Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Finnøy
Dato: 05.12.2007
 

Møtereferat fra styremøte 5.12.2007.

 

Sted: Finnøy, Rygjabø vidaregåande skule

Tid: Onsdag 5. desember, kl. 10:00 – 11:00  


Disse møtte: Stig, Stella, Oddvar, Odd, Rolf og Audun.

Disse meldte forfall: Kjetil.

01.04.07 Gjennomgang av referat datert 30.08.2007
Stella gjennomgikk referatet.

Vedtak: Referatet er godkjent, men punktene 6, 8 og 9 må følges opp.

 

02.04.07 Oppsummering av gjennomførte møter og kurs

Medlemsmøte 6. september – det var 27 deltakere inkludert foredragsholdere. Møtet var bra gjennomført. Det var meningen at brigadesjef fra Brannvesenet Sør-Rogaland skulle holde et innlegg, det var ingen som kunne og Rolf B. Eide måtte derfor holde dette innlegget.

Innsatslederkurs 5.-7. oktober – det var 20 deltakere inkludert instruktører. Gjennomføringen var bra og deltagerne på kurset gav gode tilbakemeldinger. Alle var godt fornøyd med Kvitsøy som kurssted. Godtgjørelse for instruktørene ble diskutert under styremøtet.

Brannvesenseminar 25. oktober – det var 70 deltagere inkludert foredragsholdere. Teknisk sett var det et bra gjennomført seminar. Gjennomføringen fra DSB sin side/det faglige innholdet var meget dårlig.

Medlemsmøte 22. november – det var 29 deltakere inkludert foredragsholdere. Møtet var bra gjennomført. Det ble på møtet gitt informasjon om 6. klasseundervisning og demonstrasjon av øvelseshenger.

Vedtak: Innsatslederkurset - godtgjørelse for instruktørene på innsatslederkurset er som før 2500 kr og 3000 kr. Det er ønskelig samt behov for å avholde dette kurset på nytt i år 2008. Det vil være behov for å hente inn nye instruktører samt at de får en overlapping med de som har vært instruktører.

Brannvesenseminaret – det vil bli gitt tilbakemelding til DSB angående seminaret via NBLF (informasjon fra landsrådsmøtet ved leder).

 

03.04.07 Stipendsøknader

Det har ikke kommet inn noen søknader. Det ble diskutert hva det avsatte beløpet på 20 000 kr skulle brukes til. 

Vedtak: Styret foreslår at beløpet settes av til 30-års jubileum. Dette fremmes på årsmøtet for godkjenning.

 

Vedtak: 04.04.07 Økonomi v/kasserer

Kasserer gikk gjennom resultatregnskap og beløp på bankkontoer med styret. Det kom forespørsel fra kasserer om innkjøp av oppgradering av regnskapsprogram.

Vedtak: Økonomien til lokallaget er meget godt og stabilt. Innkjøp av oppgradering er allerede satt av i budsjettet, det er derfor i orden at kasserer kjøper oppgraderingen.


05.04.07 Godkjenning av nye medlemmer

Leder og kasserer har gjennomgått medlemslistene. Det var kun 1 navn som ikke stemte. Personen har tidligere meldt seg ut og ble derfor fjernet fra medlemslisten. Det er i dag 136 medlemmer og 2 støttemedlemmer (ekskludert de som venter på godkjenning). RBL har potensiale til å ha mange flere medlemmer.

Det er 4 medlemmer som venter på godkjenning:

Ragnar Løvstrøm – Brannmester Karmøy brannvesen

Per Håkon Halvorsen – Brigadesjef Brannvesenet Sør-Rogaland

Ivar Mæland – Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

Lisbeth Brattelid – Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland

Vedtak: Styret godkjenner de 4 nye medlemmene. Medlemskontigent for disse sendes først ut for år 2008. Styret skal jobbe for å få flere medlemmer, og har en målsetting om å bli Norges største kretslag.

 

06.04.07 Årsmøtet 2008 – tilbud fra Color Line

Color Line har kommet med et tilbud til RBL. Color Line sin rute skal legges ned og det vil derfor ikke være aktuelt lenger å ha årsmøtet på en av Color Line sine båter. En mulighet vil være å gjennomføre årsmøte på ruten til Fjordline.

Vedtak: Leder undersøker mulighetene for gjennomføring av årsmøte på en av Fjordline sine båter. Det kom forslag om tema på årsmøtet: båtbranner, små og store og innsats. Dette tas til orientering.

 

07.04.07 Dato for neste styremøte

Vedtak: Neste styremøte gjennomføres 8. januar hjemme hos Rolf i Stavanger. Tema vil stort sett være årsmøtet til RBL og oppsummering fra Landsrådsmøtet i NBLF. .

 

08.04.07 Eventuelt

Det er opprettet et forebyggende forum nord i fylket. Ved gjennomføring av seminarer, medlemsmøter mv. bør det opprettes kontakt mellom forumet og RBL.

Leder refererte litt fra Landsrådsmøtet NBLF.

Leder informerte om hvordan det lå an med Gjensidige avtalen og øvelsesvognen.

Leder informerte ellers om viktigheten av at alle bidrar til at planer og oppgaver blir fulgt opp.

Vedtak: Leder tar kontakt med Øystein Fonnes som er aktiv deltager/leder i forumet når det blir aktuelt. 

RBL fikk god tilbakemeldinger på den innsatsen som vi hadde gjort i løpet av året. Saker som det skal satses på fremover fra NBLF/RBL er 6. klasseundervisningen og øvelsesvognen samt Safe hotell. Leder kommer tilbake med mer informasjon ved neste styremøte.

Leder og styremedlem/vognkontakt (Audun) må følge opp Gjensidige avtalen og utarbeide informasjon, eget opplegg og materiale som skal videreformidles til brannvesen.

 

 


Stella B. Falkeid                                                          Odd J. Bådsvik

Leder                                                                          Nestleder/referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann