Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Nordland brannbefalslag
Sted: Brønnøysund
Dato: 16.10.2007
 

ÅRSMØTE I NORDLAND BRANNBEFALSLAG

I

BRØNNØYSUND DEN 16.10.2007

 

Følgende møtte fra det gamle styret:                 Geir J. Hansen, Brønnøy

                                                                       Tom Ragnar Pedersen, Røst

                                                                       Einar Evensen, Hemnes

Ellers møtte følgende medlemmer:                    Ole Salomonsen, Dønna

                                                                       Kent Andreassen, Hemnes

                                                                       Per Magne Nilsen, Rana

                                                                       Bjørn Råde, Rana

                                                                       Runar Bråten, Vefsn

                                                                       Einar O. Bjørnli, Vefsn

                                                                       Ivar Hogstad, Salten Brann

                                                                       Bård Inge Larsen, Salten Brann

 

Nestleder Tom Ragnar Pedersen ønsket velkommen og ble deretter valgt til møteleder. Som referent ble valgt Einar Evensen.

 

Sak 1 Årsmeldingen

            Nestleder la fram beretning om lagets aktivitet siden oppstarten for snart 3 år siden. Lagets aktivitet har ikke vært spesielt stor, noe som har forskjellige årsaker. Man håper nå at aktiviteten vil øke etter at et nytt styre er på plass.

Det kom ingen kommentarer til denne beretningen.

 

Sak 2 Regnskap

            Regnskap kunne ikke legges fram. Kasserer er blitt pensjonist og møtte ikke på møtet. Det ble vedtatt at den nye kassereren må få overtatt regnskapet så snart som mulig, og at styret må få oversikt over økonomien i laget til neste styremøte som bør avholdes om ikke alt for lenge.

 

Sak 3 Valg

            Det nye styret ble valgt enstemmig og består av :

            Leder: Geir Johan Hansen, Brønnøy (valgt for 1 år)

            Nestleder: Tom Ragnar Pedersen, Røst (valgt for 2 år)

            Sekretær: Bård Inge Larsen, Bodø (valgt for 1 år)

            Kasserer: Bjørn Råde, Mo i Rana (valgt for 2 år)

            Styremedlem: Einar Evensen, Hemnes (valgt for 1 år)

            1.varamedlem: Ivar Hogstad, Bodø (valgt for1 år)

            2 varamedlem: Runar Bråten, Mosjøen (valgt for 1 år)

 

Valgkomite: Kent Andreassen, Hemnes og Per Magne Nilsen, Mo i Rana

 

 

Einar Evensen

ref.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann