Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Vestfold
Sted: Sandefjord
Dato: 20.11.2002
 

Sikkerhetssjef Hans Tørrestad geleidet oss gjennom en interessant dag på Jotun Gimle. Besøket startet med en presentasjon av bedriften, fortsatte med en ypperlig lunsj og dagen ble avsluttet med befaring på området på Gimle. Seksten brannfolk møtte opp fra Vib, Larvik brannvesen og Sandefjord brannvesen.

Om bedriften:
Jotun er et verdensomspennende konsern med 33 fabrikker rundt omkring i verden. Hovedsete for virksomheten ligger i Sandefjord.

Mens de fleste fabrikkene i utlandet lager maling på moderne måte bruker fabrikken her i Sandefjord den gamle konvensjonelle måte (fallmetoden). Det behandles og bearbeides ca. 38 millioner liter brannfarlig vare hvert år.

I Sandefjord er det fire anlegg:
1. Vindal – produksjon av A-væsker og vannbasert maling, samt lagring av ferdigprodukter. Her er det også administrasjonsboliger. Bygningene har skumanlegg som leverer 19 000 liter i minuttet.
2. Nybyen – lab.- og forskningslokaler. Her er det høy sikkerhet mht. til blant annet terror. Bygningsmassen har et heldekkende brannalarmanlegg.
3. Asnes – sjømaling og lignende. Liten brannbelastning.
4. Gimle – ”brannbomben”. Her er vedlikeholdsavdeling, administrasjon, kokeri, malingsfabrikk, lagring i bygg og fjell, samt brannstasjon. Lagerhall i fjellene har skumslokkingsanlegg. Brannalarmanlegget stopper ventilasjonsanlegget og åpner røykluker ved en alarm. Ved brann igangsettes naturlig kjøling straks, skumanlegget i fjellet starter og nødbelysningen kommer på (nødbelysningen er ex-klassifisert).

Jotunbrannen:
Brannen startet den 15. september i 1976. Brannvesenet fikk meldingen inn klokken 19:44. Klokken halv to om natten oppsto en eksplosjon. Dette var en pall med organisk peroksyd. Organiske perkoksyder tåler ikke støt. Da oppstår en kjemisk reaksjon. Ildsøylen var om lag 400 meter høy. Tre mennesker omkom ved denne eksplosjonen.

Sikkerhetsorganisasjonen:
Jotun er en stor sikkerhetsorganisasjon (den første foileren som ble lagt på overheaden var ”RØYKING FORBUDT” til enkeltes glede, men andres fortvilelse?). Eiere, konsernsjef m.fl. har stor interesse for sikkerhet. Sikkerhetsleder Hans Tørrestad påpekte også det gode samarbeidet som eksisterer mellom Jotun og Sandefjord brannvesen vedrørende det forebyggende arbeidet. Alle nyansatte får er grundig sikkerhetsopplæring. Etter FOBTOB skulle det føres brannsyn, i regi av brannvesenet, annet hvert år. Etter ønske fra Jotun ble det gått brannsyn hvert år. I tillegg føres det egne interne tilsyn hver måned.

Vi i brannvesenene har våre krav om brannsikkerhet, men forsikringsselskapene har høyere krav til sikkerheten. Jotun legger seg etter forsikringsselskapenes krav.

Ved brann er sikkerhetsleder Hans Tørrestad leder for brannen som representant fra Jotun. Han har fire stedfortredere.

Jotun har et øvelsesområde ved Jotun Vindal. Hvert år blir det gjennomført 50 timer brannøvelse og 30 timer førstehjelp.

Brannsentralsystemer – har elleve sentraler, åtte på Gimle og en på Vindal, Nybyen og Asnes. På Gimle, Vindal og Asnes er det kun adresserbart anlegg. For Nybyen er det 90% adresserbart og 10% konvensjonell/sløyfebasert. Det er planer om 100% adresserbart anlegg. Hovedsentralen for alarmanlegget er på sikkerhetslederens kontor. På ex-områder lyser ikke vanligvis den detektoren som er utløst.

Når brannalarm utløses på Gimle, Vindal og Nybyen rykker Industrivernets brannberedskap. På grunn av den lave brannbelastningen på Asnes rykker ikke Jotuns Industrivern ut.

Bygningsmassen hos Jotun er i stadig endring, og med bakgrunn av dette blir det foretatt hyppige kjennskapsrunder for beredskapen. Det blir også gjennomført øvelser med dykking i skum med bakgrunn av alle skumanleggene.

Testinger - enkelte B- og C- væsker. Overtent etter 23 sekunder. Murpuss i prøverommet falt av veggen og branntettinger smeltet.

Lunsjen:
Hva mer skal en si enn fortreffelig. Kantinen kunne tilby omtrent hva hjerte måtte begjære. Karbonader, kokt egg, fisk- og rekeprodukter, osv.

Befaringen:
Denne ble gjennomført på Jotun Gimle. Vi ble delt opp i to grupper hvor en gruppe ble ledet av sikkerhetsleder Hans Tørrestad, mens den andre gruppen ble ledet av John Arne Jensen. Ferden gikk innom kokeriet, fjellanleggene, fabrikklokalet og brannstasjonen.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann