Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Nordland brannbefalslag
Sted: Bodø
Dato: 03.12.2007
 

Referat fra styremøte

 

Tid:                  Mandag 3.12.2007

Sted:                Bodø

 

Til stede:          Geir J. Hanssen, Tom Ragnar Pedersen, Bjørn Råde, Bård Inge Larsen. For Einar Evensen møtte Ivar Hogstad.

 

Sak 1: Velkommen

Leder Geir J. Hanssen ønsket velkommen.

 

Sak 2: Økonomi

Kasserer Bjørn Råde la fram regnskap for 2005. Resultatet var på kr 20.166. Regnskapet ble godkjent av et samlet styre.

 

Bjørn Råde la fra regnskap for 2006. Resultatet var på minus kr 2.979. Regnskapet ble godkjent av et samlet styre.

 

Regnskapene 2005 og 2006 legges fra som orienteringssak på neste årsmøte etter delegert fullmakt på årsmøtet for 2007.

 

Kasserer la fram for styret foreløpig regnskap for 2007. Tilgjengelige midler pr d.d. er kr 9.141.

 

Kasserer la også fram forslag til budsjett for 2008. Budsjettforslaget går i balanse med inntekter og utgifter på kr 29.000. Styret legger budsjettforslaget til grunn for videre arbeide.

 

Sak 3: Organisatoriske forhold

Styret tar sikte på å avholde 4 styremøter i løpet av 2008.

 

Til sammen har Nordland Brannbefalslag 36 medlemmer. 19 av disse har betalt kontingent for 2007. De som ikke har betalt settes som inaktive medlemmer som får tilsendt kontigentkrav for 2008.

 

Kasserer holder medlemslistene oppdatert.

 

Styret i Nordland ønsker å involvere sine medlemmer i beslutningsprosesser. I dag vil samlet info kunne sendes ut som e-post via lagets internettside og av styrets leder. Styreleder ser på muligheten for at flere i styret får slik tilgang.

 

Sak 4: Idédugnad til tema for 2008

Det ble uttalt at lokallaget må kunne gi innspill til beslutninger/beslutningsprosesser hos laget sentralt. Styreleder skaffer oversikt over saker som det jobbes med sentralt, og sender ut oversikt til styrets medlemmer.

 

Diverse problemstillinger/prosesser ble luftet; organiseringen av utdanning og Tjelsunds posisjon i dette, utviklingen i direktoratet, utviklingen av Tetra/110-sentralene m.m.

 

Sak 5: Eventuelt

Bjørn råde tok oppspørsmålet om egen logo for Nordland. Diverse utkast vurderes uten at noen prinsippbeslutning er tatt.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann