Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Vindafjord
Dato: 30.08.2007
 

Sted: ”Store Romsa”, Vindafjord kommune

Tid: Torsdag 30.august. Kl. 10:00 – 15:00  


Disse møtte: Oddvar, Rolf, Stella, Kjetil og Odd.

Disse meldte forfall: Stig og Audun.

01.03.07 Referater
Anmerkning til pkt 12.01.07 fra styremøtet 12.6.2007: Styret var litt usikker på om Rolf B. Sandslett har gjennomført presentasjon av prosjektet som han fekk studiestipend for i 2004. Ingen anmerkning til referat fra NBLF.

Vedtak: Kjetil tar kontakt med Rolf B. Sandslett og avklarer status.

 

02.03.07 Medlemsmøte 6. september

Innkallinger er sendt ut. 20 deltakere og 4 foredragsholdere er påmeldt pr 30.8.07.

Vedtak: Tas til orientering

 

03.03.07 Innsatslederkurs 5.-7. oktober

Oddvar regner med nok deltakere. Sandslett er ansvarlig for påmelding.

Vedtak: Tas til orientering

 

04.03.07 Brannvesenseminar 25. oktober

HRS har avtale med Quality Airport Hotell. Dette medfører redusert pris på lunsj for Brannvesenseminaret. Påmelding skjer via nettsidene til DSB.

Vedtak: Sekretær sender ut oppfordring pr e-post (og brev til de som ikke har oppgitt e-post) om påmelding.

 

05.03.07 Ny vognkontakt

Øystein Borgen starter i COWI 1.september, og ønsker derfor å tre av som vognkontakt.

Vedtak: Audun Matre overtar som vognkontakt inntil annen kandidat er på plass, og tar kontakt direkte med Ø. Borgen.

 

06.03.07 Gjensidige avtalen

Stella og Audun hadde møte med 2 representanter fra Gjensidige 21.6.2007, der forslag til ny 3-årig avtale med opsjon på 1 år ble utarbeidet. Gjensidige er ikke interessert i å lage noen informasjonsbrosjyre om øvelseshengeren. De ønsker ikke å leie ut hengeren til private aktører, og vil endre bruken av øvelseshengeren til kun 6. klasse-undervisning. Brannvesenet Sør-Rogaland vil få egen avtale med Gjensidige og egen øvelseshenger som skal brukes i sine kommuner. Ordningen har vært tilfredstillende i Hordaland/Bergen.

Vedtak: RBL går inn for avtalen med Gjensidige, med følgende endringer: RBL skal kunne leie ut hengeren til alle medlemmer av RBL. Hengeren skal primært brukes til 6. klasse-undervisning, men det skal være mulighet for annen brannforebyggende under­visning. Stella fortsetter forhandlinger med Gjensidige.

 


07.03.07 Nye medlemmer og økonomi v/kasserer

Kathrine Dahle, Branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland, har søkt medlemskap i RBL.

Kjell Einar Ims, Branninspektør, Brannvesenet Sør-Rogaland, har søkt medlemskap i RBL.

 

Kasserer mener RBL har nokså god økonomi. Har brukt ca 12.000,- mer enn budsjettert, men venter gode inntekter på slutten av året. Det har også kommet inn flere medlems­kontingenter enn budsjettert, bl.a. pga støttemedlemmer er fakturert.

Vedtak: Kathrine Dahle og Kjell Einar Ims godkjennes som medlemmer i RBL

 

08.03.07 Demo av internettsider RBL

Ingenting er gjort ennå.

Vedtak: Leder jobber videre med saken.

 

09.03.07 Referatsaker

Flere arbeidsoppgaver var ikke fulgt opp fra forrige styremøte.

Vedtak: Arbeidsoppgaver i forrige referat følges opp av ansvarlige.

 

10.03.07 Eventuelt

Vedtak: Styremøte 17. oktober flyttes til 18.oktober av praktiske årsaker.

 


Stella B. Falkeid                                                        Kjetil Staveland

Leder                                                                         Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann