeHotel ble gjennomgått. Hvert kretslag skal stille med et antall personer/kontrollører til SafeHotel. Anbefalt 4-5 stk. Kontrollører får 1-dags kurs og betaling for hver kontroll. RBL må svare NBLF innen 31.01.2008.

Vedtak: Kommentar til punkt om RBL i referat fra landsrådsmøtet: RBL har kun en øvingshenger, mens Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har egen henger. Denne råder ikke RBL over. Støttemedlemmer legges inn på hjemmesiden til NBLF med Firmanavn som ”fornavn” og kontaktperson som ”etternavn”. Kjetil retter de som er støttemedlemmer i RBL. For Rogaland bør det være kontrollører både i nord- og sørfylket, da det skal være uavhengig kontroll (ikke i eget tilsynsområde). Stella sender ut e-post til medlemmene med etterspørsel etter 4 frivillige som kontrollører, med frist for tilbakemelding 25.01.08. Innspill til NBLF innen 31.01.08.

 

03.01.08 Medlemsmøte 29.januar

Det var i følge aktivitetsplanen satt av dato for medlemsmøte 29.01.08 med tema stortingsmeldingen og 6.klasseundervisning. Medlemsmøte skulle avholdes nord i fylket.

Det er ikke aktuelt å gjennomføre møtet 29.01.08. Stella foreslår å flytte møtet til midten av februar.

Vedtak: Audun og Stella følger opp medlemsmøtet. Stella utfordrer Ståle Fjellberg og/eller Gjensidige om å informere medlemmene 12. eller 13. februar om Stortingsmeldingen. Audun utarbeider informasjonsskriv til brannvesen om 6.klasseundervisning og øvelseshenger. Denne sendes ut samtidig/i forkant av innkalling til medlemsmøtet. Audun sjekker ovenfor Karmøy Brannvesen om å informere om deres opplegg på 6.klasseundervisning. Møtestedet vil være Karmøy brannstasjon. Eventuelt informasjon om øvingshenger på medlemsmøtet.


04.01.08 Planlegging av årsmøtet

Om Rogaland skal søke til NBLF om å arrangere generalforsamlingen i 2013 tas opp på årsmøtet.

 

Ingen forslag til endringer i vedtekter og retningslinjer er kommet inn p.t.

Vedtak: Stella utarbeider punkter om vedtektsendringer og retningslinjer til årsmøtet.

 

Kan målsetting om å bli det største kretslaget løftes opp på årsmøtet?

Vedtak: Målsetting bør være mer ”omfattende”, f.eks. til å bli mest aktiv, utviklende og ...

 

Økonomisk ramme for utarbeiding av hjemmeside for RBL bør tas opp på årsmøtet.

 

Årsplaner:

·        Audun lager årsmelding for øvingshenger

·        Sandslett lager årsmelding kursutvalg

·        Kjetil lager styrets årsmelding

·        Rolf lager regnskap 2007 og budsjett 2008

·        Stella sender e-post til Valgkomiteen om valgkandidater

Alle har frist til 28.01.08.

 

Stella foreslår at styret utvides med ett styremedlem (vognkontakt). Styret ønsker ikke denne funksjonen inn i styret, men en person i styret skal være kontaktperson overfor vognkontakt.

 

Valg av styre og revisorer:

·        Leder – Stella (ikke på valg, 1 år igjen)

·        Nestleder – Odd (på valg, kan stille til gjenvalg 2 år)

·        Sekretær – Kjetil (ikke på valg, 1 år igjen)

·        Kasserer – Rolf (ikke på valg, 1 år igjen)

·        Styremedlem – Audun (ikke på valg, 1 år igjen)

·        1. Vara – Stig (på valg, kan stille til gjenvalg 1 år)

·        2. Vara – Oddvar (på valg, ikke til stede under styremøtet)

·        Revisorer – Sigbjørn og Bjarte (på valg)

 

05.01.08 Eventuelt

J. Hopland, Vindafjord kommune, foreslår tema på medlemsmøte: Informasjon om pensjonsgrenser og pensjonsgivende inntekt for ansatte i brannvesen.

Vedtak: Dette er tatt opp før. Styret mener det er fagforeningsansvar å komme ut med informasjon om nevnte momenter. Dette vil ikke bli tatt opp som tema på medlemsmøter i RBL. Det kan imidlertid utarbeides (Stig) informerende e-post som Kjetil sender ut til medlemmene. Mailen bør inneholde kontaktinformasjon til virksomheter/personer som kan svare på spørsmål om dette.

 

Kjetil spør om styremedlemmer i RBL kan slippe å betale for medlemsmøter og redusert pris på kurs i regi av RBL.

Vedtak: Forslag til endring i vedtekter tas opp på årsmøtet i mars.

 

Forespørsel fra Gjensidige: 4H skal gjennomføre sikkerhetskurs på Mosterøy i mars og ønsker undervisning/slokkekurs. RBL har fått forespørsel om de ønsker å stille på dette mot betaling.

Vedtak: Mosterøy som er del av Rennesøy kommune er del av Brannvesenet Sør-Rogaland sitt distrikt. Forespørselen må derfor gå til BVSR. Stella formidler derfor dette til Gjensidige og BVSR ved Ståle Fjellberg.

 

Arbeidsgruppe for jubileum (RBL 30 år) bør opprettes.

Vedtak: Forslag om aktuelle kandidater meldes til Stella samt dette tas opp på årsmøtet.

 

Infoskriv til brannvesen (nye medlemmer) og nye støttemedlemmer er fremdeles ikke utarbeidet.

Vedtak: Stella lager infoskriv for medlemmer. Stig lager infoskriv til støttemedlemmer og følger opp med eventuelle telefonsamtaler. Både inforskriv til medlemmer og støttemedlemmer sendes ut i etterkant av årsmøtet. Audun prioriterer infoskriv om 6.klasseundervisning, i forbindelse med innkalling til medlemsmøtet i februar.

 

Vi prøver å avholde et styremøte til i forkant av årsmøtet.Stella B. Falkeid                                                         Kjetil Staveland

Leder                                                                          Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann